CD's bestellen
                        
2007-2017    Ga naar 1993-2007...   )


 

CD's

Menu:


2007-20171993-2007


 

 


    Gebruiksaanwijzing om te bestellen:

           1. De beide bestelformulieren zijn niet gekoppeld (dus evt. beide volledig invullen).
           2. Vink de gewenste cd's aan.
           3. Vul uw naam en adres in en klik op Verzenden.
           -   N.B.: Druk niet tijdens het selecteren van de v-tjes op Enter (Enter=Verzenden).
    Prijzen:
 - CD's: per cd 5; dubbelcd's samen 6 (per stel indien wegens de tijdsduur de lezing en vragen op aparte cd's staan).
              Mp3-cd's kosten 10 per cd.
 - Cassettes:  Toespraken kunnen  niet meer op cassette geleverd worden.
 

De nieuwste lezingen: seizoen 2017 - 2018
Programma Bijbellezingen...MP3

Nu leverbaar: Lezingenseries als mp3 op cd:Geef in het onderstaande formulier in het vak 'Opmerking' de titel(s) aan mij door. U ontvangt van mij eerst een e-mail ter bevestiging en tevens de wijze waarop u kunt betalen. Na betaling ontvangt u de cd's in een envelop of pakketje. 
De kosten van elke cd/serie is 10 euro.

Al deze albums liggen al klaar, zoals u op de foto's ziet. Het zijn ruim 50 mp3-cd's met daarop een serie lezingen en soms meerdere series.
Op de cd's staan dus mp3- bestanden. Op de hoezen vindt u de titel van de inhoud en verder de omschrijving.

In totaal zijn er ongeveer 500 lezingen op mp3 leverbaar.

[ Cassettebandjes zijn niet meer leverbaar ]

 top

De nieuwste lezingen: seizoen 2017 - 2018
Programma Bijbellezingen...


Den Haag - W.J. Ouweneel
        Vrede... 
               6 cd's 30
   Of per stuk 5:
  1. Vrede met God
  2. De vrede van God
  3. De vrede van Christus
  4. Een koninkrijk van vrede, nu
  5. Het messiaanse vrederijk, toekomstig
  6. De God van de vrede


Bestel de nieuwste cd's.

In dit blok 2016-2017 vindt u de plaatsen waar dit seizoen lezingen worden opgenomen. U kunt zich hier aanmelden voor regelmatige toezending van de cd's die van deze nieuwe lezingen gemaakt zullen worden in het seizoen 2016-2017.
    
N.B.: De geluidskwaliteit van cd's is zeer goed! De downloads op de Downloadpagina zijn echter zeer sterk gecomprimeerd en hebben daardoor een veel minder goede kwaliteit.
     Ook in veel andere plaatsen waar lezingen worden gehouden, is het mogelijk om plaatselijk cd's te bestellen.

 

 top

De nieuwste lezingen: seizoen 2016 - 2017
Programma Bijbellezingen...


Den Haag - W.J. Ouweneel
      Leven uit geloof
               7 cd's 35
   Of per stuk 5:
  1. Zaligmakend geloof
  2. Kleingeloof
  3. Groeiend geloof
  4. Groot geloof
  5. Genezend geloof
  6. Geest van geloof
  7. Geloof verwisseld in aanschouwen

Waddinxveen - W.J. Ouweneel
       Heidelbergse Catechismus
               (totaal 26 Bijbelstudies)
                Derde serie van 8 cd's: 40
  Of per stuk 5:
  19. Zondag 3738 Jezus verhoogd, de Heilige Geest
  20. Zondag 3940 Christelijke Kerk en de opstanding
  21. Zondag 4142 Gerechtvaardigd uit geloof
  22. Zondag 4344 Woord en sacramenten; de doop
  23. Zondag 4546 Heilige doop(II), heilig avondmaal
  24. Zondag 4748 Het heilig avondmaal (II)
  25. Zondag 4950 Het koninkrijk Gods
  26. Zondag 5152 Goede werken; het eerste gebod


Bestel de nieuwste cd's.

In dit blok 2016-2017 vindt u de plaatsen waar dit seizoen lezingen worden opgenomen. U kunt zich hier aanmelden voor regelmatige toezending van de cd's die van deze nieuwe lezingen gemaakt zullen worden in het seizoen 2016-2017.
    
