www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

7-4-2012 - Uit: Brinknieuws Zwolle

Vrijheid - Verlost uit 'Egypte'
Pesach (Pasen) en Shavuot (Pinksteren)

door Harry Sleijster

Het Lam
Op vrijdag 6 april jl., dat was Goede Vrijdag, heb ik in een Joods-christelijke gemeente Pesach gevierd. Met 50 mensen hebben we het geslachte lam gegeten, met bittere kruiden en ongezuurd brood (matzes) en wijn, etc.
Zo ging dat ook op het Joodse Pesach in het jaar 29. Toen Jezus stierf aan het kruis, werden op hetzelfde moment op het tempelplein de lammeren geslacht. En 's avonds zaten de Joodse families op deze Seideravond aan tafel. Toen, maar ook nu, overal ter wereld. En dat doet nu ook 90% (!) van de Joodse bevolking in Israel. Joden eten dan wel geen vlees van het lam, om reden dat zij nu geen tempel hebben, maar zij staan wel elk jaar uitgebreid stil bij die wonderlijke bevrijding uit Egypte. Zoals wij dat geestelijk ook doen. Verlost door het bloed van het geslachte lam. Een lief lammetje dat we eerst 4 dagen in ons huis moesten houden. Je gaat van Hem houden. Maar Hij moest geslacht worden. Het doet je wat als je daar zijn vlees zit te eten.

Datumwijziging
Pasen en ook Pinksteren vallen toevallig dit jaar eens een keer samen met de Joodse viering van Pesach en het Wekenfeest (Shavuot). Helaas heeft een antisemitisch denken er in de vroege kerk toe geleid dat de Pesachviering naar een andere datum is verplaatst. Ik citeer een stukje uit het blad Israel en de Bijbel: De Romeinse keizer Constantijn vond het "een onwaardige zaak om bij de viering van dit heiligste feest de praktijk van de Joden te volgen, die hun handen zo goddeloos hebben verontreinigd met een geweldige zonde en daarom getroffen worden met blindheid van ziel".

Blijven we een eigen weg gaan?
Laten we maar rustig zeggen dat het wijzigen van de datum van de feesten des Heren een duivelse poging was om de betekenis van het Pesach te verbergen voor de Joden. Wij zijn hun vijanden geworden. Wij werden Gods volk in hun plaats. Wij vervolgden hen. Er bleef geen weg meer open tussen ons. Hen tot jaloersheid verwekken hebben we alle eeuwen door verzaakt. Maar ons Pascha, Christus, is geslacht. En zolang we ons van de Joodse, door God in Leviticus 23 ingestelde feestdagen afzonderen, zullen Joden zich van ons afzonderen. 

Wie hoort bij wie?
Wij heiden-christenen denken eigenlijk dat als Joden zich bekeren, dat ze dan bij ons horen. Maar zo is het helemaal niet. Als wij ons bekeren, horen wij bij het Joodse volk. Romeinen 11 leert ons dat wij wilde takken zijn die op de edele olijfboom, dat is Israel, geŽnt zijn. Andersom dus. Israel is nog steeds Gods oogappel, zij blijven geliefden terwille van de vaderen, God wil dat wij net zo als Hij tegenover zijn geliefde volk gaan staan en hen jaloers maken.

Pinksteren komt eraan
27 mei a.s. is het Pinksterfeest of beter gezegd: het Wekenfeest, of het feest der eerstelingen. 50 dagen zijn voorbijgegaan en de Heer Jezus stuurt de Heilige Geest. Wij ontvangen de eerstelingen van Zijn Geest. Straks als Hij weerkomt zal de volle uitstorting zijn. Wij horen graag lezingen over de feesten des Heren in Leviticus 23. Prachtige diepe betekenissen komen dan naar voren. Maar waarom zouden we het niet gaan doen? De feesten des Heren vieren - gewoon samen met Israel, zoals het bedoeld was. Ik denk dat als wij dat gaan doen, dat God ons bijzonder gaat zegenen.

Meer weten? Lees Exodus 12 en Leviticus 23. 
Er staat zelfs nog een toespraak van Dato uit 2004 over Lev.23 op http://www.vergadering.nu/steenhuis/steenhuis-dato-zwolle-lev23-7feesten.wma
Dato was toen in de '2e' samenkomst en sprak over Lev.23: De 7 feesten in vogelvlucht. Alle belangrijke momenten betreffende Jezus onze Heer, in verleden en toekomst, komen aan de orde.

 

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu

Bezoekersteller