Abortus - Euthanasie
Of zijn er betere oplossingen?

Menu

Evangelisch-Gereformeerd

De Opwekking komt eraan

NBV recensies

Waar was God?

Abortus - Euthanasie
  Klompvoetje
  De pillenmoordenaar
  500.000 abortussen
  Interview Dorenbos

Kerkgeschiedenis

Satan


www.schreeuwomleven.nl  |  www.vbok.nl


ND - 15 april 2008 - Euthanasiasme
Euthanasiasme zorgt niet voor een goede dood 
door R. Seldenrijk 
De wand tussen vrijwillige en onvrijwillige dood wordt steeds dunner.
Dr. R. Seldenrijk waarschuwt voor een nieuwe golf van euthanasiasme, nu in het debat over levensbeëindiging van mensen die levensmoe zijn, psychisch lijden of dementeren. 

ND - 21 maart 2008 - Pas op in het euthanasiespel...
Met de auteurs zijn we het echter niet eens dat dit een geruststellende vaststelling is. We vinden het daarnaast een gotspe dat een gezondheidswetenschapper, een expert op het gebied van medische ethiek en een ervaren verpleeghuisarts een dergelijk pleidooi houden, dat zich laat samenvatten als: 'Wil je dood gemaakt worden door je dokter, speel dan het spelletje mee en vermijd uiting te geven aan je authentieke zorgen en wensen.' Juist de laatste levensfase, met de eenzame en kritieke momenten die deze meebrengt, verdient een eerlijke, veilige en empathische relatie tussen arts en patiënt. 

ND - 23 april 2007 - Verbod op late abortus
Het Amerikaanse Hooggerechtshof bevestigde afgelopen week de rechtmatigheid van het wettelijke verbod op ‘late abortussen’. De omvangrijke prolifebeweging in de Verenigde Staten beleeft haar eerste serieuze overwinning sinds 34 jaar.
,,Abortus verwondt vrouwen. Geen enkele abortus draagt bij aan het welzijn van een vrouw’’, zei directeur Peggy van Heartbeat 
Lees verder...

ND - 23 april 2007 - Abortusboot
De abortusboot van ‘Women on Waves’ mag weer uitvaren om zwangerschappen af te breken. De ‘rederij’ krijgt daartoe een herziene vergunning van staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid (PvdA). De abortusboot mag nu ook in internationale wateren opereren.
Het verstrekken van de vergunning lijkt een provocatie aan het adres van de CU-bewindslieden. Maar zo eenvoudig ligt het niet. De vorige vergunning beperkte de actieradius van ‘Women on Waves’ tot een gebied van 25 kilometer rond Amsterdam. Daartegen tekende de abortusorganisatie met succes beroep aan bij de Raad van State.
Lees verder...

Alpha Online - 11 januari 2007 - Aandacht voor alternatieven bij abortusvraag...
"Het nieuwe kabinet moet ervoor zorgen dat er betere keuzegesprekken tussen ongewenst zwangere vrouwen en artsen gevoerd worden zodat elke pressie om voor abortus te kiezen, er uit weg is", aldus VBOK voorzitter Ad de Boer (foto) gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak. 
Lees verder...

EO-tv - Het Elfde Uur - 2 januari 2007 - o.a. Georgette Ledegang
Andries Knevel praat in Het Elfde Uur met Kardinaal Simonis, PvdA-senator Ed van Thijn en Georgette Ledegang van de VBOK. 
[ ... ] Ook in het gesprek met Georgette Ledegang (VBOK) komen de formatiebesprekingen aan bod. Verwacht de VBOK van de ChristenUnie dat de partij zich sterk maakt voor een verbod op abortus in Nederland?
Lees en kijk...