N.B.: De geluidskwaliteit van cd's is zeer goed! De downloads op de Downloadpagina zijn echter zeer sterk gecomprimeerd en hebben daardoor een veel minder goede kwaliteit.
     Ook in veel andere plaatsen waar lezingen worden gehouden, is het mogelijk om plaatselijk cd's te bestellen.

 

 top

De nieuwste lezingen: seizoen 2015 - 2016
Programma Bijbellezingen...


Steenbergen - W.J. Ouweneel
      Jezus...
              
5 cd's 25

   Of per stuk 5:
  1. Jezus in het Oude Testament
  2. Jezus in Matthes en Markus
  3. Jezus in Lukas en Johannes
  4. Jezus in de NT-brieven
  5. Jezus in het boek Openbaring

Den Haag - W.J. Ouweneel
      Leven uit genade
               7 cd's 35

   Of per stuk 5:
  1. Verkiezende genade
  2. Scheppingsgenade
  3. Stervende genade
  4. Reddende genade
  5. Rechtvaardigende genade
  6. Onderwijzende genade
  7. Voleindigende genade

Utrecht -W.J. Ouweneel
       De Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB)
               (totaal 16 Bijbelstudies)
               Tweede serie van cd's: 40

  Of per stuk 5:
9. De rechtvaardigmaking - art. 22-23
10. De heiligmaking - art. 24-25
11. Christus' voorbede - de Kerk - art. 26-28
12. De ware Kerk - de ambten - art. 29-31
13. De tucht en de sacramenten - art. 32-33
14. De doop - art. 34
15. Het avondmaal - art. 35
16. De overheid - het laatste oordeel - art. 36-37


Bestel de nieuwste cd's.

In dit blok 2015-2016 vindt u de plaatsen waar dit seizoen lezingen worden opgenomen. U kunt zich hier aanmelden voor regelmatige toezending van de cd's die van deze nieuwe lezingen gemaakt zullen worden in het seizoen 2015-2016.
    
N.B.: De geluidskwaliteit van cd's is zeer goed! De downloads op de Downloadpagina zijn echter zeer sterk gecomprimeerd en hebben daardoor een veel minder goede kwaliteit.
     Ook in veel andere plaatsen waar lezingen worden gehouden, is het mogelijk om plaatselijk cd's te bestellen.


Waddinxveen - W.J. Ouweneel
       Heidelbergse Catechismus
               (totaal 26 Bijbelstudies)
               Tweede serie van 9 cd's: 45

  Of per stuk 5:
  10. Zondag 1920 Jezus verhoogd, de Heilige Geest
                neergedaald
  11. Zondag 2122 Christelijke Kerk en de opstanding
  12. Zondag 2324 Gerechtvaardigd uit geloof
  13. Zondag 2526 Woord en sacramenten; de doop (I)
  14. Zondag 2728 Heilige doop(II), heilig avondmaal(I)
  15. Zondag 2930 Het heilig avondmaal (II)
  16. Zondag 3132 Het koninkrijk Gods
  17. Zondag 3334 Goede werken; het eerste gebod
  18. Zondag 3536 Het tweede en derde gebod (I)

17e Zeeuwse Mannendag
  Goes - Jacques Brunt en Henk Binnendijk
        4 cd's in dvd-box: 17,50 - Wandelen met God
 

 top

De nieuwste lezingen: seizoen 2014 - 2015
Programma Bijbellezingen...


Apeldoorn - W.J. Ouweneel
      Moeilijke vragen over Israel
              
8 cd's 40

   Of per stuk 5:
  1. De roeping en bestemming van Isral
  2. Het kwaad van de vervangingstheologie
  3. De olijfboom van Romeinen 11
  4. Misverstanden v Joden en christenen over elkaar
  5. De Messiasbelijdende Joden
  6. Antisemitisme en filosemitisme
  7. De staat Isral
  8. De toekomst van Isral

Den Haag - W.J. Ouweneel
      God is liefde
               8 cd's 40

   Of per stuk 5:
  1. Liefde tussen Vader en Zoon (Joh. 17)
  2. Liefde tussen Christus en zijn bruid (Ef. 5)
  3. Gods liefde voor zondaars (Joh. 3)
  4. Onze liefde voor God (Gal. 5; 1 Joh. 2-5)
  5. Broederliefde (1 Joh. 2-5)
  6. Een koninkrijk van liefde (Kol. 1; Jak. 2)
  7. Genadegaven en de liefde (1 Kor. 13)
  8. Eeuwigdurende liefde (Jer. 31)

