www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

15-1-2012 - Uit: Brinknieuws Zwolle

Beleving = kennis
door Harry Sleijster

Oftewel: Onjuiste kennis = onjuiste beleving

Beleving heeft alles te maken met kennis. Dat klinkt misschien wat droogjes, maar goede kennis geeft de goede beleving. Onjuiste kennis geeft een verkeerde beleving. 

Voorbeelden
Als je denkt dat God boos op je is, vanwege wat dan ook, dan heb je geen goede beleving met Hem. Als je weet dat God van je houdt, wat je ook doet, heb je wel een goede beleving. Tussen haakjes: natuurlijk, als je doet wat je maar wilt, heb je geen goede beleving.

Als je denkt dat God niet naar je luistert omdat je niet goed genoeg je best gedaan hebt, heb je geen goede beleving met Hem. Denk je dat God je gebeden niet verhoort als je gefaald hebt? Moet je eerst tot een bepaald niveau opklimmen? Eerst perfect worden?

Hoe is je beleving als je denkt dat God je straft met ziekte of tegenslagen? Wat zou je moeten bidden als Hij het je gaf? Maar als je weet dat God niet wil dat je ziek bent, maar dat Hij genezen wil, dan kun je de tegenstander weerstaan en wegsturen.

Smeken of spreken
Vaak vragen we God dingen te doen die Hij ons opgedragen heeft. En dat gaat Hij dus niet doen. Als je bidt en smeekt om dingen van God gedaan te krijgen, is je beleving met Hem nogal 'strijdig'. Maar als je weet dat Jezus alles heeft volbracht, niet alleen het hele zondeprobleem volledig heeft opgelost, maar ook onze zwakheden en ziekten heeft gedragen, dan is er geen strijd meer. Praktisch gezien hoef je God dan niet te vertellen wat er aan de hand is, wat de ziekte is, en zo. Dat weet Hij wel. Wij hebben de opdracht gekregen om zieken te genezen, geesten weg te sturen. De problemen aanpakken betekent niet: God iets vragen. Het betekent: het probleem of de ziekte aanspreken en bestraffen en wegzenden. Wie de Heilige Geest inwonend heeft, heeft alle kracht ontvangen die je maar nodig hebt om te doen wat Jezus en de apostelen deden. Navolgers mogen we ook daarin zijn.

Goede kennis geeft goede beleving. Als je weet wat God voor je gedaan heeft, en hoe ver dat gaat, dan heb je in elke omstandigheid een goede beleving. Ook al is de tegenslag, ziekte of pijn, nog zo groot, met God heb je vrede, ook al begrijp je alles niet. Maar in je dagelijkse beleving, je omgang met God, met Jezus, is het niet op en neer, maar je hebt voortdurend, hoewel misschien het meest 'op de achtergrond', een goed contact met Hem. 

Praktische kennis
Vaak vind ik het best moeilijk dit in praktijk te brengen. Geen optimale beleving dus. Maar ik ben onderweg. Veel heb ik geleerd van het onderwijs van Andrew Wommack. Daarom ben ik kort geleden gestart met een Youtube 'videokanaal' met Nederlands ondertitelde studies: http://www.youtube.com/user/AndrewWommackNL/videos?view=pl  of www.vergadering.nu/wommack-nl 

 

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu

Bezoekersteller