ND - 12 december 2006 - Hazenlip...
   Commentaar door Koert van Bekkum
In het debat rond abortus provocatus dook de laatste jaren telkens weer het verhaal op dat het voorkomt dat vrouwen hun kind laten aborteren omdat ze anders niet op wintersport zouden kunnen. Dit voorbeeld moest duidelijk maken hoe ruim het begrip ‘noodsituatie’ in de Wet afbreking zwangerschap (WAZ) in de praktijk wordt geďnterpreteerd. 
Lees verder...

ND - 12 december 2006 - Abortus om kleine afwijking...
Staatssecretaris Ross (Welzijn) gaat onderzoeken of vrouwen in Nederland abortussen laten uitvoeren omdat het ongeboren kind een kleine afwijking heeft. 
Verschillende gynaecologen beweerden gisterochtend in het EO-programma De Ochtenden 
dat dat geregeld gebeurt. Zo zouden er dit jaar tenminste twee zwangerschappen zijn afgebroken nadat was vastgesteld dat de foetus een hazenlip had.
Lees verder...

ND - 11 december 2006 - Mars voor het leven...
Ongeveer tweehonderd mensen namen afgelopen zaterdag deel aan de Mars voor het Leven door de binnenstad van Amsterdam. De mars, een protest tegen de abortuspraktijk in Nederland, werd georganiseerd door Schreeuw om Leven en Christenen voor de Waarheid.
Lees verder...

ND - 31 oktober 2006 - Doodsgeur...
Commentaar door P.A. Bergwerff - Het meest opvallende aan de opschudding over de Barcelonese abortusfirma die tegen betaling van duizenden euro’s zwangerschappen afbreekt tot ver in de zevende maand is misschien nog wel dát er gisteren zo’n opschudding over ontstond. Want laten we nuchter zijn: ten gevolge van tientallen jaren staande abortuspraktijk in grote delen van de wereld is zwangerschapsafbreking ‘normaal’ geworden. Het is eigenlijk geen issue meer. (Kamer bezorgd...)
Lees verder...

ND - 23 augustus 2006 - Meeste Brazilianen tegen abortus...
BRASILIA - Tweederde van de Brazilianen is tegen het legaliseren van abortus in hun land. Dat is de uitkomst van een peiling onder 7000 Brazilianen. De regering van president Lula da Silva diende een jaar geleden een wetsvoorstel in het verbod op abortus op te heffen.
Lees verder...

ND - 20 juli 2006 - Bush gebruikt veto tegen stamcelwet...
WASHINGTON - De Amerikaanse president Bush heeft zijn veto uitgesproken over een wetsvoorstel dat overheidsgeld voor embryonaal stamcelonderzoek moest vrijmaken. 
De Amerikaanse Senaat had dat voorstel goedgekeurd, maar haalde niet de tweederde meerderheid die nodig is om een presidentieel 'nee' onmogelijk te maken. Het is voor het eerst dat Bush zijn vetorecht gebruikt. ,,Dit gaat een morele grens over'', aldus het staatshoofd.
Lees verder...

Internet - 24 juni 2006 - Nu al spijt...
5 april 2005 Hallo, 
Ik ben Jes. Vier dagen geleden heb ik een abortus laten doen en ik heb er nu al spijt van...
Lees verder...

EO-website - 9 mei 2006 - I was wrong (met video)
Ooit stond ze op de barricaden van vrouwenbeweging om te strijden voor het recht op vrije abortus. Nu vecht zij een hele andere strijd.....
Norma McCorvey (59) woont nog steeds in Dallas, Texas. Ze had geen idee dat ze 33 jaar geleden geschiedenis zou schrijven toen ze in 1970 een rechtszaak begon. Ze was 21 jaar, alleen, leefde als hippie in een park in Dallas en 2,5 maand zwanger. Samen met 2 advocates begon ze een rechtszaak om op legale wijze haar zwangerschap te kunnen beëindigen. 
Na 3 jaar procederen werd een historische beslissing genomen door het Hooggerechtshof in Amerika; abortus werd gelegaliseerd. De wet die dit regelde in 1973 heet 'Roe versus Wade'. Roe was de juridische schuilnaam voor Norma McCorvey en Wade de naam van de officier van justitie. Vanaf dat moment was Norma het icoon van de vrouwenbeweging en een nationale bekendheid.
Lees verder...

