www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Noach

Uit een Foknieuws-recensie: 
...De film is een visueel spektakel met het kaliber van een grootse blockbuster, maar probeert af en toe meer te zijn dan wat het werkelijk is. Door spontane karakterontwikkelingen die enkel handig voor de plot zijn, komt alles vrij vlak over. De acteurs krijgen ook niet de kans om echt de show te stelen. De vrouwen (Connelly en Watson) worden enkel ingezet om te huilen en de zoons van Noah dienen enkel voor tegengewicht voor hun vader. Van regisseur Aranofsky (Requiem for a Dream, Black Swan) had ik meer verwacht, hoewel zijn signatuur wel herkenbaar is bij deze film.

Nee, de film had beter kunnen stoppen na de zondvloed. Met een leuke fade-to-black en een knip naar het moment dat men weer land vindt. Concluderend: een simpel voorafje, een visueel spektakel als hoofdgerecht maar een toetje met een nare nasmaak.

Kijk ook: Joseph Prince - Noah - The Real Story - 13-4-2014 (Youtube-video)...

..


1. Recensie door Harry Sleijster - 10 mei 2014

Noach

Ik ben naar de film 'Noah' geweest en geef hier een persoonlijke impressie van mijn ervaring.

Een zotte film van een milieu-activist, die het doden van dieren zo erg vindt, dat het doden van mensen eigenlijk geen probleem meer is. En diezelfde absurde gedachte dicht hij ook God toe. Die gaat dan ook alle mensen doden. Ja, Hij wil zelfs ook Noach en zijn gezin doden, zoals later blijkt. De bewoners van de ark zijn alleen gered om de dieren te redden voor een nieuwe wereld, maar zijzelf zullen moeten uitsterven.

De aarde
De film speelt op een aarde die door de mens volledig is uitgeput, we zien een aards maanlandschap waar Noach en zijn vrouw en drie kinderen nog proberen de natuur te sparen. De rest van de mensheid heeft zich overgegeven aan gewelddadigheid en het doden van dieren voor de consumptie.

Uitsterven
De hele mensheid moet uitsterven. Dat is Gods doel, volgens deze Noach, en de filmmaker. Daarom hebben de kinderen van Noach in de film ook geen vrouwen, zoals de Bijbel vertelt dat Noach met zijn vrouw en zijn 3 zonen en hun vrouwen in de ark gingen. Sem’s vriendin mag dan mee omdat ze onvruchtbaar is. Als blijkt dat ze toch in verwachting is, overheerst tijdens de hele reis in de ark Noachs vastbeslotenheid om het kind te doden, als het een meisje is. Want Gods opdracht moet hij vervullen. Bij de bevalling aan boord van de ark blijken het twee meisjes te zijn. Dat Noach ze tenslotte toch net niet doodt, komt door zijn eigen zwakheid als hij de lieve gezichtjes ziet.
Deze Noach blijkt een totaal gestoorde geloofspsychopaat. Zo had hij, toen de vloed kwam, ook al opzettelijk Cham’s vriendin in het bos achtergelaten, want, blijkt later dus, er mogen geen kinderen komen. Zij werd doodgetrapt door de hordes van Tubal-Kaïn, die de ark willen veroveren.

De wachters
De zonen Gods, de gevallen engelen, die nakomelingen verwekken bij de dochters der mensen, de reuzen van de voortijd, zoals de Bijbel vertelt, blijken in de film reusachtige afzichtelijke monsters te zijn die door God gestraft zijn omdat ze de in zonde gevallen mensen wilden helpen. Er is echter geen sprake van een relatie met de dochters der mensen of dat er daardoor reuzen op de aarde komen. Ze zijn nu echter uit op de uitroeiing van de mensen. Zodoende vindt Noach op een tocht een jong meisje dat tussen vele dode mensen ligt, maar ze blijkt nog te leven en wordt later de vrouw van Sem. 