Utrecht -W.J. Ouweneel
       De Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB)
               (totaal 16 Bijbelstudies)
               Eerste serie van 8 cd's: 40

  Of per stuk 5:
1. Wie is God? art. 1-2
2. De openbaring van God art. 3-7
3. De goddelijke drie-eenheid art. 8-9
4. De godheid van Christus en de H.Geest art 10-11
5. Schepping en voorzienigheid van God art. 12-14
6. Erfzonde en uitverkiezing art. 15-16
7. De menswording van Christus art. 17-19
8. Het werk van Christus art. 20-21


Bestel de nieuwste cd's.

In dit blok 2014-2015 vindt u de plaatsen waar dit seizoen lezingen worden opgenomen. U kunt zich hier aanmelden voor regelmatige toezending van de cd's die van deze nieuwe lezingen gemaakt zullen worden in het seizoen 2014-2015.
    
N.B.: De geluidskwaliteit van cd's is zeer goed! De downloads op de Downloadpagina zijn echter zeer sterk gecomprimeerd en hebben daardoor een veel minder goede kwaliteit.
     Ook in veel andere plaatsen waar lezingen worden gehouden, is het mogelijk om plaatselijk cd's te bestellen.


Waddinxveen - W.J. Ouweneel
       Heidelbergse Catechismus
               (totaal 26 Bijbelstudies)
               Serie van de eerste 9 cd's: 45

  Of per stuk 5:
  1. Zondag 12 Onze enige troost
  2. Zondag 34 Schepping en zondeval
  3. Zondag 56 Jezus, plaatsvervanger en middelaar
  4. Zondag 78 Het zaligmakend geloof
  5. Zondag 910 God, Schepper en Onderhouder
  6. Zondag 1112 De Christus en de christenen
  7. Zondag 1314 Zoon van God, zoon van Maria
  8. Zondag 1516 Geleden, gestorven, begraven
  9. Zondag 1718 Opgestaan en opgevaren

16e Zeeuwse Mannendag
  Goes - Jacques Brunt en Dato Steenhuis
        4 cd's in dvd-box: 17,50 - Bouwen met God

 top

De nieuwste lezingen: seizoen 2013 - 2014
Programma Bijbellezingen...Utrecht -W.J. Ouweneel
       Het koninkrijk van God
                8 cd's 5 p stuk
  1. Het koninkrijk van God treedt de wereld binnen
  2. Het koninkrijk van God vs. de onzichtbare wereld
  3. Het koninkrijk van God hoe kom je erin?
  4. Het koninkrijk van God en discipelschap
  5. Het koninkrijk van God en de doop
  6. Het koninkrijk van God en het avondmaal
  7. Het koninkrijk van God en aanbidding
  8. Het koninkrijk van God en zijn wetten
Waddinxveen - W.J. Ouweneel- 8 cd's 5 p stuk
       Het ware leven met God
  1. De ware bekering
  2. De ware vrijmaking
  3. De ware bevinding
  4. De ware wijsheid
  5. De ware navolging
  6. De ware aanbidding
  7. De ware godsdienst
  8. De ware rechtvaardige


Bestel de nieuwste cd's.

In dit blok 2013-2014 vindt u de plaatsen waar dit seizoen lezingen worden opgenomen. U kunt zich hier aanmelden voor regelmatige toezending van de cd's die van deze nieuwe lezingen gemaakt zullen worden in het seizoen 2013-2014.
    
N.B.: De geluidskwaliteit van cd's is zeer goed! De downloads op de Downloadpagina zijn echter zeer sterk gecomprimeerd en hebben daardoor een veel minder goede kwaliteit.
     Ook in veel andere plaatsen waar lezingen worden gehouden, is het mogelijk om plaatselijk cd's te bestellen.


15e Zeeuwse Mannendag
  Goes - Andr Meulmeester en Arie de Rover
        4 cd's in dvd-box: 17,50 - Zijn doel met mijn bestaan

 top

Lezingen: seizoen 2012 - 2013
Programma Bijbellezingen...Apeldoorn - W.J. Ouweneel - 
      De Asia-gemeenten als spiegel voor onze tijd
              
8 cd's 5 p stuk
  1. Openbaring 1 - inleiding
  2. Efeze: de eerste liefde verlaten
  3. Smyrna: trouw tot de dood
  4. Pergamus: de troon van satan
  5. Thyatira: de vouw Izebel
  6. Sardis: 'u bent dood'
  7. Filadelfia: kleine kracht
  8. Laodicea: 'u bent lauw'


Utrecht -W.J. Ouweneel
       De eindtijdrede
                7 cd's 5 p stuk
  1. De tekenen der tijden (Matt. 24:1-14) 
  2. Grote verdrukking en wederkomst (Mt24:15-31)
  3. De vijgenboom en waakzaamheid (Mt 24:32-44) 
  4. Gelijkenis van twee dienstknechten (Mt 24:45-51)
  5. De wijze en de dwaze maagden (Matt. 25:1-13)
  6. De gelijkenis van de talenten (Matt. 25:14-30)
  7. Het laatste oordeel (Matt. 25:31-46)
14e Zeeuwse Mannendag:
 Goes - Andr Meulmeester en Henk Binnendijk
        4 cd's in dvd-box: 17,50 - Ht geloof, deel jij het? 


Bestel de nieuwste cd's.

In dit blok 2012-2013 vindt u de plaatsen waar dit seizoen lezingen worden opgenomen. U kunt zich hier aanmelden voor regelmatige toezending van de cd's die van deze nieuwe lezingen gemaakt zullen worden in het seizoen 2012-2013.
    
N.B.: De geluidskwaliteit van cd's is zeer goed! De downloads op de Downloadpagina zijn echter zeer sterk gecomprimeerd en hebben daardoor een veel minder goede kwaliteit.
     Ook in veel andere plaatsen waar lezingen worden gehouden, is het mogelijk om plaatselijk cd's te bestellen.


Waddinxveen - W.J. Ouweneel- 8 cd's 5 p stuk
      Danil als blauwdruk voor de eindtijd
  1. Dan.1: Hoe word je dienstknecht/maagd van God?
  2. Dan.2: Gods plan voor de wereldheerschappij
  3. Dan.3: Waarom moeten gelovigen lijden?
  4. Dan.4-6: Hoe de machtigen ten val komen
  5. Dan.7: Christus en Isral
  6. Dan.8: De gestolen offers
  7. Dan.9: Wat is echte bekering?
  8. Dan.10-12:
Waar gaat het in de eindtijd naartoe?

 top

Lezingen: seizoen 2011 - 2012
Programma Bijbellezingen...

Krimpen a/d IJssel - W.J. Ouweneel - De toe-
      komst staat voor de deur 
7 cd's 5 p stuk
  1. De toekomst van Israel
  2. De toekomst van de kerk
  3. De toekomst van de islam
  4. De toekomst van de christenheid
  5. Wie is de Antichrist
  6. De wederkomst van Christus
  7. Het messiaanse vrederijk + De nieuwe hemel en de nieuwe aarde


Utrecht -W.J. Ouweneel 
        Het grote plan van God
                8 cd's 5 p stuk
  1. Meer dan redding alleen
  2. Verheffing van de schepping
  3. Het beeld van Christus
  4. Drie projecten van God
  5. Het verbond van God
  6. Het koninkrijk van God
  7. De Gemeente van God
  8. Het "heil" breekt aan!
 
Den Haag - W.J. Ouweneel- 5 cd's 5 p stuk
      Hoe ziet de toekomst eruit?
  1. Het stappenplan van Gods project
  2. De toekomst van de kerk
  3. De toekomst van Israel
  4. De toekomst van Europa
  5. De komende Antichrist 
Waddinxveen - W.J. Ouweneel- 8 cd's 5 p stuk
      De toekomst staat voor de deur
  1. Komt er een grote opwekking?
  2. Wie is de antichrist?
  3. De toekomst van de islam
  4. De toekomst van Israel
  5. De toekomst van Europa
  6. De wederkomst van Christus
  7. Het messiaanse vrederijk (Frank Ouweneel)
  8. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
 
Zeist - Willem J. Ouweneel- 3 cd's 5 p stuk
      De Hebreenbrief
  1. Hebreen 1:1 - 6:8
  2. Hebreen 6:9 - 10:31
  3. Hebreen 10:32 - 13:25

Mannendag:
 Goes - Dato Steenhuis en Arjan Baan (5-11-2011)
         4 cd's in dvd-box: 17,50 - Eindtijd - Alle tijd?!

 top

Lezingen: seizoen 2010 - 2011
Programma Bijbellezingen...

