gebouw_ireneVergadering Bodegraven 'Irene'

Evangelisatiekring

Oranjelaan 2

2411 VZ Bodegraven


Welkom Samenkomsten Wat geloven wij Doopbassin Sprekers Bijbelstudie Evangelisatie Contact


 Samenkomstengebouw_binnen

     

 ‘en zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap,

 het  breken van het brood en de gebeden’. (Handelingen 2:42)


 Zondagmorgen 
 09.45 uur, Eredienst. 
 (einde dienst +/- 11.15 uur)

Een dienst waarin de avondmaalsviering centraal staat. 
We openen met gebed en  het lezen uit de Bijbel. 
Tijdens de samenkomst wordt er gezongen uit de liedbundel "Geestelijke  Liederen" en de "Lichtbundel", worden er gebeden uitgesproken,  gelezen uit Gods Woord en het Avondmaal gehouden, dit alles ter eer van God onze Vader en onze Heiland de Heer Jezus Christus. Na afloop van de dienst is er één maal in de veertien dagen gezamenlijk koffie/thee drinken.
 

Zondagavond
 18.30 uur, Evangelisatiedienst.
 (einde dienst +/- 19.45 uur)

 In de avonddienst spreekt een evangelist.  
 De voorganger leest uit de Bijbel en spreekt om de gemeente op te bouwen, te  corrigeren,  te bemoedigen.
 Wij zingen in de avonddienst uit de liedbundel "Opwekking" en de liedbundel "Johannnes de Heer".
 Voor de sprekerslijst en verschillende data,  zie pagina sprekers.