www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Handboek voor Counseling tot Discipelschap
De complete gids om anderen te helpen wandelen in vrijheid en te groeien in Christus
Neil T. Anderson
ISBN 9789077476178
Herstelteam, 2009. € 22,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In mei '09 verscheen bij Herstel een prachtig nieuw boek van Neil T. Anderson: Handboek voor Counseling tot discipelschap. Andere mensen meenemen naar boven, de plaats van blijvende vrijheid in Christus en van overwinning over persoonlijke problemen, dat is het doel van dit boek.
Soms lijkt de berg van problemen in een mensenleven vrijwel onneembaar. Stemmen horen, nachtmerries, angst en zorg, gevolgen van overheersing en misbruik, verslavingen... er zijn onnoemelijk veel zaken waar mensen advies, hulp en gebed voor vragen. Neil Anderson schreef dit boek om pastoraal werkers, hulpverleners, geestelijk leiders of gewoon 'goede vrienden' een belangrijk instrument in handen te geven om deze mensen te helpen. Vanuit diep bijbels inzicht en rijke, jarenlange ervaring schreef hij dit handboek, om mensen stap voor stap mee te nemen naar de vrijheid die de Here Jezus voor iedereen bewerkte aan het kruis. In Engeland werd dit boek een groot succes, waarschijnlijk omdat de Kerk in onze tijd moe is van snelle, tijdelijke oplossingen en enthousiaste kreten, maar grote behoefte heeft aan echte, blijvende geestelijke vrijheid die zijn wortels vind in waarachtig discipelschap. Laat je toerusten om anderen mee te nemen in die weg omhoog - en samen te wandelen in blijvende vrijheid in Christus!
 


1. Bodem - 1 september 2009 - www.bodem-online.nl

Handboek voor Counseling tot Discipelschap

Recensie door Paulien Vervoorn

Neil Anderson ken ik voornamelijk van zijn boeken Overwinning over de duisternis en De Bevrijder. In al zijn boeken is ‘identiteit’ een kernwoord, waarmee hij altijd en overal benadrukt dat je identiteit in Christus ligt. En ijzersterke boodschap die steeds weer de basis blijkt te zijn van overwinning over menig probleem in ons leven. De lijsten met bijbelteksten die hij gebruikt over wie je bent in Christus ben je vast wel eens ergens tegengekomen.
Op blz. 18 schrijft hij dat de drie boeken een basistraining vormen voor gemeenten. Veel van wat ik daar heb gelezen, komt hierin terug. Dat geeft herkenning, maar tegelijkertijd had ik graag nog meer nieuws gelezen. Als je vertrouwd bent met zijn gedachtegoed, weet je inmiddels immers wel hoe hij denkt over bijvoorbeeld het afrekenen met zonden uit het voorgeslacht. 

De inhoudsopgave laat zien dat hij in twee delen zijn punt wil maken. In deel een schrijft hij over de theorie van de begeleiding naar discipelschap. Deel twee gaat over counseling tot discipelschap in de praktijk. Door het hele boek heen lees je dat hij ervan uitgaat dat pastoraat en het leiden van anderen naar discipelschap één bediening is. Hij promoot daarbij een holistische gezondheid: gezondheid van lichaam, ziel en geest. 

Vrij nuchter geeft hij aan (blz. 57) dat het hem niet uitmaakt of een gedachte uit een tv-programma komt of uit je geheugen of rechtstreeks uit de hel. Het antwoord is namelijk altijd dat we onze gedachten krijgsgevangen moeten brengen bij de Heer, zoals verwoord in 2 Korintiërs 10:5. Hij lijkt door zijn grote nadruk op het omvormen van je gedachten aansluiting te zoeken bij de cognitieve therapie die we als stroming binnen de psychologie kennen. 

Interessant is het dan ook als ik zie dat hij een hoofdstuk wijdt aan de integratie van theologie en psychologie. Hij noemt hier dat hij het in grote lijnen eens is met deze benadering. Hij sluit ook even aan bij de psychologen die de bolwerken uit 2 Korintiërs 10 volgens Anderson verdedigingsmechanismen noemen. Hij werkt deze integratie verder niet uitgebreid uit. (Voor meer modellen over die der verhouding tussen genoemde wetenschappen zie bijvoorbeeld de klassieker The integration of psychology and theology van Bruce en Narramore, Psychologie van W.J. Ouweneel of Helpen met de Bijbel van Barret en De Vriese). 

Bij Anderson lezen we naast een stukje inleiding vooral over een enorme drive om mensen vrij te zetten. Bij de start van dit boek had ik een enigszins andere verwachting. Ik dacht onder andere te gaan lezen over onderwijs in de gemeente dat je geeft aan mensen die tot geloof gekomen zijn om hen verder te brengen als discipel (bijvoorbeeld over het persoonlijk onderhouden van je contact met God, etc.) Het blijkt echter over bevrijdingspastoraat te gaan waarbij de lezer als ‘bemoediger’ geholpen wordt om te handelen en om de cliënt (!) (blz. 116-121) te leren zijn eigen verantwoordelijkheid op te pakken. Daar zit een stuk onderwijs in verweven, maar dat is anders dan mijn ‘hoe-lees-ik-de-Bijbelverwachting. De cliënt gaat de zeven stappen van bevrijding door die ook in De Bevrijder al genoemd zijn. 

Opvallend (voor mij althans) is dat Anderson de voorkeur geeft aan een gesprek van uren achter elkaar in plaats van een aantal gesprekken met tijd daartussen. Door zijn vele voorbeelden ben ik onder de indruk van hoe mensen in een aantal uren tot vrijheid komen. Tegelijkertijd staat het me tegen, omdat mijn ervaring is dat veel mensen langere coaching nodig hebben. Anderson stelt me gerust door te beschrijven dat sommige cliënten op bananen lijken en andere op uien. Bananen hebben maar één laag die verwijderd moet worden. Uien hebben meer lagen en voor het verwijderen daarvan is meer tijd nodig. 

Uitgebreid beschrijft hij hoe de vrijheidsafspraken, zoals ze genoemd worden, invulling kunnen krijgen door de zeven stappen te volgen. Ook geeft hij voorbeelden van vragenlijsten om van tevoren te laten invullen. Mijn vraag blijft wel staan wat er met al die mensen gebeurt die door deze ‘hulpverlening’ heen zijn. Wanneer je antwoorden zoekt als het gaat om een langere weg van coaching, zul je er andere boeken naast moeten lezen. Samengevat: ik vind het een goed boek voor iedereen die meer wil weten over het toepassen van bevrijdingspastoraat. Ik denk dat er meerdere manieren zijn, maar ik wil graag leren van Anderson die hierin enorm veel ervaring heeft.

www.vergadering.nu