www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Handboek bij de Bijbel
Pat en David Alexander (red)
Bijbel handboek - Het beste boek naast de Bijbel 
Vijfde, volledig herziene en uitgebreide editie 
2017, Kok, Utrecht 
816 pagina’s
€ 49,99
ISBN: 9789043528771
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het 'Bijbel handboek' van Pat en David Alexander is een onmisbare bron van kennis voor iedereen die de Bijbel wil lezen en begrijpen. Na een uitgebreide introductie, worden de Bijbelboeken per hoofdstuk besproken. Een team van experts, o.a. theologen en archeologen, werkte mee aan deze nieuwe editie en verwerkte de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Voor de Bijbelteksten is de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) gebruikt. Dit handboek bevat o.a. 127 achtergrondartikelen, meer dan 700 full colour foto's en illustraties, 20 tijdlijnen en diagrammen en 68 topografische kaarten. Zonder twijfel is dit het beste boek naast de Bijbel.


2. - januari 2012 - www.uitdaging.nl

Handboek geeft veel achtergrond bij de Bijbel

Boekrecensie door Marco van Putten

De Bijbel is een grote verzameling boeken die niet zonder begrip van de historische en geestelijke context begrepen kan worden. Wie de Bijbel wil bestuderen heeft daarom nog andere boeken nodig. Het meest voor de handliggende is een Bijbelencyclopedie, maar daarin staat hoofdzakelijk tekstinformatie. Bijbellezers hebben ook behoefte aan overzichten, landkaarten, tekeningen en foto’s. Er bestaat al enige tijd een ‘Bijbel handboek’ die dat allemaal heeft plus uitleg van elk Bijbelboek. Hoe is de nieuwste versie ervan vormgegeven?

Het Bijbel handboek bestaat al sinds 1973 en is verschillende keren herzien en verbeterd. De onlangs uitgegeven 5de editie is het meest up-to-date en uitgebreid.
Het handboek heeft 4 delen: 
1. Een uitgebreide introductie, waarin onder meer voorkomt: Wat is de Bijbel? Hoe is die ontstaan? Welke boeken en versies heeft het? Hoe kan het gelezen worden? Hoe verhouden de Bijbelse gebeurtenissen en hoofdpersonen zich tot de wereldgeschiedenis? Welke dieren en planten komen erin voor? Welke kalender gebruikt het? 
2. Het langste deel (ruim 400 pagina’s) gaat over het Oude Testament (en de Inter-testamentaire periode). Dit heeft drie onderdelen: een introductie, een overzicht en uitleg van de Bijbelboeken en een behandeling van de Deuterocanonieke (buiten-Bijbelse) boeken. Bij veel Bijbelboeken wordt een samenvatting, opbouw en bekende verhalen gegeven. In de uitleg staan excursen die dieper ingaan op de onderwerpen in de hoofdstukken. 
3. Dit deel gaat over het Nieuwe Testament (circa 250 pagina’s). Een inleiding gaat aan de uitleg van de Bijbelboeken vooraf. Daarin wordt gekeken naar de wereld van de eerste eeuw, de Tempel van Herodes en de Here Jezus. 
4. Het boek sluit af met een trefwoordenlijst en een feitenregister. 

Het boek staat vol met handige overzichten en prachtige afbeeldingen (soms twee pagina’s groot). De Bijbelcitaten komen voornamelijk uit de NBV 2004. Het handboek is gericht tot mensen die onbekend zijn met de Bijbel. Voorkennis is dus niet nodig. Er wordt dus een minimum aan technische termen gebruikt en die voorkomen worden uitgelegd. 

Evaluatie
Dit handboek is een Bijbelencyclopedie en algemene uitleg van de Bijbelboeken in een. Het volgt echter de traditionele, Westerse christenheid en Bijbelwetenschap. Het is populair geschreven en dus gericht op een groot publiek en niet op een specifieke christelijke denominatie. Dat betekent dus dat niet heel erg diep ingegaan wordt op moeilijke onderwerpen. Toch biedt dit handboek veel informatie over de Bijbel, hoewel sommige belangrijke onderwerpen, die genoemd hadden moeten worden, zijn weggelaten. Bijvoorbeeld, het Nieuwe Maansfeest. Ook word geregeld het een en ander door elkaar gehaald. Het begrip ‘koosjer’ wordt bijvoorbeeld in verband gebracht met de voorschriften van Mozes (tweede millennium v. Chr.), terwijl dat begrip stamt van de rabbijnen (200 na Christus). Het boek heeft een compact formaat, maar dat heeft tot gevolg dat sommige teksten erg kleine letters hebben. Enkele gedateerde foto’s uit de eerste editie zijn gehandhaafd. Een aanrader.Handboek bij de Bijbel
Pat en David Alexander (red)
Uitgave: Kok, Utrecht
816 pag.
€ 62,50
ISBN 9789043505147
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Van dit Handboek bij de bijbel zijn in Nederland in de loop der jaren meer dan 60.000 exemplaren verkocht. Wereldwijd beloopt de oplage meer dan drie miljoen exemplaren in achtentwintig talen. Dit boek heeft een ongeëvenaarde reputatie als inleiding tot de bijbel, voor velen geldt het als 'het beste boek naast de bijbel'.

Deze volledig herziene en uitgebreide editie is uitgevoerd in een groter formaat dan de vorige edities. De tekst is nieuw vertaald en de gehele vormgeving is ingrijpend gewijzigd.

Het Handboek bij de bijbel omvat:
- een gids van bijbelboek tot bijbelboek, 680 bladzijden, met uitleg en verklarende kanttekeningen
- 126 artikelen over de achtergrond en het gebruik van de bijbel, en andere speciale onderwerpen
- meer dan 700 kleurenfoto's en illustraties, die een levendig beeld geven van de wereld en de bijbel.
- 68 kaarten met plaatsen en achtergroninformatie.
- 20 schema's en diagrammen, die historische informatie overzichtelijk visualiseren.
- uitgebreide registers.

1. - januari 2012 - www.uitdaging.nl


Handboek geeft veel achtergrond bij de Bijbel

Boekrecensie door redactie Uitdaging

816 pagina's dik is de derde, geheel herziene en uitgebreide druk van het Handboek bij de Bijbel. Het verscheen begin januari bij uitgeverij Kok. De eerste editie stamde van 1974, een tweede druk verscheen in 1985. En nu dus een derde. Daarin zijn de nieuwste inzichten verwerkt. Het boek bevat veel illustraties, waaronder tal van kaarten.

Het Handboek bij de Bijbel is inmiddels verschenen in 28 talen en wereldwijd zijn er meer dan drie miljoen exemplaren van verkocht. In Nederland staat de teller op iets meer dan 70.000.

Het boek bevat veel achtergrondinformatie over de Bijbel en het ontstaan daarvan. Per Bijbelboek wordt bovendien een inleiding en aanvullende informatie gegeven. Door de enorme overvloed aan informatie is het soms wat lastig net dat stukje kennis te vinden dat je zoekt. De informatie is bovendien – noodgedwongen, want het moest in één band passen - soms wat erg kort door de bocht. Maar als algemene inleiding voldoet het handboek zeker. Het is bovendien, voor een dergelijk dik en goed verzorgd boek, prettig geprijsd. Mocht je het via een internetwinkel willen bestellen, pas dan op. De tweede druk uit 1985 wordt soms nog geleverd.

www.vergadering.nu