www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

9 april 2010 - Christelijk Informatie Platform - www.cip.nl 

"Aanbidding gaat veel verder dan praise and worship"

Hugo Bouter

"Als er geen aanbidding plaats vindt binnen een gemeente is die gemeente dood." Dat zegt auteur Hugo Bouter in interview naar aanleiding van zijn boek: 'Aanbidding, aspecten van de christelijke eredienst. "Maar het aanroepen van de naam des Heren gebeurt in alle eenvoud, zonder pracht en praal. Om het met de woorden van Christus te zeggen: 'In geest en in waarheid'. We moeten in de kracht van Gods Geest, zonder uiterlijke ceremoniŽn en indrukwekkende liturgieŽn Hem aanbidden."Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour


Neerwerpen
De eerste herinnering van de auteur wat betreft aanbidding gaat terug naar zijn kindertijd: "Ik ben van jongs af aan opgegroeid in een christelijk gezin, waarin veel gezongen en gebeden werd en God werd grootgemaakt. Mijn kerk is 'de vergadering van Gelovigen' waar de gedachte van aanbidding sterk verweven is met de eredienst en de (wekelijkse) avondmaalsviering.

Bouter vertelt dat we aanbidding voor het eerst tegenkomen in de geschiedenis van Abraham en Isaak op de berg Moria: "Het Hebreeuwse woord voor aanbidden (sjachah) komen we in die geschiedenis voor het eerst tegen. De grondbetekenis van het woord is 'zich neerwerpen', 'neerbuigen' voor God, die meerder en groter is dan wijzelf, om daarmee Zijn Groote, macht, waarheid, rijkdom, gerechtigheid en goedheid te erkennen. Dat is ook de betekenis van het Griekse woord proskuneo, wat overigens vaak vertaald wordt met huldigen. Dat woord komt maar liefst 55 keer in het Nieuwe Testament voor." 

God ziet het hart aan
Volgens Bouter gaat aanbidding veel verder dan hedendaagse praise en worship: "Ook in het zingen van bijvoorbeeld psalmen kan ware aanbidding zijn opgesloten. God kijkt naar ons hart. Als we de Vader in geest en waarheid willen aanbidden, moeten we wel persoonlijk zekerheid hebben van ons behoud, van onze redding in Christus. Misschien is dat wel de reden dat echte aanbidding schaars is."

Net zoals de bijbel diverse houdingen omschrijft om te bidden, zijn die er ook voor aanbidding volgens Bouter: "We moeten een onderscheid maken tussen persoonlijke aanbidding en een gemeenschappelijke eredienst. In het laatste geval moeten we mensen niet manipuleren om allerlei houdingen aan te nemen. Het aanroepen van de naam des Heren(door het nageslacht van Set) gebeurde in alle eenvoud, zonder pracht en praal. Om het met de woorden van Christus tegenover de Samaritaanse vrouw te zeggen: in geest en in waarheid. Met oprechte harten, in het diepe besef van eigen geringheid en van Gods goedertierenheid en waarheid. En in de kracht van Gods Geest, zonder uiterlijke ceremoniŽn en indrukwekkende liturgieŽn."

Richten op Christus
Het gaat bij aanbidding volgens de auteur dus om eenvoud en niet om het hele randgebeuren eromheen. " De kunst van het aanbidden is dat ons hart, ons diepste wezen, zich werkelijk tot God wendt en Hem in geest en waarheid aanbidt en eer brengt. Het gaat niet om uiterlijk vertoon, maar om de grondhouding van ons hart." Bouter vervolgt: "We leven in een cultuur die alle nadruk op gevoelens en emoties legt. De gerichtheid op het eigen ik is strijdig met ware aanbidding, waarin het hart zich richt op God. Onze gevoelens van dankbaarheid en blijdschap horen voort te vloeien uit het richten op Christus als Lam van God!"


N.a.v. het boek: 'Aanbidding, aspecten van de christelijke eredienst'... | zie ook pdf

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu