Bijbellezingen.nl
 [ www.bijbellezingen.nl is een onderdeel van www.vergadering.nu ]

Waddinxveen
 
Gebouw: Ontmoetingskerk
Groensvoorde 3
2742 DJ Waddinxveen
kaartje

De lezingen worden gehouden op vrijdagavonden.
Aanvang: 20.00 uur

Het ware leven met God
door Willem J. Ouweneel
 

20 september 2013

  1. De ware bekering  

18 oktober 2013

  2. De ware vrijmaking  

 15 november 2013

  3. De ware bevinding  

17 januari 2014

  4. De ware wijsheid  

7 februari 2014

  5. De ware navolging  

7 maart 2014

  6. De ware aanbidding  

4 april 2014

  7. De ware godsdienst  

9 mei 2014

  8. De ware rechtvaardige  

 De volgende seizoenen: 
 Serie van 26 Bijbelstudies door Ouweneel over de Heidelbergse Catechismus 

Deze lezingen worden georganiseerd door
de interkerkelijke en praktisch ingestelde werkgroep "Hart voor Waddinxveen".
Meer informatie via:
woordvoorwaddinxveen@gmail.com

Binnenkort kunt u de lezingen uitgetypt vinden via  www.hartvoorwaddinxveen.nl

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Toegang gratis

Lees lezingen van Willem Ouweneel:
De Bergrede
(2010-2011)
Gelijkenissen in Lucas (2009-2010)
Geloofsleven (Rom.1-8) (2008-2009)
Discipelen in de kracht van de Geest (2007-2008)

Archief: seizoen 2007-2008 | seizoen 2008-2009 | seizoen 2009-2010 | seizoen 2010-2011 | seizoen 2011-2012 | seizoen 2012-2013www.vergadering.nu