CD's bestellen
                      
1993-2007   (  Ga naar 2007-2017...   )


 

CD's

Menu

2007-20171993-2007


 


    Gebruiksaanwijzing om te bestellen:

           1. De beide bestelformulieren zijn niet gekoppeld (dus evt. beide volledig invullen).
           2. Vink de gewenste cd's aan.
           3. Vul uw naam en adres in en klik op Verzenden.
           -   N.B.: Druk niet tijdens het invullen van de v-tjes op Enter (Enter=Verzenden).
   Prijzen:
 - CD's: per cd Ä 5; dubbelcd's samen Ä 6 (per stel indien wegens de tijdsduur de lezing en vragen op aparte cd's staan).
 - Cassettes: Toespraken kunnen niet meer op cassette geleverd worden.
 

Lezingen: seizoen 2006 - 2007

Apeldoorn - WJ Ouweneel - 8 CD's ŗ Ä 5
      De Apostolische Geloofsbelijdenis
  1. ik geloof in God de Vader
  2. en in Jezus Christus
  3. die geleden heeft
  4. neergedaald in de hel
  5. opgevaren ten hemel
  6. ik geloof in de Heilige Geest
  7. ik geloof een heilige algemene christelijke kerk
  8. vergeving van de zonden
Nieuwegein - WJ Ouweneel - 10 cd's ŗ Ä 5
      1 Korinthe
  1. 1 Korinthe 14:13-40
  2. 1 Korinthe 15:1-39
  3. 1 Korinthe 15:40 - 16:24
  4. 2 Korinthe 1:1 - 2:11
  5. 2 Korinthe 2:12 - 4:6
  6. 2 Korinthe 4:7 - 5:21
  7. 2 Korinthe 6:1 - 8:7
  8. 2 Korinthe 8:8 - 10:6
  9. 2 Korinthe 10:7 - 11:29
  10.2 Korinthe 11:30 - 13:13

Middelharnis -WJ Ouweneel- 8 dubbel-CD's ŗ Ä6 per 2
      Persoon en werk van de Heilige Geest
  1. De Persoon van de Geest
  2. Zalving en verzegeling met de Geest
  3. Doop en vervulling met de Geest
  4. De vrucht van de Geest
  5. De gaven van de Geest (deel 1)
  6. De gaven van de Geest (deel 2)
  7. Christus geneest
  8. Christus bevrijdt
Krimpen aan den IJssel - WJ Ouweneel - 
        op 8 dubbel-CD's ŗ Ä6 per 2
        1 Korinthe
 1. 1 Korinthe 10:14 - 11:9
 2. 1 Korinthe 11:10-34
 3. 1 Korinthe 12:1-27
 4. 1 Korinthe 12:28 - 14:6
 5. 1 Korinthe 14:7-33
 6. 1 Korinthe 14:34 - 15:24
 7. 1 Korinthe 15:25-50
 8. 1 Korinthe 15:51 - 16:24
Oud-Beijerland - WJ Ouweneel - 3 dubbelcd's ŗ Ä 6
   Genezing en bevrijding
 
1. Genezingsbediening: de belangrijkste principes
  2. Genezingsbediening: de belangrijkste vragen
  3. Bevrijdingsbediening
Mannendagen:
 Giessenburg - Henk Binnendijk en Ron v der Spoel
       4 cd's in plastic box: Ä 17,50
       Man, leef door de Geest!

 Goes - Henk Binnendijk en Willem Ouweneel
       3 cd's in plastic box: Ä 15,00
       Wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken


Zeist - WJ Ouweneel - 3 cd's ŗ Ä 5
   Het oude en nieuwe verbond in het licht van
   onze toekomst

  1. Inleiding
  2. Het oude verbond
  3. Het nieuwe verbond
Zutphen - WJ Ouweneel -  cd ŗ Ä 5
  Helpt bidden echt?
  1. Helpt bidden echt?

 top

Lezingen: seizoen 2005 - 2006

Apeldoorn - WJ Ouweneel - 8 CD's ŗ Ä 5
      De wet van Christus n.a.v. de Tien Geboden
 
1. Ik ben de Here, uw Verlosser
  2. Dien geen andere goden, vereer geen beelden
  3. Misbruik de Naam niet, eer de sabbat
  4. Eer je ouders
  5. Je moet niet doden
  6. Je moet geen overspel plegen
  7. Je moet niet stelen
  8. Lieg niet, begeer niet
Eindhoven - Aad Kamsteeg - 4 CD's ŗ Ä 5
      Verlangen naar God
  1. Het feest van genade
  2. Met heiliging de wereld in
  3. Worstelen om de ziel van een ander
  4. De missionaire Kerk
Krimpen aan den IJssel - WJ Ouweneel - 
        op 8 dubbel-CD's ŗ Ä6 per 2
        1 Korinthe
 1.Kerkelijke verdeeldheid - 1 Korinthe 1:1 - 1:25
 2.Christus, de ware wijsheid - 1 Korinthe 1:25 - 2:16
 3.Samenwerken met God - 1 Korinthe 3:1 - 4:7
 4.Bestaat gemeentelijke tucht nog? 1 Kor. 4:8 - 5:13
 5.God over sexualiteit - 1 Korinthe 6:1 - 7:7
 6.Huwelijk en echtscheiding - 1 Korinthe 7:8-40
 7.Christenen en afgoderij - 1 Korinthe 8:1-9:15
 8.De grote afval - 1 Korinthe 9:16 - 10:13
Nieuwegein - WJ Ouweneel - 10 cd's ŗ Ä 5
      1 Korinthe
  1. 1 Korinthe 1
  2. 1 Korinthe 2-3
  3. 1 Korinthe 4-5
  4. 1 Korinthe 6-7:11
  5. 1 Korinthe 7:12-40
  6. 1 Korinthe 8-9
  7. 1 Korinthe 10
  8. 1 Korinthe 11
  9. 1 Korinthe 12-13
  10.1 Korinthe 14
Middelharnis - WJ Ouweneel - 6 cd's ŗ Ä 5
      De late regen komt eraan!
 
1. Dit is de tijd van Elia
  2. Dit is de tijd van Mozes
  3. Dit is de tijd van Jesaja
  4. Dit is de tijd van EzechiŽl
  5. Dit is de tijd van David
  6. Dit is de tijd om te oogsten
Mannendagen:
 Giessenburg - Willem Ouweneel & Ron van der Spoel
       4 cd's in dvd-box: Ä 17,50
       Man, laat je gebruiken als een levende steen!
 
 Goes - Dato Steenhuis
       3 cd's in dvd-box: Ä 13,50
       Volhouden, hoe?
Nunspeet - Conferentie over Hedendaags occultisme
      Bram Krol en Aad van de Sande
3 cd's, samen: Ä 13,50
Dalfsen - 25+ weekend 2005
      Jona - Wonderboom of walvisvoer
       5 cd's in een dvd-box: Ä 20
Dalfsen - 25+ weekend 2006 Lin Button en Henk Bakker
      'Kom te voorschijn en leef in het licht van Gods liefde'
       7 cd's in ťťn dvd-box: Ä 28
Alles op MP3 hoge kwaliteit: 1cd Ä 10

De subtitels zijn:
1. Verstoppertje. Lin Button
2. Machtig kwetsbaar. Henk Bakker
3. Kom te voorschijn. Lin Button
4. Daar sta je dan. Lin Button
5. Verwenpakket. Henk Bakker
6. Geluk is een keuze. Lin Button (Workshop)
7. Gods stem in de new age. Henk Bakker (Workshop)

Gorinchem - 5 cd's ŗ Ä 5
   Genesis van de mens Gen.1-2 - Kees Fieggen
   Genesis van het kwaad Gen.3-9
         - Gerard Hoddenbagh
   Genesis van de macht Gen.10-11
         - Charles v Wettum
   Genesis van Gods volk Gen12-16
         - Gerard Hoddenbagh
   Genesis van de bevrijding Gen.17-24
         - Kees Fieggen 

 top

Lezingen: seizoen 2004 - 2005

Apeldoorn - WJ Ouweneel - 7 cd's ŗ Ä 5
      Bidden in de Geest
 
1. Uw Naam worde geheiligd
  2. Uw koninkrijk kome
  3. Uw wil geschiede
  4. Geef ons heden ons dagelijks brood
  5. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij...
  6. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons vd boze
  7. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de
             heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen
Eindhoven - WJ Ouweneel - 4 cd's ŗ Ä 5
      De kleine profeten (vervolg)
  1. Zefanja - God komt tot Zijn rust 
  2. HaggaÔ - God komt tot Zijn tempel 
  3. Zacharia - God komt tot Zijn eer 
  4. Maleachi - God komt tot Zijn doel 
Eindhoven - WJ Ouweneel - 4 cd's ŗ Ä 5
      Ruth
  1. Ruth 1
  2. Ruth 2
  3. Ruth 3
  4. Ruth 4
Krimpen aan den IJssel - WJ Ouweneel -
        8 dubbel-cd's ŗ Ä 6
        Romeinen (vervolg)
 Romeinen   9 - IsraŽl en Gods beloften
 Romeinen 10 - Het eigenwijze volk
 Romeinen 11 - Gods volk gered
 Romeinen 12 - Leven in liefde
 Romeinen 13 - De overheid en wij
 Romeinen 14 - Zwakke en sterke christenen
 Romeinen 15 - Aanvaard elkander
 Romeinen 16 - Met de groeten van Paulus
Gorinchem  Het nieuwe denken en de oude waarheden
      4 cd's ŗ Ä 5
 
1. De breuk: ...is ons denken ťcht veranderd?
         Willem J. Ouweneel
  2. Is er leven na de dood van God?
          ...over de waarde van de mens in onze maatschappij
         Henk P. Medema
  3. De waarde van een mens:
           ...heeft de medische wetenschap wel grenzen?
        Jaap Spaans
  4. De laatste wereldoorlog:
            ...actuele berichten van het front
        Henk P. Medema
Goes - WJ Ouweneel - 2 cd's ŗ Ä 5
     1. Kunnen christenen in de ban van demonen raken?
     2. Hoe kunnen christenen daaruit bevrijd worden? 

Betteldconferentie 2005 mei 2005 -  4 cd's  Ä 17,50
      De gemeente als strijdmacht voor de eindtijd
     1. Als God volk weer bidden gaat - Dato Steenhuis
     2. De laatste wereldoorlog - Henk Medema
     3. De dienst van de voorbede(ministry)-Dick Westerkamp
     4. Kom, Jezus kom! Kom Heilige Geest! - Willem Ouweneel


25+weekend in Dalfsen jan. 2005 - 5 cd's  Ä 20,00
     Onderwerp: Een nieuw begin, starten met een schone lei
  Sprekers: Noor van Haaften; W.J.Ouweneel-5 toespraken
Oost-Souburg - WJ Ouweneel - 3 cd's ŗ Ä 5
     Strijden in de gebeden
     1. DaniŽl
     2. Christus
     3. Paulus
Nieuwegein - WJ Ouweneel - 10 cd's ŗ Ä 5
      1 en 2  Thessalonicenzen en Galaten
 
idem, op 10 cd's ŗ Ä 5,00
  1Thessalonicenzen 1-5 (3 cd's)
  2Thessalonicenzen 1-3 (2 cd's)
  Galaten 1-6 (5 cd's)
Zoetermeer - WJ Ouweneel - 6 cd's ŗ Ä 5
      Het koninkrijk van God ( alleen op cd)
 
1. In het Oude Testament
  2. In de EvangeliŽn (I)
  3. In de EvangeliŽn (II)
  4. In het boek Handelingen
  5. In de Brieven
  6. In het boek Openbaring
Giessenburg - Willem Ouweneel & Dick Langhenkel
       4 cd's samen: Ä 17,50
       Man, ben je verzekerd?

 top

Lezingen: seizoen 2003 - 2004

Apeldoorn - WJ Ouweneel - 8 cd's ŗ Ä 5
      Het werk van de Heilige Geest in de gelovigen
 
1. Zalving en verzegeling met de Heilige Geest
  2. Vervulling met de Heilige Geest
  3. De vrucht van de Geest
  4. De gaven van de Geest (1 Kor 12:8,9a)
  5. De gaven van de Geest (1 Kor 12:9b,10a)
  6. De gaven van de Geest (1 Kor 12:10b)
  7. Goddelijke genezing (Jakobus 5)
  8. Goddelijke bevrijding
Eindhoven - WJ Ouweneel - 8 cds ŗ Ä 5
      De kleine profeten (Hosea t/m Habakuk)
  1. Hosea   - De ontrouwe bruid
  2. JoŽl       - De verwoestende sprinkhanen
  3. Amos     - Een moedige schapenfokker
  4. Obadja  - Verlossers op Sion
  5. Jona      - Een uitgespuwde vluchteling
  6. Micha     - Een barrevoetse klager
  7. Nahum   - De veilige sterkte
  8. Habakuk - De eenzame wachttoren
Krimpen aan den IJssel - Ouweneel - 8 dubbel-cd's ŗ Ä6
      Romeinen
 Romeinen 1 - Het evangelie: Gods kracht
 Romeinen 2 - Hoorders en daders van de wet
 Romeinen 3 - Rechtvaardiging door geloof
 Romeinen 4 - De levendmakende God
 Romeinen 5 - Adam en Christus
 Romeinen 6 - Leven voor God
 Romeinen 7 - Ik, ellendig mens
 Romeinen 8 - De Geest en het ware leven
Leeuwarden - WJ Ouweneel - 1x ŗ Ä 5
      Over Satan en zijn demonen
  Betteldconferentie 14-16 mei 2004
      
De 4 cd's met de Betteldtoespraken
CD 1: De genade van de Heer Jezus Christus en
        de liefde van God - Dato Steenhuis
CD 2: Wat is onze bediening... en hoe weten wij dat?
       - Henk Medema
CD 3: Vervuld met de Heilige Geest en mogelijke
       blokkades daarbij - Willem Ouweneel 
CD 4: De vrucht van de Geest - Wim Grandia
Zoetermeer - WJ Ouweneel - 6 dubbel-cd's ŗ Ä6 per 2
      De genezingsbediening van Christus
 
1. De melaatse; de knecht; de schoonmoeder - Mt 8:1-17
  2. Vijf genezingen - Mt 9:1-8, 18-34
  3. De doofstomme; de blinde - Mk 7:31-37; 8:22-29
  4. De maanzieke jongen - Mk 9:14-29
  5. Kromgebogen vrouw; 10 melaatsen Lk13:11-17; 17:11-19
  6. De blinde bedelaar - Lk 18:35-43
Goes - WJ Ouweneel - 3 dubbel-cd's ŗ Ä 6
      De ware bevinding
 1. De ware bekering
 2. Gods verborgen omgang
 3. De ware heiliging

Lezingen: seizoenen 2000 - 2003
Bijbelboeken

Genesis 1-11 - W.J.Ouweneel (WJO)
1. 'Er zij licht'.
2. De mens en zijn vrouw.
3. Kennis van goed en kwaad.
4. Slangenzaad en vrouwenzaad.
5. Veilig in de ark.
6. Een offer en een nieuw begin.
7. Verstrooiing en roeping.
Bij elke lezing een vragen-cd van
           gemiddeld 45 min. 7x Ä 2,25

De tien geboden - WJ Ouweneel - 2002-2003 - 5 cd's.
        (Amsterdam
2002-2003)
1. Andere goden / gesneden beelden 
2. De naam / de sabbat 
3. Ouders / doodslag 
4. Echtbreuk / stelen 
5. Liegen / begeren 

Ruth - Als God vůůr ons is - W.J.Ouweneel
1. Als God je bitterheid aandoet. (Naomi).
2. Als God zich stil houdt. (Ruth).
3. Als God je voor het blok zet. (Boaz).

Ezra en Nehemia - Een geestelijk reveil
1. Terug naar het fundament. Ezra 1-3 - H.P.Medema
2. Overwinning op de wereld. Ezra 4-6 - W.J.Ouweneel
3. Barrieres onder Gods volk overwonnen Ea 7-10 HPM
4. Bidden en bouwen. Neh 1-4 - D.Steenhuis
5. Broederliefde, boete en bede Nh 5-10 - H.P.Medema
6. De stad van God. Neh. 11-13 - W.J.Ouweneel

Nehemia Zie 'weekendconferentie' 3 cd's - CB

Esther (3 cd's) - W.J.Ouweneel

Psalmen - Psalmen om van te leren - W.J.Ouweneel
1. Psalm 32, 42, 43
2. Psalm 44, 45
3. Psalm 52, 53, 54
4. Psalm 55, 74
5. Psalm 78
6. Psalm 88, 89
7. Psalm 142

Psalmen - Bijzondere Psalmen - W.J.Ouweneel
1. Psalm 19
2. Psalm 25
3. Psalm 27
4. Psalm 84, 87
5. Psalm 90, 91 (H.P.Medema)
6. Psalm 103
7. Psalm 139

De Psalmen - Zoetermeer
2001-2002 - W.J.Ouweneel
1.Ps 1-2 - De volmaakte Mens/Koning
2.Ps 8 - De heersende Zoon des mensen
3.Ps 16 - De vertrouwende Knecht
4.Ps 22 - De lijdende Messias
5.Ps 23-24 - De Herder en Koning (door br Veldhuizen)
6.Ps 40 - De gehoorzame Knecht (incl. reis Nigeria)

Messiaanse Psalmen - WJ Ouweneel - 6 CD's
        (Zoetermeer
2002-2003)
  1. De Koning en zijn bruid - Ps 45
  2. De opgevaren Strijder - Ps 68
  3. De vervolgde Messias - Ps 69
  4. De lijdende en verheerlijkte Messias - Ps 102
  5. De verhoogde Priester-Koning - Ps 110
  6. De dienst van de Priester-Koning - Ps 132

Spreuken - Behandelde hoofdstukken:
      Hfdst. 1-9, 30, 31 - 4 cd's. W.J.Ouweneel

Prediker - De zin van het leven  4 CD's - WJO

Hooglied -Zie 'weekendconferentie' 3 cd's - D.Steenhuis

Christus in het boek Jesaja - WJO - 7 cds
         (Eindhoven
2002-2003)
1. ImmanuŽl - Jesaja 7 en 8 
2. Het rijsje uit de stronk van IsaÔ - Jesaja 11 
3. Koning in gerechtigheid - Jesaja 32 
4. De Knecht des Heren, 1e profetie - Jesaja 42
5. De Knecht des Heren, 2e en 3e profetie - Jesaja 49 en 50 
6. De Knecht des Heren, 4e profetie - Jesaja 52 en 53 
7. De Gezalfde - Jesaja 61 

Jeremia - Zie 'jongerenweekend' 2 cd's. - W.J.Ouweneel

EzechiŽl - Zie 'weekendconferentie' 3 cd's. - D.Steenhuis

Christus in Jeremia - WJO - 3 cd's
       (Krimpen
2002-2003)
1. De rechtvaardige Spruit - Jeremia 23
2. David hun Koning - Jeremia 30,31
3. Mijn knecht David - Jeremia 33
   idem op  3 CD's

Christus in EzechiŽl - WJO - 5 cass.
       (Krimpen
2002-2003)
1. De mens op de troon - EzechiŽl 1
2. Het cedertwijgje - EzechiŽl 17
3. De Rechthebber - EzechiŽl 21
4. De goede Herder - EzechiŽl 34
5. De eeuwige vorst - EzechiŽl 37

DaniŽl (Krimpen
2000-2002) - W.J.Ouweneel
1. De voorbereiding van de profeet.  DaniŽl 1
2. Het beeld van Nebukadnezar.  DaniŽl 2
3. IsraŽl in de vurige oven. DaniŽl 3
4. De val van de Godvijandige macht. DaniŽl 4
5. Het teken aan de wand. DaniŽl 5
6. IsraŽl in de leeuwenkuil. DaniŽl 6
7. Gods programma voor de geschiedenis. DaniŽl 7
8. De zeventig jaarweken. DaniŽl 8
9. De ram en de geitenbok. DaniŽl 9
10. De machten achter de geschiedenis. DaniŽl 10
11. De eindtijd. DaniŽl 11
12. Het grote herstel. DaniŽl 12

Jona (Krimpen a d IJssel-
2002) - W.J.Ouweneel
1.Jona 1 - IsraŽl op de vlucht voor God
2.Jona 2 - IsraŽl in de buik van het monster
3.Jona 3 - IsraŽl als getuige in de wereld
4.Jona 4 - IsraŽl en Gods barmhartigheid
       (Deze 4e lezing stond in het teken van het bezoek van W.J. Ouweneel aan br. T.B. Joshua in Lagos/Nigeria in april 2002)

Hosea t/m HaggaÔ.
Zie 'jongerenweekend' - W.J.Ouweneel

HaggaÔ Zie 'weekendconferentie' J.G.Fijnvandraat

Zacharia - Gods volk in de eindtijd   7 cd's WJO

Zacharia - Papendrecht
2001-2002 - W.J.Ouweneel
1.Zc1-2 - God erbarmt zich over zijn volk.
2.Zc3-5 - Opwekking onder Gods volk.
3.Zc6-8 - Heilsbeloften onder Gods volk.
4.Zc9-10 - De koning komt tot zijn volk.
5.Zc11-12 - De bevrijding van Gods volk.
6.Zc13-14 - De uiteindelijke zaligheid voor Gods volk
Maleachi Zie 'jongerenweekend' 2 cd's - W.J.Ouweneel

Maleachi (1 cd) - W.J.Ouweneel

MattheŁs 5-7 - Goes/Oost-Souburg 2001-2002 - WJO
1.Mt5a - De zaligsprekingen
2.Mt5b - De wet van Christus-1
3.Mt5c - De wet van Christus-2
4.Mt6a - Bidden en vasten
5.Mt6b - Waar uw schat is...
6.Mt7 - TweeŽrlei fundament

MattheŁs 5-7 - 's-Gravenzande -
2001-2002 - D.Steenhuis
1.Mt5a - Zout en licht?
2.Mt5b - Zijn de 10 geboden nog actueel?
      3.Mt6a - (Opname mislukt)
4.Mt6b - Carrieredrang is niet van God.
5.Mt7a - Oordelen van anderen zit ons in het bloed.
6.Mt7b - De brede en de smalle weg.
7.Mt7c - Een wijs man bouwde zijn huis op een rots.


Markus
- W.J.Ouweneel (WJO)
1. Gezonden om te dienen.
2. Vruchtdragen voor de Meester.
3. 'Geeft gij hun te eten.'
4. 'Kom mijn ongeloof te hulp.'
5. 'Zij heeft gedaan wat zij kon.'
6. 'De Here werkte mee'
Vragenbespreking op aparte cd's

Johannes - W.J.Ouweneel
1. Gods Woord onder de mensen. Jh1:1-18
2. Het Lam van God. Joh. 1:19-52
3. Christus heerlijkheid geopenbaard Jh 2
4. Verloren of eeuwig leven. Joh. 3
5. Het levende water. Joh. 4
6. Christus de Rechter. Joh. 5
7. Christus het brood des levens. Joh. 6
8. Voor welke 'partij' kiest u? Joh. 7
9. Het licht der wereld. Joh. 8
10.Licht voor arme blinden. Joh. 9
11.De goede Herder. Joh.10
12.De opstanding en het leven. Joh. 11
13.Christus gezalfd en bejubeld. Jh12:1-11
14.De volmaakte dienstknecht. Jh12:12-50
15.De voetwassing. Joh. 13
16.De plaatsbereider. Joh. 14
17.Christus, de ware Wijnstok. Joh. 15
18.God mťt ons. Joh. 16
19.Het gebed van Christus. Joh.17:1-13
20.Het gebed van Christus. Jh. 18:14-26
21.Christus gevangen. Joh. 18
22.Christus gestorven. Joh. 19
23.Christus opgestaan. Joh. 20
24.Christus verschijnt. Joh. 21

Romeinen 3 - 8 (Papendrecht) - W.J.Ouweneel
1. Is geloofszekerheid mogelijk?
2. Blijf je een zondaar tot je dood?
3. Ik, ellendig mens...!
Vragenbespreking op aparte cd's

Galaten - W.J.Ouweneel
1. Tijd voor een ander evangelie? Gal 1
2. Bent u al erfgenaam. Galaten 2
3. Geroepen om vrij te zijn! Galaten 3
Vragenbespreking op aparte cd's

EfeziŽrs - W.J.Ouweneel
      Gezegend met alle geestelijke zegeningen
1. Geestelijke zegening in Christus. Ef 1
2. Uit genade behouden. Efeze 2.
3. Paulus' dienst voor de volken. Efeze 3
4. Eenheid van de Geest. Efeze 4.
5. Christelijke levenswandel. Efeze 5.
6. Geestelijke wapenrusting. Efeze 6.

Filippenzen (Leiden) - Geheel voor Hem - W.J.Ouweneel
1. Christus ons leven. Fil. 1.
2. Christus ons voorbeeld. Fil. 2.
3. Christus ons doel. Fil. 3.
4. Christus onze kracht. Fil. 4.

1Thessalonicensen J.Ph.Fijnvandraat Een blik in de toekomst.
1. Komt Christus terug?
2. Oorlog of vrede.
3.Christus komst... wat doen we er mee?

2Timotheus - Hou-vast - W.J.Ouweneel
1. Bewaar het toevertrouwde pand.
2. Het vaste fundament van God.
3. Kenmerken van de eindtijd.

HebreeŽn - W.J.Ouweneel
1.Jezus Christus groter dan de engelen Hb.1-2
2.Jezus Christus groter dan Mozes Hb.3-4
3.Jezus Chr, groter dan Melchizedek Hb.5-7
4.Jezus Christus groter dan Ašron Hb.8-9
5.Jezus Christus de grootste geloofsheld Hb.10-11.
6.Jezus Chr gisteren en heden dezelfde Hb.12
Vragenbespreking op apart cd's

Brieven van Johannes - W.J.Ouweneel
1. Waarheid en licht. 1Joh. 1.
2. Waarheid en de wereld. 1Joh. 2.
3. Waarheid en gerechtigheid. 1Joh. 3.
4. Waarheid en liefde. 1Joh. 4.
5. Waarheid en leven. 1Joh. 5.
6. Waarheid en verleiding. 2Joh.
7. Waarheid en dwingelandij 3Joh.

Openbaring - Wat zal er in
2000 van ons worden - WJO
   Eindhoven 2000-2001
1. Wat zal er van de kerk worden? Op 1-3.
2. Het Lam heeft de sleutels! Op. 4-6.
3. Wat zal er van de wereld worden? 7-9.
4.De draak lijkt de sleutels te hebben 10-12
5.Wat zal er van de getrouwen worden. Op. 13-16.
6. De valse en de ware kerk. Op. 17-19.
7. Het einde - Een nieuw begin. Op. 20-22

  top

Gemeente

Het christelijk geloof. D.Steenhuis
1. Weet je waar het om draait?
2. Islam, New Age... Christus?
3. Brengt dat verandering?
4. Zekerheid, ook voor morgen?

De gemeente van de levende God - J.G.Fijnvandraat
1. De Gemeente - Het Huis van God.
          Daar hoort dan toch reinheid en orde te heersen?
2. De Gemeente - Het Lichaam van Christus
          Hoe functioneert dit dan?
3. De Gemeente - De Bruid van het Lam
          Zien we uit naar Christus, de Bruidegom?

De kerk van nu.... - D.Steenhuis
1.IsraŽl en de kerk.
         Onstaansgeschiedenis en kenmerkende verschillen
2.Kerkstructuren anno 1992
        (Ambtsdragers en/of leken; is er een centraal gezag?
3.Verenigd Europa - verenigde kerken.
        (De Gemeente als huis van God.)
4.Bruid en Bruidegom, Christus en de Kerk.
        (Bestaat er een bruidsgemeente?)
5.Betrokkenheid binnen de Kerk.
        (De Gemeente funtioneert als een lichaam;
         heeft iedereen een taak?)
6.De kerk: een toevluchtsoord.
         (Is de drempel niet te hoog geworden?)
7.Hoe ziet de Kerk haar toekomst?
        (Sterven de christenen uit?)

De geestelijke strijd - W.J.Ouweneel
1. De strijd tegen het vlees.
2. De strijd tegen de wereld.
3. De strijd tegen satan.
4. De strijd tegen de antichrist.
Het werk van de Heilige Geest in de gelovige - WJO
1. De zalving met de Heilige Geest.
2. De verzegeling met de Heilige Geest.
3. De leiding van de Heilige Geest.
4. De vervulling met de Heilige Geest.


Gemeente-opbouw.
1. De Gemeente als nieuwe schepping. D.Steenhuis
2. De Gemeente als leerhuis. W.J.Ouweneel
3. De Gemeente als herberg. D.Steenhuis
4. De Gemeente als bezinningsruimte. W.J.Ouweneel
5. De Gemeente als opperzaal. D.Steenhuis
6. De Gemeente als uitvalbasis. W.J.Ouweneel
7. De Gemeente als bedehuis. D.Steenhuis
8. De Gemeente als heiligdom. W.J.Ouweneel

Christelijke gemeenschap; hoe en met wie? WJO
1.Wat is christelijke gemeenschap?1:1-2:11
2.Verkeerde gemeenschap 1 Joh. 2:12-29
3.Christelijke broederliefde 1 Joh. 3:1-5:5
4.Samen op weg! Hoe en met wie? 4:1-6
5.De basis: het eeuwig leven. 1Jh. 5 6-21
6.Gemeenschap en individuele
        verantwoordelijkheid. 2 Johannes
7.Ondermijning van de gemeenschap 3Jh
8.Het ware christelijke geloof. Judasbrief

  top

Toekomst

Wat hebben wij met IsraŽl te maken? - WJO 6 cd's
        (Apeldoorn
2002-2003)
1. Is de kerk het geestelijk IsraŽl?
2. Wat heeft het orthodoxe jodendom ons te zeggen?
3. Jeruzalem en de islam
4. De messiasbelijdende Joden
5. Wat kunnen wij voor IsraŽl doen?
6. De toekomst van Jeruzalem

De Toekomst - Eindhoven-2002 - WJO
1.Opname - De opname van de gemeente
2.Antichrist - De valse profeet (de Antichrist)
3.Grote Babylon - Het grote Babylon
4.Vrederijk - Het vrederijk (incl. reis Nigeria)

'Zie Ik kom spoedig.'
1. De komende wereldreligie. W.J.Ouweneel
2. De supermens als werelddictator. D.Steenhuis
3. IsraŽl middelpunt van de eindtijd. W.J.Ouweneel
4. De antichrist. D.Steenhuis
5. De bruiloft van het Lam. W.J.Ouweneel
6. 'Elk oog zal Hem zien'. D.Steenhuis
7. Het duizendjarig rijk. D.Steenhuis
8.De nieuwe hemel en de nieuwe aarde W.J.Ouweneel

Verwachten wij de Heer met Volharding?
       1 t/m 3 - Spreker: J. van Stormbroek uit Apeldoorn:
1. Dienen van de levende en waarachtige God.1Thess 1
2. Een ontmoeting in de lucht. 1 Thess. 4.
3. Wanneer komt de dag van de Heer? 2Th2
          Een parool voor de laatste dagen.
        4 t/m 6 - Spreker: H.P. Medema:
4. Het pand bewaren in de laatste dagen. 2Tim 1:1-2:7
5. Bruikbaar zijn voor de Meester in de laatste dagen.
          2 Tim. 2:8-3:9.
6. Het geloof behouden in de laatste dagen. 2 Tim. 3:10-4:22.

Bijbellezingen over de toekomst - W.J.Ouweneel
1. De komende wereldreligie.
2. IsraŽl middelpunt van de eindtijd.
3. De bruiloft van het Lam.
4. Het duizendjarig rijk.

De wederkomst van Christus - W.J.Ouweneel
1. Het vaderhuis met de vele woningen. Jh. 14:1-3
2. De vijf wijze en de vijf dwaze maagden. Matt. 25;1-13
3.De gelijkenis van de ponden. Lk19:11-27
4.De Heere tegemoet in de lucht 1 Thess. 4:13-18

EzechiŽl en de eindtijd.
1. God de herder van IsraŽl. Ez 34 en 35 - D.Steenhuis
2. Het herstel van IsraŽl. Ez. 36 - W.J.Ouweneel
3. Herrijzenis en Hereniging. Ez. 37 - D.Steenhuis
4. Gog en Magog. Ez. 38 en 39 - W.J.Ouweneel
5. De nieuwe tempel. Ez. 40 - 42 - D.Steenhuis
6. Gods glorie in Jeruzalem. Ez. 43 en 44 - WJO
7. Feest in Jeruzalem. Ez. 45 en 46 - D.Steenhuis
8. Zegen vanuit Jeruzalem. Ez 47 en 48 - WJO

Leven, dood en eeuwigheid
1. Waar kom ik vandaan? D.Steenhuis
2. Wat is de zin van het leven? W.J.Ouweneel
3. Wat is zonde - en wat doe je eraan? D.Steenhuis
4. Waarom is er lijden in de wereld? H.P.Medema
5. Wat is de hemel en wat is de hel? D.Steenhuis
6. Is er leven na de dood? W.J.Ouweneel
7. Is er een opstanding? D.Steenhuis
8. Ik en de eeuwigheid. W.J.Ouweneel

Jezus Christus, IsraŽl en de toekomst.
        J.G.Fijnvandraat -  Lucas 21:5-38.
1. De joodse tempel ging ten onder.....
           kan dat ook met de kerk gebeuren? (vs. 5-6)
2. De Bijbel waarschuwt voor valse profeten.
          In het verleden, heden en toekomst. (vs.7-8)
3. Zijn oorlogen aardbevingen enz. wel een teken van de
           eindtijd? Ze zijn er altijd toch geweest? (vs. 9-19)
4. Jeruzalem zal vertrapt worden door de volken.
           Die tijd is toch al voorbij? (vs. 20-24)
5. Als het teken van de Zoon des Mensen aan de hemel
           verschijnt. (vs. 25-33)
6. Laat die dag u niet overvallen.... waakt! (vs. 34-38)

Verwacht u Hem?
1. Werken en wachten tot Zijn komst. W.J.Ouweneel
2. De nacht is bijna voorbij. J.G.Fijnvandraat
3. Verwachten we vrede op aarde? W.J.Ouweneel
4. Gods volk terug in het land. H.P.Medema
5. Wat gaat er binnenkort gebeuren? H.P.Medema
6. IsraŽl zal de Messias herkennen. D.Steenhuis
7. Wachten totdat alles nieuw wordt. D.Steenhuis

Kunnen wij Gods plannen kennen? D.Steenhuis
1. Heeft God een plan voor IsraŽl?
2. Heeft God een plan voor de Palestijnen?
3. Heeft God een plan voor de JordaniŽrs?
4. Heeft God een plan voor Europa?
5. Heeft God een plan voor de kerk?
6. Heeft God een plan voor de Here Jezus?
7. Heeft God een plan voor de eeuwigheid?
8. Heeft God een plan voor mijzelf?

Millennium bestendig? W.J.Ouweneel
1. De toekomst van de Kerk.
2. De toekomst van IsraŽl.
3. De toekomst van Europa.
4. De antichrist.
5. De wederkomst van Christus.
6. Het messiaanse vrederijk.


Zie ook "Openbaring" bij de Bijbelboeken

  top

Huwelijk / Gezin

Bijbelse visie op huwelijk en gezin. elk op 2 cds
1. Alleen...., verkering, verloving.
(Seksualiteit, omgang met elkaar, de juiste
partner, en 1 Kor. 7.) J.G.Fijnvandraat
2. Getrouwd en dus gelukkig? (Ef. 5 in de praktijk;
hoe blijf je gelukkig?) J.G.Fijnvandraat
3. Kinderen nemen of kinderen krijgen.
(Gezinsplanning) H.P.Medema
4. Generatiekloof, bestaat die echt?
(Kloof tussen ouders en hun kinderen,
ouderen en jongeren.) J.Simmering
5. Als het moeilijk wordt, kun je er dan zomaar uitstappen?
(Bijbelse gegevens: de schepping de wet en de uitleg van
de Heer Jezus, onderwijs van Paulus.) W.J.Ouweneel
6. Alleenstaand maar niet alleengaand.
(Weduwen, ťťnoudergezinnen, etc.) MWZ
Een huwelijk vol liefde - B.Ottens

Hoe gaan we om met sex. Gezien van uit het boek 'Richteren'. J.G.Fijnvandraat

1. Met elkaar omgaan in het gezin. J.Simmering
2. Met elkaar omgaan in de gemeente van Jezus Christus.
         J.G.Fijnvandraat

Opvoeden in deze tijd, een opgave? J.G.Fijnvandraat
Hoe breng je het geloof over op je kinderen? JGF

Zorg voor elkaar (Werken aan relaties.)
Huwelijksrelatie. Auke en Tjitske Lemstra,
       Huwelijkscounselors.

  top

Algemeen

Uit het leven van de Here Jezus W.J.Ouweneel
Een vergelijking van de evangeliŽn.
1. De geboortegeschiedenis.
2. De spijziging van de vijf duizend.
3. Het koninkrijk Gods.
4. De paasmaaltijd.
5. De lijdensgeschiedenis.
6. De opstandingsgeschiedenis.

De plagen van Egypte. D.Steenhuis
En wat ze voor de gelovigen van nu te zeggen hebben.
1. Gods volk in grote nood.
2. God gaat ingrijpen.
3. Onreine geesten komen opzetten.
4. Bezit is ook niet alles.
5. Zijn er nog lichtpunten?
6. Gods oplossing voor vandaag.

Gods volk tussen verlossing en hemelvaart D.Steenhuis
(Vervolg op de serie 'De plagen van Egypte'.)
1. Verlossing is een feest. Ex. 12 - 15.
2. Is het altijd feest? Ex. 16 en 17.
3. De adviseurs van een feestganger. Ex. 18 en 19.
4. Wet en feest gaan samen. Ex. 20 - 24.
5. Gods idee over een feesttent. Ex. 25 - 31.
6. Een feest zonder God. Ex. 32 en 33.