Krimpen a/d IJssel - WJ Ouweneel - 8 cd's 5
      Geestelijke zegening
  1. Alle geestelijke zegen Ef.1:1-14
  2. Opgewekt en rijkgemaakt Ef.1:15-2:10
  3. Het grote geheimenis Ef.2:11-3:7
  4. De volheid van God Ef.3:8-4:6
  5. De nieuwe mens Ef.4:7-24
  6. Kinderen van het licht Ef.4:25-5:13
  7. De Gemeente - de vrouw van Christus Ef.5:14-33
  8. De geestelijke wapenrusting Ef.6
 
 

Middelharnis -WJ Ouweneel- 8 CD's 5 p stuk
      Geestelijke zegening
  1. Alle geestelijke zegen - Ef.1:1-14
  2. Opgewekt en rijkgemaakt - Ef.1:15-2:10
  3. Het grote geheimenis - Ef.2:11-3:7
  4. De volheid van God - Ef.3:8-4:6
  5. De nieuwe mens - Ef.4:7-24
  6. Kinderen van het licht - Ef.4:25-5:13
  7. De Gemeente, vrouw van Christus - Ef.5:14-33
  8. De geestelijke wapenrusting - Ef.6
 
 
Utrecht -WJ Ouweneel- 8 cd's 5 p stuk
      Troonvisioenen (Profetische blikken in de hemel)
  1. God en de leugengeest 1 Koningen 22
  2. God zoekt een gezant Jesaja 6
  3. God roept een profeet Ezechil 1
  4. God trekt zich terug Ezechil 10
  5. De Zoon des mensen komt Danil 7
  6. De troon en het Lam Openbaring 4+5
  7. De troon en Jezus' volgelingen Openbaring 7+14
  8. De troon en het eindoordeel Openbaring 20-22
 
 
Den Haag - Ouweneel- 7 cd's 5 p stuk
      Gods koninkrijk in de 21e eeuw
  1. Het evangelie van het koninkrijk
  2. Een koninkrijk van kracht
  3. Een koninkrijk van liefde
  4. Een koninkrijk van bezonnenheid
  5. Een koninkrijk van strijd
  6. Een koninkrijk van vrijheid
  7. De Koning komt !
Waddinxveen - WJ Ouweneel- 9 cd's 5 p stuk
      De Bergrede
  1. De zaligsprekingen Matthes 5:1-12
  2. De ware gerechtigheid Matthes 5:13-20
  3. Jezus en de traditie 1 Matthes 5:21-32
  4. Jezus en de traditie 2 Matthes 5:33-48
  5. Het echte geven en bidden Matthes 6:1-8
  6. Het Onze Vader Matthes 6:9-18
  7. Wees niet bezorgd! Matthes 6:19-34
  8. Over balken, parels, slangen en poorten Mat 7:1-14
  9. De wijze en dwaze bouwer Matthes 7:15-29
Zutphen - Ouweneel- 8 cd's 5 p stuk
      Vernieuw je geloof
  1. Discipelschap
  2. Levensheiliging
  3. Geestelijke groei
  4. Geestelijke strijd
  5. Christelijke vrijheid
  6. Eeuwig leven
  7. Geestesvervulling
  8. Opwekking
Mannendagen:
 Giessenburg/Alblasserwaard (4-9-2010)
     
 - Henk Binnendijk en Arie de Rover
         Man, aanpakken in gehoorzaamheid
         4 cd's in dvd-box: 17,50

 Goes - Henk Binnendijk en Arjan Baan (6-11-2010)
         4 cd's in dvd-box: 17,50 - Leven voor God

 top

Lezingen: seizoen 2009 - 2010
Programma Bijbellezingen...