Vreemd is dat de monsters wel rechtstreeks naar de hemel gaan, zoals later blijkt als er één van hen gedood wordt. Die roept nog net: God, vergeef mij. En hij schiet rechtstreeks omhoog naar de hemel. Even later nog één, maar zonder dat hij vergeving vraagt. Allemaal dus?
Als de vloed komt gaan de monsters de ark en Noach’s gezin verdedigen tegen de oprukkende mensenlegers onder leiding van Tubal-Kaïn wanneer die de ark wil overnemen. Maar ze worden door de monsters in een gruwelijke strijd in elkaar geslagen en platgestampt. Alleen Tubal-Kaïn lukt het om in de ark te klimmen en mee te reizen. Hij wordt door Cham gedood op het moment dat de ark op een bergtop vastloopt.


Aanwezig of afwezig
God is niet echt een aanwezige, ook al kijkt Noach soms omhoog. God spreekt niet tegen Noach en geeft hem geen opdracht hoe de ark te bouwen. Alles draait om de paar 'gedachten' die Noach heeft. Hij heeft soms een vage droom. Zo droomt hij in zee te liggen tussen massa’s verdronken mensen en zien we boven hem een vaag beeld van een lange drijvende ark.

Plotseling schiet er in de film een heel bos uit de grond, als op de derde scheppingsdag. In een paar minuten is een heel bos verrezen. Mooi gefilmd in animaties. Direct daarna zien we de ark al half klaar op een open plek in het bos liggen. Geen woord over de 120 jaren die Noach aan de ark werkte. De kinderen zijn zelfs nog steeds dezelfde jonge kinderen als de zondvloed komt. Van alle dieren komen er twee naar de ark. Eerst honderden vogels, dan honderden slangen, en dan twee van alle andere dieren. Steeds weer lopen de leden van Noachs gezin met schalen reukwerk of wierrook tussen de dieren door, die daardoor de hele reis in een diepe coma-slaap blijven liggen. 
We vernemen niets van reine dieren, waarvan er volgens de Bijbel zeven van elk soort naar de ark kwamen. 
Als de vloed losbreekt, wat met goede animaties is verfilmd, doet niet God maar Noach de deur dicht. Een kleinigheid: de deur zit niet opzij, maar in de film aan de voorkant, m.i. veel te laag. Voedsel meenemen, zoals de Bijbel dat zegt, is voor al die slapende dieren ook niet nodig; een zorg minder voor onderweg.

Niet het Bijbelse verhaal uit Genesis 6 - 10
Noach brengt aan God ook geen offers als de ark geland is. Het doden van dieren is immers het ergste wat een mens kan doen, volgens de filmmaker. Ook geen woord over de woorden die God over Noach uitsprak bij de verbondssluiting in Genesis 9. God is feitelijk de grote afwezige, al zien we aan het slot nog wel iets van een grote regenboog verschijnen. Noachs moordzuchtige gedrag blijkt de oorzaak van een echte scheiding van zijn gezin te zijn, maar aan het eind komt hij toch weer aan wandelen, en zonder een woord van spijt wordt alles met zijn vrouw weer goed.

Alles in de film draait om het milieu en het sparen van dieren. En daartegenover telt een mensenleven niet. Ondanks enkele overeenkomsten met de Bijbel, zoals de totale verdorvenheid van de mensen en de aarde, wat goed wordt uitgebeeld, is duidelijk dat God in Genesis 6 t/m 10 een iets ander verhaal vertelt.
 


Andere meningen gelezen:

Op RaadvanKerken.nl meent men elementaire vragen in de film te kunnen ontdekken: http://www.raadvankerken.nl/pagina/2874/noah_elementaire_vragen

Enkele recensies (Trouw, Volkskrant) vindt u hier (+trailer): http://www.nrc.nl/breedbeeld/2014/04/10/recensieoverzicht-noah/

Foknieuws recensie: http://frontpage.fok.nl/review/647540/noah.html
 


Johan's ark vaart er wel bij: www.dordrecht.net/nieuws/2014-04-17-13612-aandacht-voor-ark-van-noach-exploief-gestegen-dankzij-film-noah.html

www.vergadering.nu