Gods werk in het leven van een mens.
  De profeet Elisa.
D.Steenhuis
1. Gods roeping. 1Kon. 19 :19-21.
2. De opleiding van God. 2 Kon. 2:1-19.
3. Een getuigenis van God. 2 Kon. 2:19-26.
4. God is er, ook in de strijd. 2 Kon. 3.
        En de kracht van God. 2 Kon. 4:1-7.
5. Gods woonplaats. 2 Kon. 4:8-37.
6. Bovennatuurlijke oplossingen. 2 Kon. 5/6.
7. Boodschappers van God. 2 Kon. 6 en 7.

Het gebed. J.G.Fijnvandraat
1. Wat is bidden eigenlijk?
2. Wat het Onze Vader ons te zeggen heeft.
3. Verhoort God ons gebed altijd?

Het christelijk gebed. W.J.Ouweneel
1. Heer leer ons bidden.
2. Het 'Onze Vader'.
2.   idem op CD
3. Het 'hogepriesterlijk gebed'.
3.   idem op CD
4. Het gebed van Paulus (1) Efze 1:15-23
5. Het gebed van Paulus (2) Efze 3:14-27
6. Het gebed van Paulus (3) Col 1:9-23
Christus...
1. Christus de Koning. H.P.Medema
2. Christus de Herder. J.G.Fijnvandraat
3. Christus de Leraar. W.J.Ouweneel
4. Christus de Dienaar. H.P.Medema
5. Christus de Profeet. W.J.Ouweneel
6. Christus de Voorbidder. WPvO
7. Christus de Bedienaar v h Heiligdom W.J.Ouweneel

Bijbelse basisbegrippen. W.J.Ouweneel
1. Wat is uitverkiezing?
2. Wat is bekering en wedergeboorte?
3. Wat is vergeving en rechtvaardiging?
4. Wat is verzoening?
5. Wat is geloof?
6. Wat is behoudenis?
7. Wat is eeuwig leven?
8. Wat is geestelijke groei?
9. Wat is geestesgaven?
10. Wat is heiliging?


Relatie van gelovigen met de Here Jezus
1. Geloof. W.J.Ouweneel
2. Hoop. W.J.Ouweneel
3. Liefde. D.Steenhuis

De 'hogere' wereld. W.J.Ouweneel
1. Het occulte.
2. Oosterse mystiek.
3. New Age.
4. Christus en de draak.

Joodse feesten voor een christen W.J.Ouweneel
1. Het Paasfeest (Pesach em Matzah).
2. Het Pinksterfeest (Shavoe-ot).
3. De Grote Verzoendag (Jom Kippoer)
4. Het loofhuttenfeest (Soekkot)
5. Het Vernieuwingsfeest (Chanoekkah)
6. Het Purimfeest (Poerim)

Is deze God ook jouw God? - D.Steenhuis
      ( 's-Gravenzande 6 cd's
2002-2003)
1. Abraham God komt tot Zijn doel 
2. Ruth God is genadig 
3. Maria God met ons! ImmanuŽl 
4. Job God in het lijden 
5. Esther God in het verborgene 
6. Hosea Een onbegrijpelijke God 

  top

Diversen

  Mannenconferenties:
'De man naar Gods hart'.
Sprekers: Henk Binnendijk en Dick Langhenkel.
Gehouden op 2 oktober 1993 in Oud Alblas. (3 cass.)
'De man en het gelovig gebed'.
Sprekers: Henk Binnendijk en Willem J. Ouweneel.
Gehouden op 24 sept. 1994 in Giessenburg. (3 cass.)
'De man en Gods liefde'.
Sprekers: Dick Langhenkel. en Willem J. Ouweneel.
Gehouden op 23 sept. 1995 in Giessenburg. (3 cass.)
'Hoe wordt je een man naar Gods hart?'.
Sprekers: Henk Binnendijk en Dick Langhenkel.
Gehouden op 18 november 1995 in Veenendaal (2 cass.)
'De man en Gods vergeving'.
Sprekers: Dick Langhenkel en Willem J. Ouweneel.
Gehouden op 14 sept. 1996 in Giessenburg. (3 cass.)
'De man en zijn keuze'.
Sprekers: Otto de Bruine en Willem J. Ouweneel.
Gehouden op 13 sept. 1997 in Giessenburg. (3 cass.)
'De man en zijn relaties'.
Sprekers: Robbert-Jan Perk en Willem J. Ouweneel.
Gehouden 25 okt. 1997 op camping De Betteld te Zelhem.
'De man en z'n vrijheid in Christus'.
Sprekers: Dick Langhenkel en Willem J. Ouweneel.
Gehouden op 12 sept. 1998 in Giessenburg. (3 cass.)
'De man en de Landman'.
Sprekers: Henk Binnendijk en Willem J. Ouweneel.
Gehouden op 11 sept. 1999 in Giessenburg. (3 cass.)

'De man en zijn geestelijke groei'.
Sprekers: Henk Binnendijk en Willem J. Ouweneel.
Gehouden op 9 sept.
2000 in Giessenburg. (3 cass.)

'De man en zijn verdraagzaamheid'.
Sprekers: Joop Strietman en Willem J. Ouweneel.
Gehouden op 8 sept.
2001 in Giessenburg. (3 cass.)

'Man, heb jij tijd voor de eeuwigheid?'.
Sprekers: Henk Binnendijk, Dick Langhenkel en Willem Ouweneel
Gehouden op 14 sept.
2002 in Giessenburg. (3 cass.)

'De man en de zegen van schuldbelijdenis'.
idem op CD
Sprekers: Henk Binnendijk en Willem J. Ouweneel.
Gehouden op 13 sept.
2003 in Giessenburg. (3 cass./cd's)
 Betteldconferenties 1993 t/m 2001
1993 - 5 cd's
1994 - 5 cd's
1995 - 5 cd's Met alle heiligen/afzondering- gemeenschap
1996 - 5 cd's Hoedt de kudde van God - Leiderschap
1997 - 6 cd's Veranderen om hetzelfde te blijven
1998 - 5 cd's Dromen, ontwerpen, bouwen
1999 - 4 cd's Samen! - Geloven in Gods gezin
2000 - 3 cd's Eredienst 24H - aanbidding
2001 - 3 cd's Gemeente moet je doen! (Hd.2:42)
2002 - 5 cd's Heiligheid
2003 - 5 cd's Geloof, hoop en liefde

  top

Oudere lezingen: seizoenen vůůr 2000
Bijbelboeken

 OT:

Psalmen
- Christus in de Psalmen.
1. De volmaakte Mens/Koning Ps1,2 - W.J.Ouweneel
2. De heersende Mens. Psalm 8 - H.P.Medema
3. De vertrouwende Knecht Ps16 - F Pieters
4. De Herder en Koning Ps23,24 - H.P.Medema
5. De gehoorzame Knecht Psalm 40 - J.G.Fijnvandraat
6. De Bruidegom. Psalm 45 - W.P. van Ommen


Zacharia - Nachtgezichten en profetieŽn
1. Anti-Semitisme is vragen om Gods oordeel Zc 1 JGF
2. Het herstel van Jeruzalem komt. Zach 2. JPhF
3. De dag waarop God de ongerechtigheid
        van IsraŽl wegdoet. Zach. 3. J.G.Fijnvandraat
4. Niet door kracht, noch door geweld,
        maar door Gods geest... Zach 4 J.Ph.Fijnvandraat
5. De vrouw in de efa...ook aan de moderne afgoderij
        komt een einde 5-6 J.G.Fijnvandraat
6. Een kroon voor Jezus Christus. Zach 6:9-15 JPhF
7. IsraŽls definitieve herstel. Zc 7,8 J.G.Fijnvandraat
8. De rechtvaardige Koning komt. Zach. 9-10. JPhF
9. Christus en de antichrist. Zc11 J.Ph.Fijnvandraat
10.Jeruzalem 'De lastige steen' Zc 12 J.G.Fijnvandraat
11.Jeruzalem de bron van zegen Zc13 JPhF
12.'Zijn voeten zullen staan op de olijfberg' Zach14 JGF

