www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu


 

Reformatorisch Dagblad
31 mei 1999

Betteld-conferentie markeert vernieuwing onder Broeders

Vergadering van Gelovigen komt los van het verleden

Van onze kerkredactie

ZELHEM - Het vernieuwingsproces binnen de Vergadering van Gelovigen gaat voor mr. H. P. Medema de goede kant op. "We komen steeds dichter bij de Schrift." Bang om door te slaan is hij niet. "In goede, sterke gemeenten gaat het steeds beter. Gemeenten die de traditionele lijn van de Vergadering volgen, groeien niet."

Medema zei dit zaterdag desgevraagd in een toelichting op de jaarlijkse "Betteld-conferentie voor gemeenteopbouw" op de gelijknamige camping in Zelhem. Daar wordt de trend van vernieuwing binnen de Vergadering van Gelovigen duidelijk zichtbaar. Zowel in de toespraken als in de samenzang staat vernieuwing centraal. De eenduidigheid van vroeger heeft plaats
gemaakt voor ruimte en groeien naar eigenheid, zei H. Siegelaar.

De oudste uit Apeldoorn groeide op in de verzuilde maatschappij. "De groep bepaalde hoe je je gedroeg. Ook onder ons heerste deze sfeer. Je praatte niet over de gedragscode van de groep, maar aanvaardde deze. We zijn hemelburgers, heette het, en dus doen we niet aan politiek. Mannen kwamen keurig in pak naar de samenkomsten, van vrouwen was de lengte van rok en
haar bepaald. En als kroon: Hoed moet."

Traditionele vormen zijn op de Betteld-conferentie goeddeels verdwenen. Basgitaar, drumstel en saxofoon begeleiden nu de samenzang, waarin opwekkingsliederen vaste grond kregen. Bij het lied "Jezus leert ons samenzijn in harmonie" zwelt bij elk couplet de muziek aan, stijgt het tempo en klappen de bezoekers enthousiaster.

Fijne dingen
Met de maatschappij veranderde ook de Vergadering, zette Siegelaar uiteen. "Ook onder ons rees de vraag: Wat nut het mij? Ik kan ook fijne dingen noemen. We zijn mensen die onszelf ontdekt hebben, persoonlijk bidden en een persoonlijke relatie met de Heer aangaan."

Naar aanleiding van 1 Petrus 4:10 zei Siegelaar dat iedereen in de gemeente een charisma, een Geestesgave heeft. "Misschien ben je opgevoed onder de klanken van onbekwaam tot enig goed, maar ik zeg u: Je bent een parel in Gods hand, je hebt een charisma. Het komt erop aan dat je deze ontdekt, uitpakt, gebruikt. Anders kom je niet tot je bestemming." Hij raadde aan de Gaventest van Chr. Schwarz te gebruiken om persoonlijke gaven te ontdekken.

"En de gave van spreken in tongen? Die komt niet meer voor, zeiden we. Daaromheen bouwden we onze theologie. En dan komen zulke gaven ook niet meer voor." Volgens Siegelaar hebben de Broeders, zoals de Vergadering zichzelf noemt, de charismata ook tekortgedaan door weinig ruimte te laten aan vrouwen. De vraag of een vrouw oudste mag zijn, maakt wat hem betreft plaats voor de stelling dat elke vrouw een charisma heeft. "Laat ze hun gang dan
maar gaan in de organisatie, het bestuur, de zielzorg."

Voortrekkersrol
De conferentie, die zo'n duizend bezoekers trok, vervult een voortrekkersrol in de vernieuwing van de Vergadering, zegt Betteld-bestuurslid Han Vergouwe. De kleine behoudende stroming, verenigd in zo'n vijftien gemeenten, komt niet meer.

Volgens mr. Medema, eveneens oudste in Apeldoorn, loopt Nederland voorop in het proces van vernieuwing. Hij geeft toe dat de Nederlandse Vergadering wereldwijd gezien een buitenbeentje wordt. "Maar dat houdt ons minder bezig. We zijn niet meer, zoals 10 jaar geleden, afhankelijk van wat broeders in het buitenland van ons vinden."

Tijdens het middaggedeelte van de conferentie sprak Medema onder meer over de opwekking van Lazarus. "Misschien hebben we niet eens een opwekking nodig, omdat we zelf boven op een goudmijn staan. De grafdoeken van Lazarus moesten worden ontbonden. Zo is nu de boodschap: Maak los alles wat ons bindt en verhindert. Dan komen krachten los waarvoor de satan doodsbang is."

Binnen het geheel van de Vergadering is de laatste jaren een toenadering zichtbaar tussen de meer behoudende Gesloten Broeders en de Open Broeders, die ruimere opvattingen ontwikkelden. Tastbaar resultaat is een gezamenlijke identiteitsverklaring. Vorige week evalueerde de werkgroep Gemeentevisie, met onder anderen mr. Medema en dr. W.J. Ouweneel als leden, de reacties uit de gemeenten en concludeerden dat de verklaring het grootste deel van de gemeenten bevredigt.

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu