1 RECENSIE


1. Oogst - maart 2006 

De heilige oorlog van de islam
Abd al-Masih
48 blz; prijs 3,00 incl. verzendkosten
uitg. Licht des Levens, Villach, Oostenrijk, 2005.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De heilige oorlog van de islam

Recensie door J. van Barneveld

Deze onthullende brochure werd vijftien jaar geleden geschreven en verscheen in 1997 in het Nederlands. Dit is de tweede druk en de analyse en de vooruitziende blik van Abd al Masih zijn nog buitengewoon actueel en de ontwikkelingen die hij voorspelt zijn zelfs in een stroomversnelling gekomen. De islam is een allesomvattende theocratie, waarin geloof, politiek en het dagelijks leven als een eenheid samenkomen onder de absolute heerschappij van Allah, dus onder de Koran en de islamitische sjaria wetgeving. Niet alleen de Koran, maar ook de overlevering, de hadith, en het voorbeeld van het leven van Mohammed bepalen het doel van de gelovige islamiet. Het grote doel van de islam is de wereldheerschappij, die met alle middelen moet worden bereikt en waaraan iedere gelovige dient mee te werken.

/>

De moderne werkwijze van de islam wordt in de brochure vergeleken met het leven van Mohammed en toegelicht met soera's die op gebeurtenissen uit zijn leven slaan. Zoals Mohammed met zijn kleine kudde begon, beginnen islamieten nu daar waar zij een minderheid zijn. Zoals Mohammed tactische verdragen sloot en die verbrak als dat zo uitkwam, zo gaat het nu ook. Zoals Mohammed geweld en bedrog gebruikte om zijn vijanden en anders gelovigen te overwinnen, zo gaat het nu ook. De geciteerde koranteksten lopen frappant parallel met de historische gebeurtenissen uit het leven van Mohammed en met de huidige tactiek van de islam.

Ook de scherpe contrasten met het christelijk en joods geloof worden helder uitgelegd. Christenen worden uitgedaagd om in de kracht van de Heilige Geest de Here Jezus na te volgen en door liefde en dienen Zijn Rijk te bouwen. De islam streeft door politieke druk en door geweld naar de macht om zo de wereld aan zich te onderwerpen. Deze brochure beveel ik aan voor iedereen die wil begrijpen wat er nu aan de hand is in de strijd tegen het wereldterrorisme. Behalve in de boekhandel is het te bestellen via e mail adres: j2006@hetnet.nl

www.vergadering.nu