Apeldoorn - WJ Ouweneel - 8 CD's 5 p stuk
      Je bent een kind van God
  1. Kijk uit voor de antichrist - 2Jh
  2. Wandelen in de waarheid (3 Joh.)
  3. Het eeuwige leven is neergedaald (1 Joh. 1:1-2:6)
  4. Baby's, jongelingen en vaders (1Joh.2:7-17)
  5. De zalving vanwege de Heilige (1Joh.2:18-3:6)
  6. Gij zult liefhebben! (1Joh.3:7-24)
  7. God is liefde (1Joh.4)
  8. Weet dat je eeuwig leven hebt! (1Joh.5)
Nieuwegein - WJ Ouweneel - 5 cd's 5 p stuk
      Timotheus (verv) - Titus
    1. Titus 1:1 - 2:10
    2. Titus 2:11 - 3:15
    5. 2Timothes 1:1-2:10 Het toevertrouwde pand
    6. 2Timothes 2:11-3:9 Omgaan met dwaalleer
    7. 2Timothes 3:10-4:22 Toegewijd tot het einde

Middelharnis -WJ Ouweneel- 7 CD's 5 p stuk
      De eindtijd
  1. Isral in de eindtijd
  2. De gemeente in de eindtijd
  3. De komst van de antichrist
  4. Het einde van de westerse wereld
  5. De wederkomst van Christus
  6. Het duizendjarig vrederijk
  7. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
Utrecht -WJ Ouweneel- 8 cd's 5 p stuk
      God spreekt
  1. God spreekt via de schepping
  2. God spreekt via zijn Woord
  3. God spreekt via zijn profeten
  4. God spreekt via zijn Zoon
  5. God spreekt via zijn Geest
  6. God spreekt via zijn Gemeente
  7. God spreekt via Isral
  8. God spreekt via 'mij'
 
Waddinxveen - WJ Ouweneel 8 dubbel-cd's: 6 p stuk
      Gelijkenissen in Lucas
  1. De barmhartige Samaritaan
  2. De verloren zoon
  3. De onrechtvaardige rentmeester
  4. De rijke man en de arme Lazarus
  5. De onrechtvaardige rechter
  6. De farizeer en de tollenaar
  7. De tien ponden
  8. De onrechtvaardige landlieden
 
NIEUW: Ontmoetingsdag M/V:
 Bunschoten (24-4-2010)
     
 - Henk Binnendijk en Otto de Bruijne
         Thema: Waarom doe je steeds alsof IK dood ben?
         4 cd's in een box: 17,50
 
Mannendagen:
 Giessenburg/Alblasserwaard (5-9-2009)
     
 - Dato Steenhuis en Ron van de Spoel
         Man, wat verwacht je van deze tijd?
         4 cd's in plastic box: 17,50

 Goes - Aad van de Sande en Rob Hondsmerk (7-11-09)
         4 cd's in plastic box: 17,50 - Het vaderhart van God

 Bunschoten - Willem Ouweneel en Gert Hutten
        (3-10-2009) - Gods strategie om mensen te veranderen
         4 cd's: 17,50

 top

Lezingen: seizoen 2008 - 2009


Apeldoorn - WJ Ouweneel - 8 CD's 5 p stuk
      Tel je zegeningen
  1. Gezegend met alle geestelijke zegen
  2. Uitverkoren voor de grondlegging der wereld
  3. Voorbestemd als zonen van God
  4. Verlossing en vergeving
  5. Het grote wereldplan
  6. Voorbestemd als erfgenamen van God
  7. Verzegeld met de Heilige Geest
  8. Het gebed van Paulus
 
Nieuwegein - WJ Ouweneel - 8 cd's 5 p stuk
      Kolosse - Timotheus - Filemon
  1. Kolosse 1:1-23
  2. Kolosse 1:24-2:15
  3. Kolosse 2:26-3:15
  4. Kolosse 3:16-4:18
  1. 1Timothes 1:1-2:7 Wet en genade
  2. 1Timothes 2:8-4:5 Vrouwen, opzieners, diakenen
  3. 1Timothes 4:6-5:16 De ware godsvrucht
  4. 1Timothes 5:17-6:21 Ware en valse rijkdom
 

Middelharnis -WJ Ouweneel- 9 CD's 5 p stuk
      Als de Zoon u heeft vrijgemaakt
  1. Vrij van de zonde
  2. Vrij van de dood
  3. Vrij van de wereld
  4. Vrij van zorgen
  5. Vrij van angst
  6. Vrij van de duivel
  7. Vrij van boze geesten
  8. Vrij van vloeken
  9. Vrij van ziekte
 