 NT:

Openbaring
      
 Elk oog zal hem zien - D Steenhuis  22 cd's

  top

Gemeente
De Heilige Geest.
1.De persoon vd Heilige Geest en wedergeboorte. BO
2. Zalving en verzegeling met de Geest. B.Ottens
3. Leiding door de Geest. B.Ottens
4. Doop met de Heilige Geest. J.G.Fijnvandraat
5. Gaven van de Geest. J.G.Fijnvandraat
6. Vervuld met de Geest. J.G.Fijnvandraat

Hoe gaan we om met zonde in de kerk? J.G.Fijnvandraat

De christelijke levenswandel.
1. Een wandel in het licht. W.J.Ouweneel
2. Een wandel in de liefde. W.J.Ouweneel
3. Een wandel in de waarheid. H.P.Medema

Gods-verduistering.
1. Hoe is het gekomen? W.J.Ouweneel
2. Wat doen we er aan? W.J.Ouweneel

  top

Toekomst

'Uw verleden, heden en toekomst' - D.Steenhuis
Lezingen gaan over Romeinen 8:29,30,31
1. Als God alles weet, waarom zoveel vraagtekens?
2. Is alles voor onze geboorte reeds beslist?
3. Om een roepstem van God kun je niet heen!
4. Vergeven, vergeten en nog meer!
5. De toekomst ziet er bepaald niet somber uit!
6. Christelijke realiteit anno 1983.


Voor wie kiest U: Babel of Sion.
1. IsraŽl je kunt er niet omheen. Openbaring 12 JGF
2. Er komt een werelddictator. Openbaring 13 JGF
3. Eťn Godsdienst... houd je hart maar vast Op17 JGF
4. Een bruiloft in de hemel. Openbaring 19 D.Steenhuis
5. Eindeloze vrede, gaat dat echt gebeuren? Op 20 DS
6. Alles wordt nieuw, God doet dat. Openb 21 DS

Leven in de eindtijd - H.P.Medema
1. Jeruzalem, de wereldpolitiek en de Wederkomst.
2. De liefde van velen zal verkoelen.
3. Het evangelie van het koninkrijk.
4. Valse profeten van de New Age.
5. Het tijdstip van de Wederkomst.
6. Waken, wachten en werken.


Leven in de eindtijd
Een nieuwe toekomst voor IsraŽl W.J.Ouweneel
Een nieuwe toekomst voor de wereld. H.P.Medema


De tijd is nabij! W.J.Ouweneel
1. De eindtijdrede van MattheŁs 24.
1.   idem op CD
2. Dan zal geheel IsraŽl behouden worden.
3. De 144000 uit IsraŽl.

  top

Algemeen
Onze grote God en Heiland Jezus Christus'
1. Jezus Christus de Zoon van God. JKH
2. Jezus Christus de Zoon des mensen. EO
3. Jezus Christus het volkomen offer. D.Steenhuis
4. Jezus Christus nu in de hemel. EO
5. Jezus Christus komt terug op aarde. D.Steenhuis
6. Jezus Christus de Alpha en de Omega. JKH H.


Wat denkt u van Christus?
      Spreker: J. Grul:
1. Een mens als Jona
2. Een dienstknecht als Jona.
3. Meer dan Jona is hier!
      Spreker:  P.J. Krijtenburg:
4. Salomo: Zijn geheim
5. Salomo: Vrede, vrede, geen gevaar?
6. Meer dan Salomo is hier!
De Heer dienen.
1. De aktiviteit van Gods Geest. (Hand. 9) D.Steenhuis
2. Uit elke stam, taal en volk. (Hand. 10) D.Steenhuis
3. Gods geheimenissen uitdragen. Ef5 en 1Kor 15) WJO
4. Lijden, vervolging. (1 Petr. 3) D.Steenhuis
5. Fulltime tentenmakers en thuisfront Hd18 WJO
6. Samenwerking of isolement 2Kor 6:14-18 D.Steenhuis
7. New Age en Christus. W.J.Ouweneel

Heilig?! W.J.Ouweneel
1. Uw naam worde geheiligd.
2. Christus de Heilige en Rechtvaardige.
3. Hij die heiligt, en zij die geheiligd worden
4. Weest heilig, want Ik ben heilig.

  top

Diversen

Op Gezinsdagen gehouden toespraken:
1. Leven als christen. W.J.Ouweneel
2. Werken als christen. W.J.Ouweneel

1. God dienen en zijn Zoon uit de hemelen verwachten
          J.G.Fijnvandraat
2. God dienen en zijn Zoon uit de hemelen verwachten. DJBr

1. New Age of Vrederijk. W.J.Ouweneel
2. Het conciliair proces en de gemeente van God. HPM

1. De spreuken van LemuŽl. (Spr. 31.) D.Steenhuis
2. De spreuken van Agur. (Spr. 30.) B.Ottens

1. Maranatha; De Heer Jezus komt, wat betekent dat voor nu?         D.Steenhuis
2. Maranatha; De Heer Jezus komt, wat betekent dat voor straks?          D.Steenhuis

1. Opwekking, begint bij je zelf. D.Steenhuis
2. Opwekking, heeft dat consequenties? D.Steenhuis

Bijbelstudie weekendconferentie Driebergen:
1.De Stam Levi. 3 cass. MWZ
2.EzechiŽl toen, wij nu. 3 cass. D.Steenhuis
         Paulus de grootste zendeling aller tijden. 3 cass. CB
3.Paulus geleid tot dienst en groei. 3 cass. P. Jong.
4.De genade van onze Heer Jezus Christus.
         De liefde van God.
5.De gemeenschap van de Heilige Geest. 3 cass. PdeJ
6.Het boek Esther. 3 cass. W.J.Ouweneel
7.In hoeverre zijn we ingesteld op de hemel? 3 cass.JvSt
8.Hooglied. Beurtzangen van bewondering. 3 cass D.St
9.De Heilige Geest in ons leven. 3 cass. JvdB
10.Nehemia.. geestelijke opwekking vandaag? 3cass CB
11.Heer leer ons bidden. 2 cass. H.P.Medema
12.Een mens als Petrus. 2 cass. J. Grul.
13.HaggaÔ en zijn boodschap voor deze tijd. 3 cass. JGF
14.Abraham de vriend van God. 4 cass. W.J.Ouweneel

15.Ontmoetingen met de Here Jezus.
     In het Oude Testament: De Engel des Heren.

Tijdens Zijn omwandeling op aarde. Na het kruis:
    De opgestane en verheerlijkte Heer. 2 cass. vSch
16.Rond de kruiswoorden. 3 cass. HZw
17.Aanbidden en getuigen 2 cass. J.Ph.Fijnvandraat
18.Gods gereedschap 2 cass. D.Steenhuis

Jongerenweekend Driebergen en BelgiŽ
Lezingen gehouden door W.J. Ouweneel.
1.God en de wereldgeschiedenis.
   (2 lezingen met vragenbespreking op 2 cass.)
2.Jeremia. Het verhaal van Jeremia. 2 cass.)
3.Verloving, huwelijk en seksualiteit in bijbels licht.
   (4 lezingen met vragenbespr. en panel op 6 cass.)
4.Hosea. De profeet en zijn boodschap voor onze tijd.
   (2 lezingen op 2 cass.)
5.JoŽl. De profeet en zijn boodschap voor onze tijd.
   (2 lezingen op 2 cass.)
6.Amos. De profeet en zijn boodschap voor onze tijd.
   (3 lezingen op 2 cass.)
7.Obadja en Micha. De profeten en hun boodschap voor onze tijd. (3 lezingen op 3 cass.)
8.Jona. De profeet en zijn boodschap voor onze tijd.
   (3 lezingen op 2 cass.)
9.Nahum. De profeet en zijn boodschap voor onze tijd.   (1 lezing op 1 cass.)
10.Habakuk. De profeet en zijn boodschap voor onze tijd.   (3 lezingen op 2 cass.)
11.Zefanja. De profeet en zijn boodschap voor onze tijd.   (1 lezing op 1 cass.)
12.HaggaÔ. De profeet en zijn boodschap voor onze tijd.   (3 lezingen 2 cass.)
13.Maleachi. De profeet en zijn boodschap voor onze tijd.   (2 lezingen op 2 cass.)
14.Zending, evangelisatie en persoonlijk getuigenis.
   (2 lezingen op 2 cass.)
15.De bergrede. (2 lezingen op 2 cass.)
16. 'De Vergadering' waarom anders.
(3 lezingen met vragenbespreking op 3 cass.)
17.Scenario van de eindtijd.
       Diverse behandelde onderwerpen:
De opname van de gemeente. De gemeente opgenomen vůůr de grote verdrukking. De rechterstoel van Christus. De bruiloft des Lams. De antichrist. De bekering van IsraŽl. De wederkomst en de gevolgen. Opwekking.
(3 lezingen met vragenbespreking op 3 cass.)

Woordbediening van W.J. Ouweneel gehouden op een jongerenweekend. (Elk onderwerp 1 cass.)
a. Gods stormen in ons leven.
b. Psalm 22.
c. Jezus Christus, God en slaaf in ťťn persoon.
d. Abba, Vader..
e. Draagt elkanders lasten... en zo zult u de wet van Christus vervullen. (Galaten 6 vers 2)
f. 'De eerste liefde'. (Openbaring 1,2 en 3).
g. De godvrezende huisvrouw.
h. De parel en discipelschap.
i. Is vernieuwing nog mogelijk?
j. Drie maaltijden (uit de volgende bijbelgedeelten:
          gelijkenis van de verloren zoon,
          pascha en avondmaal, de bruiloft van het Lam)
k. 'Ik heb u lief gehad met eeuwige liefde'
l. Het lijden dat we als gelovigen te dragen hebben.
m. Twee panden.
n. Het belangrijkste ideaal van de christen.
o. Christus Jezus mijn Heer. De 'tweede' bekering.
p. Tot Uw gedachtenis.
q. Wee mij - Zend mij. Jesaja 6.
r. Christus, logť of huisgenoot.
 Themadagen over:
Lijden. De ellende en het lijden in de wereld: waarom laat God het lijden toe als Hij een God van liefde is? Wat zegt de Bijbel hierover? En goe ga je met persoonlijk verdriet om? Spreker: W.J. Ouweneel. (2 cassettes.)

Huwelijksontwikkeling - De volgende onderwerpen:
1.Verbondenheid en toewijding. (Hans Pruis)
2.Communicatie en het leren omgaan met conflicten. (Marleen Ramaker).
3.Groeien naar intimiteit en een gerichtheid op elkaar. (Chris en Marij van den Heuvel, Hans en Adeline Waagmeester).
4. Vragenbeantwoording: (Hans Pruis, Marleen Ramaker, Hans en Adeline Waagmeester, Chris en Marij van den Heuvel, Henk Binnendijk).
5. Huwelijksvernieuwing: het kan! (Henk Binnendijk).
Totaal 2 cassettes.

Verbondenheid met -en zorg voor elkaar. Noor van Haaften en Aad v.d. Sande. Totaal 3 cassettes.

 Themadag voor vrouwen
Cassette no. 1: groeien naar geestelijke volwassenheid door Marleen Ramaker.
Cassette no. 2: Groeien naar emotionele volwassenheid en stabiliteit door drs. Rien Schoonhoven, psychiater te Veenendaal.

Overige toespraken
:
1.Europa en Appollyon. (Openb. 9). W.J.Ouweneel
2.Leiding na de bekering. D.Steenhuis
3.De tabernakel. Kort overzicht. (1 cass.) D.Steenhuis
4.Begraven of cremeren. J.Ph.Fijnvandraat
5.Onze liefde voor de Here Jezus. W.J.Ouweneel
6.Onesimus, de nuttige nietsnut. W.J.Ouweneel
7.Pastorale zorg. J.G.Fijnvandraat
8.Wet en genade. D.Steenhuis
9.Christus en de draak. W.J.Ouweneel
10.Ontmoetingen met de Here Jezus.
11.'Het Vaderhuis' 3 lessen uit Joh 14 W.J.Ouweneel
12.Welke waarde heeft zelfrespect? W.J.Ouweneel
13.Het loofhuttenfeest.
14.Aards verdriet - eeuwige vreugde. W.J.Ouweneel
15.Kunnen we het leven nog aan? D.Steenhuis
16.De oorsprong van de jodenhaat. W.J.Ouweneel
17.Het lijden als gelovige. W.J.Ouweneel
18.Muziek in de eindtijd. Hemels of duivels? WJO

Van de volgende titels zijn de cassettehoesjes met de hand beschreven. Spreker: W.J. Ouweneel.
1. Geloofsvertrouwen in verdrukking. Psalm 116.
2. Christus; de kracht van God en de wijsheid van God.
3. Liefhebben en loven.
4. Christus; God en onze vreugde.
5. Gods wijsheid.
6. Liefde; van God voor ons, van ons voor God, van ons voor elkaar.
7. De trouw van God.
8. Heb ik de Here lief?
9. Vrij gekocht.
10. Het Lam van God en de schepper van het heelal.
11. Wie roemt, laat hij roemen in de Heer.
12. Het 'beeld' van onszelf tegen over het 'beeld' van Christus.
13. Christus; de kostbare hoeksteen.
14. Wie kan Heer uw liefde omvatten, wie de waarde van uw bloed?
15. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden.
16. Wat het geopende oor van de Heer Jezus voor ons betekent in de praktijk van ons christenleven.
17. Drie verborgenheden van Christus.
18. Het paaslam en Het Lam.
19. Psalm 35.
20. Gods werk: voor ons, in ons, door ons.
21. Zien en Aanschouwen. Toespraak over:
   Markus hfdst. 3 vanaf vers 4, hfdst. 10 vanaf vers 20,
   Lucas19 vanaf vers 1 en hfdst. 22 vanaf vers 60.
22. Twee tuinen. (met E.v.d. Pol).
23. Mijn Heer!

Evangelisatie cassettes.
1. De Bijbel: Het betrouwbare Woord. W.J.Ouweneel
2. De Bijbel: Het bruikbare Woord. W.J.Ouweneel
3.Kontact met God... is dat mogelijk? Hoe ervaart men
          dat? J.Ph.Fijnvandraat
4.Evangelisatie cassette.
        (Toespraak gehouden tijdens een tentcampagne) DS
5.'Ik geloof het wel.' W.J.Ouweneel


 

 

  top

 

Hebt u de gewenste cd's (of oude toespraken cassettes) aangevinkt?
Vul dan uw adresgegevens in:

Naam:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Emailadres:
Opmerkingen:

  Ik ga ermee akkoord de betaling binnen een week te voldoen

Controleer nog even uw adres en emailadres!

1x klikken s.v.p.

 
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk uitgevoerd.
De verzending van bestellingen wordt gecombineerd.

H.J. van den Hoek
Balsa 110
3315 NH Dordrecht
Tel.: 06 24 39 80 06
gekruidgeluid@solcon.nl

   Prijzen:
 - CD's: per cd Ä 5; dubbelcd's samen Ä 6 (per stel indien wegens de tijdsduur de lezing en vragen op aparte cd's staan).
  - Cassettes:  Toespraken kunnen niet meer op cassette geleverd worden.
   
  top

www.vergadering.nu