ND - 22 maart 2006 - 'Ombrengen gehandicapte baby is geen oplossing'
door onze redacteur Gerhard Wilts
ROME - Het Nederlandse euthanasiebeleid komt overeen met nazi-praktijken. Van die uitlating neemt Carlo Giovanardi, de Italiaanse minister van Parlementszaken, geen woord terug. Hij is geschokt over ,,de gelegaliseerde moord op gehandicapte baby's''. Lees verder...

ND - 10 maart 2006 - Bedenkelijke gedachten over euthanasie
door prof.dr. J. Douma
Men zou zeggen dat Nederland heel liberaal denkt over euthanasie. Maar volgens ds. B.J. Knottnerus in zijn recent verschenen boek Aanvaardbaar levenseinde gaan we nog lang niet ver genoeg. Hij wil dat euthanasie helemaal uit het Wetboek van Strafrecht verdwijnt. 
Nu is het nog zo dat de arts het dodelijke spuitje slechts mag geven nadat een onafhankelijke tweede arts geraadpleegd is. Bovendien buigt achteraf een commissie zich over de gang van zaken. En deugt die gang niet, dan komt de officier van justitie eraan te pas. 
Allemaal fout, vindt Knottnerus, want het duwtje van de arts in de goede richting, zoals hij het noemt, is een vorm van hulpverlening, die uit de sfeer van het strafrecht moet worden gehaald. De arts geeft de mens tijdens de bevalling een duwtje. Waarom moet het strafrecht eraan te pas komen als zo'n duwtje ook wordt gegeven om uit het leven te vertrekken? De stervende kan in goed samenspel met huisarts en familie hier zelf wel over beslissen. Laten we dat even nader bekijken. Lees verder...

RD - 9 maart 2006 - „Hef verbod kweken embryo’s op"
Het toepassen van nieuwe technieken zonder dat die getest zijn, zou alleen maar risico’s met zich meebrengen. 
Maar ook biedt het kweken van embryo’s meer inzicht in het ontstaan van organen en in het mechanisme van celdeling. Dit is belangrijk bij bestrijding van kwalen als taaislijmziekte en de spierziekte ALS. Ook levert een verbod op gekweekte embyro’s problemen op bij onderzoek naar celtherapie. Stamcellen uit embryo’s bieden nog altijd meer kansen dan stamcellen uit beenmerg. In de wet staan nu een aantal onderzoeksgebieden waarvoor gekweekte embryo’s gebruikt mogen worden, maar volgens de onderzoekers moet deze lijst worden uitgebreid. Lees verder...

RD - 9 maart 2006 - Kerken luiden noodklok over abortus
ZWIJNDRECHT - Acht reformatorische kerken hebben deze week een gezamenlijke brief aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ross-van Dorp, gestuurd over de Wet afbreking zwangerschap (WAZ). Ze wijzen op het „godonterende en heilloze” karakter van deze wetgeving. Lees verder...

RD - 8 maart 2006 - ChristenUnie/SGP boos over promotie abortus
LEEUWARDEN - ChristenUnie/SGP in de provincie Friesland is verontwaardigd over de abortuspropaganda van de jongerensite www.jonginfriesland.nl. De site, die abortus voorstelt als goed moederschap, krijgt subsidie van de provincie. Lees verder...