Krimpen aan den IJssel - WJ Ouweneel - 
       De brieven van Petrus
       op 8 dubbel-CD's 6 per 2
(dubbelcds = lezing +
       vragenbespreking, samen 2cds in 1 doosje)
 1. Levende hoop, heilige wandel
 2. De levende steen
 3. Christus ons voorbeeld
 4. Lijden als christen
 5. Zorg en strijd
 6. Van verkiezing tot wederkomst
 7. Valse profeten en leraars
 8. De laatste dagen

Utrecht -WJ Ouweneel- 8 dubbel cd's 6 p stuk
      De genadegaven van de Geest
  1. Een woord van wijsheid
  2. Een woord van kennis
  3. Geloof
  4. Genadegaven van genezingen
  5. Werkingen van krachten
  6. Profetie
  7. Onderscheidingen van geesten
  8. Talen en uitleggingen van talen
 

Warnsveld-Zutphen - Ouweneel- 8 dubbel-cd's 6
      Het koninkrijk Gods door het NT heen
  1. Het koninkrijk Gods duikt onder - Matthes
  2. Het koninkrijk Gods en de demonenwereld - Marcus
  3. Wie is het koninkrijk Gods waard? - Lucas
  4. Hoe kom je het koninkrijk Gods binnen - Johannes
  5. Een koninkrijk van kracht - Handelingen
  6. Het hart van het koninkrijk Gods - Brieven v Paulus
  7. Lijden omwille van Het koninkrijk - Overige brieven
  8. Het koninkrijk in macht en majesteit - Openbaring
Waddinxveen - WJ Ouweneel-8 dubbel-cd's: 6 p stuk
      Principes van het geloofsleven
  1. De kern van het evangelie (Rom. 1:16,17)
  2. Leven uit de vergeving (Rom. 3:21-31)
  3. Hoe krijg (en houd) ik vrede met God? (Rom. 5:1-11)
  4. Gedoopt tot Christus' dood (Rom. 6:3-11)
  5. 'Ik ellendig mens' (Rom. 7:14-26)
  6. Vrijgemaakt van de zondewet (Rom. 8:1-11)
  7. Geleid door de Heilige Geest (Rom. 8:14-16)
  8. De zegen van de predestinatieleer (Rom. 8:28-39)
Mannendagen:
 Giessenburg/Alblasserwaard (6-9-2008)
     
 - Dato Steenhuis en Henk Binnendijk
         Man, dank, bid, waak en verkondig!
         4 cd's in plastic box: 17,50

 Goes - Henk Binnendijk en Dato Steenhuis (1-11-2008)
         4 cd's in plastic box: 17,50 - Wees sterk en moedig

 Bunschoten - Willem Ouweneel en Henk Binnendijk
         (15-11-2008) - Gods belang - ons belang
         4 cd's: 17,50

 Bunschoten - Henk Binnendijk en Patrick Nullens
         (18-4-2009) - Wie overwint, hem zal Ik geven...
         4 cd's: 17,50
Oost-Souburg -WJ Ouweneel- 4 cd's 5 p stuk
      Vier aartsvaders - vier levens
  1. Abraham, vier altaren
  2. Isaak, vier bronnen
  3. Jakob, vier opgerichte stenen
  4. Jozef, vier stel kleren
  
Zeist -WJ Ouweneel- 3 cd's 5 p stuk
      De kracht van het kruis
  1. Het kruis als rechtszaal
  2. Het kruis als slagveld
  3. Het kruis als leerschool
  

 top

Lezingen: seizoen 2007 - 2008


Apeldoorn - WJ Ouweneel - 8 CD's 5
      De Zeven Christelijke Deugden
  1. Christus het volmaakte voorbeeld
  2. Christus en de nederigheid (vs. hoogmoed)
  3. Christus en de gulheid (vs. hebzucht)
  4. Christus en de kuisheid (vs. wellust)
  5. Christus en de naastenliefde (vs. jaloezie)
  6. Christus en de matigheid (vs. onmatigheid)
  7. Christus en de zachtmoedigheid (vs. woede)
  8. Christus en de ijver (vs. luiheid)
 
