www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Het Mysterie van de Opname
De onthulling van dit mysterie kan elk ogenblik plaatsvinden
Jaap Dieleman
232 pagina's
ISBN: 9789073982291
Prijs: € 15,-
Dit boek bestellen...

'De Opname', een van de meest bijzondere mysteries in de Bijbel! Beloofd de Bijbel echt dat de gelovigen in een ondeelbaar ogenblik worden weggevoerd naar de hemel, of is het een dwaling van de hoogste orde? Door de grote hoeveelheid aan theorieën en denkbeelden omtrent dit mysterie, worden velen heen en weer geslingerd en weten ze niet meer wat men wél of niet zou moeten geloven. Jaap Dieleman neemt u in dit boek mee op een speurtocht in Gods Woord om uw ogen te openen voor het mysterie van de opname. Deze ‘opname’ is de gezegende hoop van allen die Jezus tot hun heil verwachten. Het is geen hersenspinsel, maar een goddelijke belofte, dat er een generatie komt, die de dood niet meer zal zien, maar in een ondeelbaar ogenblik getransformeerd wordt, een onsterfelijk lichaam krijgt, en weggevoerd wordt naar de Heer om voortaan voor altijd bij Hem te zijn. Wist u dat wij de generatie zijn die dit zal meemaken? En daarom zeggen wij: Kom Here Jezus kom! En dan antwoordt Hij: “Zie, Ik kom spoedig!” Een indringend en actueel boek voor iedereen die houvast zoekt in deze onzekere tijden.

24-4-2017 CIP: Jaap Dieleman over Het Mysterie van de Opname (interview)...

..


1. Leen de Zwart / Facebook - 11 februari 2017 -

De weg omhoog... Het mysterie van de Opname...

Recensie door Leen de Zwart

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

Het boek wil de gelovige helpen om uit te zien naar de hereniging met Jezus in de lucht.
Maar Jezus komt bovenal als de Bruidegom om Zijn Bruid - de Gemeente - te ontmoeten, te huwen en mee te nemen naar de Bruiloft.

Zoals verwacht in dit boek uitvoerige Bijbelse verwijzingen die alleszins de Bijbelse Opname rechtvaardigen. Werd aanvankelijk door criticasters geopperd dat de Opname een 18e eeuwse 'uitvinding' was... Jaap bewijst vanuit het Oude Testament dat er ook toen kennis was over Opnames zoals o.a. bij Henoch en Elia.

Maar ook het Nieuwe Testament kent bepaalde Opnames zoals bij Paulus en Filippus, en natuurlijk Jezus Zelf. Het wekt verwachting en doet uitzien...

Uitermate boeiend en interessant boek, maar bovenal Bijbels gefundeerd.
De Opname - een verborgenheid/geheimenis in het Oude Testament, maar later door de apostel Paulus van Godswege aan de Gemeente geopenbaard.

Ik zie het boek als een uitnodiging voor de gelovige om - zoals het betreden van een trap die omhoog leidt en er gaandeweg meer zicht komt op dat wat 'van boven' is - meer zicht en licht komt op de komende Opname van de Gemeente te krijgen. Het wekt verwachting en schenkt hoop !

De trapleuningen aan beide zijden van deze trap dienen gezien te worden als Bijbelse profetische waarheden en bevestigingen om de lezer uit te nodigen om hogerop te komen in Gods realiteit van de Opname! Gaandeweg omhoog krijg je werkelijk meer zicht vanuit breder geestelijk perspektief. En ga je de Bijbelse profetieën 'verstaan'... Geen 'natte-vinger-werk' of ' menselijke stellige verklaringen' maar gedegen Bijbels verklaarde uitleg. Ik zou bijna m'n koffers klaarzetten... ;)

Een uitnodigend boek dat je meeneemt in Gods weg omhoog !
Om Jezus niet alleen te verwachten maar ook om je voor te bereiden Hem te gaan ontmoeten... samen met alle heiligen die zo duur gekocht zijn met het Kostbaar Bloed van onze Heiland !

Al met al: Een adembenemend boek ! Bedankt Jaap !

www.vergadering.nu