ND - 8 maart 2006 - 'Friese jongerensite promoot abortus'
LEEUWARDEN - De provinciale jongerensite www.jonginfriesland.nl propageert abortus ,,als enige logische oplossing'' bij ongewenste zwangerschap, volgens de Statenfractie van ChristenUnie/SGP. 
De Friese fractie gaat gedeputeerde Ploeg hierover kritische vragen stellen. Volgens statenlid Rein Ferwerda verwijzen de makers van de site niet naar hulpverlenende instanties zoals de Vereniging ter bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK). De fractie is van mening dat een dergelijke verwijzing thuishoort op een site die grotendeels door de provincie wordt bekostigd. Lees verder...

RD - 7 maart 2006 - „Onvolledige abortusinfo op site”
LEEUWARDEN - De Provinciale Statenfractie van ChristenUnie/SGP is geschrokken van de informatieverstrekking over abortus op de site www.JonginFryslân.nl. 
De makers van de site presenteren abortus als enige logische oplossing bij ongewenste zwangerschap. Op de site wordt niet verwezen naar hulpverlenende instanties zoals de Vereniging ter bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK). De verwijzing hoort daar wel degelijk thuis, aldus CU/SGP. Lees verder...

RD - 6 januari 2006 - Vermoord geluk
Drs. O. M. van der Tang - Het nieuws haalde niet alle kranten. Het stond wel in het Reformatorisch Dagblad. Dat was vast geen toeval. De uitkomsten van het onderzoek dat op 3 januari in Nieuw-Zeeland werd gepubliceerd logen er niet om. Jonge vrouwen die abortus hebben laten plegen hebben veel vaker dan andere vrouwen last van depressies en angstcomplexen. Ook komt bij hen overmatig drankgebruik twee keer vaker voor dan bij andere vrouwen, en problematisch drugsgebruik komt drie keer zo veel voor. Lees verder...


ND - 12 december 2005 - Trauma na een abortus duurt lang
BARNEVELD - Veel vrouwen die een abortus ondergaan, hebben vijf jaar later nog steeds gevoelens van angst, verdriet en schaamte. Bij een miskraam treden deze gevoelens ook op, maar verdwijnen ze na enkele maanden.
Dit schrijven Noorse onderzoekers vandaag in het online medische tijdschrift BMC Medicine. Zij volgden veertig vrouwen na een miskraam, en tachtig vrouwen na een abortus. Ze werden vier periodes onderzocht: tien dagen, zes maanden, twee jaar en vijf jaar na de beëindiging van de zwangerschap. Lees verder...

EO - 10 december 2005 - Leven als alternatief
‘Een abortus had ik mezelf nooit vergeven’
Je zit twijfelend bij een abortusarts, maar laat dat niet merken. Officieel moet je tijdens dit bezoek worden voorgelicht over alternatieven voor een abortus en heb je nog vijf dagen bedenktijd. Maar wat wettelijk vereist is, gebeurt in de praktijk lang niet altijd. Uit de evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap blijkt dat zestig procent van de vrouwen niet over alternatieven wordt voorgelicht. Dat terwijl er heel wat alternatieven zijn. Lees verder...


RD - 22-6-2005 - Schiavo was bij bewustzijn
Neuroloog levert kritiek op conclusies lijkschouwer
Een Amerikaanse neuroloog die Terri Schiavo tijdens haar leven in totaal tien uur heeft onderzocht en geobserveerd, heeft kritisch gereageerd op het lijkschouwingsrapport dat vorige week is uitgebracht. Uit de medische feiten blijkt dat een vrouw die bij bewustzijn was, is gedood. Lees verder...

RD - 18 juni 2005 - Onderzoek naar handelen echtgenoot Schiavo
MIAMI (ANP) Gouverneur Jeb Bush van Florida heeft opdracht gegeven voor een justitieel onderzoek naar de man van de overleden comapatiente Terry Schiavo. Volgens de broer van de Amerikaanse president zijn er vragen over het gedrag van Michael Schiavo, toen zijn vrouw in 1990 een hartstilstand kreeg, waardoor 
ze in coma raakte.
Dat meldden Amerikaanse media vrijdag. Bush zei vrijdag dat in het twee dagen eerder verschenen autopsierapport een gat zit tussen het tijdstip waarop Michael zijn 
bewusteloze vrouw vond en het moment dat hij de alarmdienst 911 belde. Er zijn 40 tot 70 minuten verstreken voordat er is er is gebeld en daarvoor is geen verklaring gegeven", aldus Bush.
Lees verder...