Nieuwegein - WJ Ouweneel - 10 cd's 5
      Efeze - Filippi
  1. Efeze 1
  2. Efeze 2
  3. Efeze 3
  4. Efeze 4
  5. Efeze 5
  6. Efeze 6
  7. Filippi 1
  8. Filippi 2
  9. Filippi 3
  10.Filippi 4
 

Middelharnis -WJ Ouweneel- 7 CD's 5
      De basiskennis van onze positie
  1. De uitverkiezing
  2. Bekering en wedergeboorte
  3. Het geloof
  4. Wet en genade
  5. Rechtvaardigmaking
  6. Heiligmaking
  7. Het eeuwig leven
 
Krimpen aan den IJssel - WJ Ouweneel - 
       Arme christenen... een rijke Christus - 2 Korinthe
       op 8 dubbel-CD's 6 per 2
(dubbelcds = lezing +
       vragenbespreking, samen 2cds in 1 doosje)
  idem, op 8 cass  3,50
 
 1. Gered uit doodsgevaar
   1.idem op cass.
 2. De bediening van het nieuwe verbond
   2.idem op cass.
 3. De toewijding van Paulus
   3.idem op cass.
 4. De bediening van de verzoening
   4.idem op cass.
 5. Opkomen voor elkaar
   5.idem op cass.
 6. De kunst van het geven
   6.idem op cass.
 7. Paulus verdedigt zijn bediening
   7.idem op cass.
 8. Gods kracht, onze zwakheid
   8.idem op cass.
 
 
Utrecht -WJ Ouweneel- 8 cd's 5
      Christenen achter Jezus aan
  1. Koningsdienaren (Matthes)
  2. Strijders (Marcus)
         3. Leerlingen (Lucas) (NB. Niet opgenomen)
  4. Vrienden (Johannes)
  5. Nazareners (Handelingen)
  6. Slaven (Paulus)
  7. Verdrukten (Petrus)
  8. Volgelingen van het Lam (Openbaring) 
Warnsveld-Zutphen - Ouweneel- 5 dubbel-cd's 6
      Persoon en werk van de Heilige Geest
  1. Zalving en verzegeling
  2. Doop en vervulling
  3. De gaven van de Heilige Geest
  4. Genezing door de Heilige Geest
  5. Bevrijding door de Heilige Geest
Waddinxveen - WJ Ouweneel- 8 dubbel-cd's 6
      Persoon en werk van de Heilige Geest
  1. Zalving en verzegeling
  2. Doop en vervulling
  3. De vrucht van de Heilige Geest
  4. De gaven van de Heilige Geest
  5. Navolging van Christus
  6. De liefde tot de Meester
  7. De prijs van discipelschap
  8. De discipel en de Geest
Mannendagen:
 Giessenburg/Alblasserwaard (15-9-2007)
     
 - Arie van Opheusden en Willem Ouweneel
       4 cd's in plastic box: 17,50
       Man, leef in het koninkrijk van God!
 Goes - Henk Binnendijk en Dato Steenhuis (3-11-2007)
       4 cd's in plastic box: 17,50
       Van volgeling tot voorbeeld
Zeist - WJ Ouweneel - 3 cd's 5
    Geloofsstabiliteit( alleen op cd)
  1. Geloofszekerheid
  2. Geloofsontwikkeling
  3. Geloofsvertrouwen
Brandwijk - Henk Binnendijk - 1 cd ` 5
   Man/Vrouw-avond
  Een goed huwelijk kan altijd beter

 top

Bestellen

 

Hebt u de gewenste cd's aangevinkt?
Vul dan uw adresgegevens in:

Naam:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Emailadres:
Opmerking:

  Ik ga ermee akkoord de betaling binnen een week te voldoen.
        De factuur vindt u in de zending. 

Controleer nog even uw adres en emailadres!

1x klikken s.v.p.

Uw bestelling wordt zo snel mogelijk uitgevoerd.
De verzending van bestellingen wordt gecombineerd.

H.J. van den Hoek
Balsa 110
3315 NH Dordrecht
Tel.: 06 24 39 80 06
gekruidgeluid@solcon.nl

   Prijzen:
 - CD's: per cd 5; dubbelcd's samen 6 (per stel indien wegens de tijdsduur de lezing en vragen op aparte cd's staan).
 - Cassettes: Toespraken kunnen niet meer op cassette geleverd worden.

  top

www.vergadering.nu