Brink 13 - Zwolle

 

 Welkom

Elke zondag bent u welkom in de samenkomsten van deze gemeente.  
De eerste dienst begint om 9.30 uur
Dat is de aanbiddingsdienst
.
 
Elke zondagmorgen hebben we een viering waarin liederen worden opgegeven en gezongen; er wordt gedankt en gebeden, er wordt gelezen uit de bijbel en soms iets uitgelegd. En we vieren dan het avondmaal.
 

Na een koffiepauze begint om 11.00 uur de woorddienst . Deze dienst begint met een kwartier zingen met de kinderen die daarna zondagsschool hebben, terwijl de samenkomst verder gaat met één of meer korte toespraken. 

 

   Deze dienst duurt tot ongeveer 12.15 uur.  
   Iedereen is welkom in deze samenkomsten. Voor de kleine kinderen is er een crèche.

Meer bijeenkomsten
Behalve deze twee bijeenkomsten zijn er door de week de zgn. 'kringen'. Die worden gehouden aan huis. We komen dan bij elkaar voor gebed, bijbelstudie en gesprek. Een enkele keer is er een gemeentevergadering.

Meer weten over de samenkomsten? >
klik hier...

Er is een oudstenraad, een zorgteam, een evangelisatiegroep, enz.
Meer weten? Kom of neem dan contact op met één van de onderstaande adressen.
Je/u bent van harte welkom! Lees meer over
Brink 13 nú...
Informatie met betrekking tot de ANBI-status

Via de Stichting Ons Lokaal is onze gemeente erkend als
Algemeen Nut Beogende Instelling
Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn. 
 
Voor meer informatie: klik hier…

Meer informatie kunt u krijgen bij:

      Chris Meijnen tel. 038-4223894 cmeijnen@kpnmail.nl
      Lex Klein Haneveld tel. 038-4527933 lex.klein.haneveld@kpnplanet.nl

Adres: Brink 13, 8021 AP Zwolle  -  Meer over 'de Vergadering'

Deze website staat vermeld op: zwolle.startpagina.nl | gemeente-zwolle.startpagina.nl | zwolle.uwpagina.nl | zwolle.beginthier.nl | e.v.a.