Watch CBN-News 24-3-2005 with:
Terri Schiavo - Is this coma or murder?

Kranten:
ND 25/3
| ND 26/3 | ND 31/3
RD 31-3-2005 Levensverklaring
ND 1-4-2005: Terri overleden

Fox News video - 22-4-2005 - White House Press Secretary talks about Terri Schiavo
Fox News video - 24-3-2005 - Schiavo as Symbol?EO-Visie - 19 april 2005
Abortus is geen oplossing
De evaluatie van de abortuswet

In deze kabinetsperiode moet het gaan gebeuren: de evaluatie van de abortuswet in Nederland. De meningen zijn verdeeld en er zal een nieuwe discussie op gang komen. Een discussie die ook in Amerika volop aan de gang is: de twee vrouwen die ooit hielpen abortus te legaliseren, vechten hun keuze van toen aan. Hun advocaten verzamelen getuigenissen van duizenden vrouwen die niet meer willen zwijgen. Daarom deden ze ook in Nederland hun verhaal.
Lees verder...
 


Reformatorisch Dagblad - 8 april 2005
Blij als een kind
Interview met Drs. L.P. Dorenbos

Met onverwoestbaar optimisme treedt drs. L. P. Dorenbos op tegen de verloedering van de samenleving. In zijn kruistocht tegen abortus provocatus, euthanasie, drugsgebruik en pornografie deinst hij niet terug voor grote woorden. Zijn uitspraken zijn soms zo boud, dat niet christenen het gesprek afbreken en de eigen broeders en zusters in de gemeente zich van hem vervreemd voelen. Maar hij geniet ook respect.
Lees verder...


Uitdaging - april 2005
De pillen moordenaar
Bram Krol

De morningafterpil is vrij verkrijgbaar. Is dit een stap verder op de weg van de ultieme vrijheid? Het is besloten in Den Haag. De woordenkramers daar wassen hun handen in aandoenlijke onschuld. Zij haben es nicht gewuszt. Uitvoerders zijn de pillendraaiers, drogisten en apotheken, publieke verkopers van moordwerktuig. Onze hardvochtigheid bereikt ongekende hoogten, met tot voor kort onbesproken mensen in het misdaadgilde.
Lees verder...
 


Uitdaging - april 2005
500 gongslagen voor 500.000 abortussen

HILVERSUM - Er vindt op 28 april een gebedswandeling plaats naar paleis Noordeinde in Den Haag, het 'werkpaleis' van HM Koningin Beatrix. De gebedswandeling, die ook het Binnenhof aandoet en eindigt bij het standbeeld van Willem van Oranje op het plein voor de ingang van de Tweede Kamer...
Lees verder...


EO - Knevel op zaterdag - 4 september 2004
Mijn Foetus - aangrijpende documentaire over abortus

Zaterdagavond zendt Knevel op Zaterdag de film “Mijn Foetus” uit van de Engelse documentairemaakster Julia Black. In eigen land veroorzaakte zij veel opschudding door het openlijk tonen van een abortus, en door de driedimensionale beelden van een foetus met ontwapenend menselijke eigenschappen. Tot aan Tony Blair aan toe bogen de Engelsen zich over de vraag of abortus na twaalf weken nog wel verantwoord is, als het gaat om sociale redenen. Inmiddels is na het uitzenden van de film ook in Australië en Nieuw-Zeeland een verhit debat aan de gang.
Lees verder...      VIDEO: Bekijk de uitzending met de film van Julia Black


www.vergadering.nu