www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De Joden van Antwerpen
Ludo Abicht

Uitgevrij Vrijdag, Antwerpen, 2019
2e volledige herziene & geactualiseerde druk
151 pagina’s
€ 19,95
ISBN: 9789460017018
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Waar komen de Antwerpse Joden vandaan? Waarom wonen ze allemaal bij elkaar rond het Stadspark en het Centraal Station? Hoe beleven zij hun religie? Hoe vieren zij hun Sabbat en waarom laten ze dan de hele dag het licht branden in hun woonst? Wat zijn orthodoxe Joden, vrijzinnige Joden, chassidim? En waarom geven die laatsten vrouwen geen hand? Waarom zijn politieke partijen in Antwerpen eropuit Joden op hun lijsten te krijgen? Kortom: wie zijn de Joden van Antwerpen?
De huidige Joodse gemeenschap in Antwerpen is het resultaat van een vierde migratiegolf. Drie eerdere golven gingen eraan vooraf, in de middeleeuwen, rond de val van Antwerpen in 1585 en voor de Tweede Wereldoorlog. De herinnering aan de geschiedenis bepaalt de relatie tussen Joden en gojim.
In de nieuwe versie van deze klassieker schetst Ludo Abicht een portret van een met Antwerpen en Vlaanderen vervlochten gemeenschap. Zijn analyse brengt meer inzicht in cultuur, wereldvisie en gebruiken van onze Joodse buren.

..


1. - 17 december 2020 - www.uitdaging.nl 

Joods Antwerpen beschreven

Recensie door Marco van Putten

Veel mensen weten dat er een grote gemeenschap (orthodoxe) Joden in Antwerpen woont. Maar wat is hun geschiedenis? Ludo Abicht heeft dat beschreven in zijn boek ‘De Joden van Antwerpen’. Hoe heeft hij dat gedaan?

Waar komen de Joden van Antwerpen vandaan? Waarom wonen ze vooral bij het Centraal station? Hoe beleven ze hun religie? Wat zijn de verschillende stromingen en kenmerken? Wie zijn de Antwerpense Joden? Hoe lijkt hun toekomst eruit te zien?


Boekanalyse
Abicht (1936) is filosoof en publicist, die al diverse boeken heeft geschreven over onderwerpen als het Israëlisch-Palestijnse conflict, de Joodse cultuur, actief pluralisme, filosofie, ethiek en integratie en nationalisme. Het gerecenseerde boek zou een portret geven van een gemeenschap die vervlochten is met Antwerpen en Vlaanderen. Het zou inzicht geven in hun cultuur, wereldvisie en gebruiken. Daarmee is het ook een korte inleiding op Jodendom. Abichts doel is dat zijn boek bijdraagt aan meer vertrouwdheid met de Joodse wereld, zodat solidariteit ontstaat. Hij verbaast zich erover dat er in de Vlaamse literatuur nauwelijks aandacht is voor het Jodendom. Pijnlijk vindt hij dat er in België ten aanzien van de Tweede Wereldoorlog wel aandacht is voor oud-strijders (goed of fout), maar bijna niet voor de Jodenvervolging. Hij bespreekt de weinige Belgische literatuur over Jodendom.

Abicht beschrijft het Antwerpse Jodendom, na een Inleiding, in zeven hoofdstukken, waarbij hij de meeste aandacht besteedt aan het verschil tussen orthodoxen en Chassidim (Haredim) en hun gebruiken. Daarnaast beschrijft hij de huidige gemeenschap. Het boek sluit af met een lijst van Hebreeuwse & Jiddische termen en een geannoteerde literatuurlijst.

Chassidim en moderne orthodoxie
Hoewel de chassidische (Haredim) gemeenschap in Antwerpen minder dan een derde van alle Joden in die stad vertegenwoordigt, representeert ze wel de kern van het Jodendom. De meeste Joden zijn immers seculier. Abicht beschrijft de specifiek Chassidische gebruiken volgens de Joodse godsdienstige kalender, zoals Pésach en Poerim, en geloofsleven, zoals bij het overlijden en begraven. Ook gaat hij in op de redelijk nieuwe stroming (19de eeuw) van moderne orthodoxie.

Evaluatie
Dit is een interessante en opmerkelijk accurate beschrijving van de Joodse gemeenschap in Antwerpen. In dit boek wordt echter wel de nadruk gelegd op sociologische zaken, zoals assimilatie, integratie, segregatie, nationalisme en antisemitisme. Zijn beschrijving van de geschiedkundige en demografische aspecten van de Joden in Antwerpen is echter minder helder, zo stelt Abicht eerst dat de Chassidim zo’n 30% van de Antwerpse Joden vertegenwoordigen en later dat ze meer dan de helft ervan uitmaken. Ook is niet duidelijk wanneer deze gemeenschap in Antwerpen ontstond. Hij is verder niet duidelijk of de Chassidim nu wel of niet tot de orthodoxie behoren, terwijl het toch evident is dat ze er niet toe behoren. Ze zijn te mystiek en afwijkend. Ze worden daarom ultraorthodox genoemd. Jammer is dat dit boek geen zoekregister heeft. Dit boek is een zeker aanrader voor de geïnteresseerden.

www.vergadering.nu