www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Bidden met je handen
Augustinus, Aurelius
Uitgeverij Damon, 
300 pag.
Gebonden
ISBN: 9789463402637
Prijs € 39,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de kerk om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard.
Voor deze bundel werden tweeëntwintig preken vertaald van de sermones de diuersis, preken over verschillende thema's. Dit boek bevat de tweede reeks preken van deze groep, allemaal voor het eerst in het Nederlands vertaald. De Latijnse teksten van vier preken werden pas teruggevonden in de jaren 80 van de vorige eeuw; die van één preek in het eerste decennium van de huidige eeuw. De reeks vormt de laatste van de preken die in de loop der tijden als Augustinus' sermones ad populum bewaard zijn en geordend.
Augustinus stimuleerde de geloofsgemeenschap nogal eens om royaal te zijn voor de armen. Hij zag vrijgevigheid als ondersteuning voor ons gebed. Door je naasten te helpen, mag je hopen op Gods genade en zegen. Ruimhartige vrijgevigheid en naastenliefde vormen zo in zekere zin de basis voor het bidden met je handen.
De verscheidenheid aan thema's in deze bundel vormt een spiegel van Augustinus' pastorale leven. Daarin leren we de bisschop van Hippo Regius kennen als een toegewijd pastor, een diepzinnig theoloog en een zorgvuldige uitlegger van de Bijbel. Als geen ander beijverde Augustinus zich om de geloofsgemeenschap te dienen met woorden ter bemoediging, troost of waardering. Zijn preken sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg.

..1. - 29 augustus 2021 - https://libris.nl/westerhofboeken-jufferenwal/

Augustinus : Bidden met je handen

Boekrecensie door ds. Jenno Sijtsma

Kan iemand zo dom zijn, zo erg de weg krijt, zo erg een vijand van zijn eigen ziel, dat het niet tot hem doordringt dat alles waarvoor hij zich uitslooft weg is als hij morgen sterft? Want er staat in Psalm 146: "Op die dag gaan al zijn plannen ten onder".


Preken over verschillende thema’s 2 is de ondertitel van het boek Bidden met je handen van Aurelius Augustinus. Eind september 2018 verscheen het eerste deel onder de titel Huis van barmhartigheid. In beide delen laat de kerkvader zich beluisteren als een bewogen bisschop, die in elke preek getuigt van het belang van een levende relatie met de Here God. Dit eerste deel met mijn aantekeningen heb ik nog even uit de kast gehaald en verdwaalde al gauw in die geladen woorden en dynamische formuleringen. Ik lees:” De tempel van God is de mens in wie de liefde woont. Wij zelf zijn het huis van God” en “Wanneer u van aardse schatten houdt, zullen die samen met u verloren gaan”. Hier durf ik wel te bekennen dat ik in de vijftig jaar dat ik het Woord mag bedienen zo uitdagend als die laatste zin het niet heb aangedurfd de gemeente toe te spreken. Wie zou het naar waarheid immers durven erkennen dat hij niet van aardse schatten houdt en er (misschien té vaak) intens mee bezig is?

Centraal
Met bidden met je handen bedoelt Augustinus het geven van wat je hebt, en daarvan wilt geven aan de armen, de mensen die het meer nodig hebben dan jij. Geven vanuit je overvloed, omdat dat een van de belangrijkste opdrachten is die Jezus aan zijn volgelingen daar en toen en hier en nu vraagt, zo niet opdraagt. “Alles wat ik bezit heb ik gekregen en dus kan ik niemand iets geven wat ik niet eerst van God gekregen heb. Dus geef het de armen en je zult een schat hebben in de hemel”. Ten diepste wil Augustinus in al deze preken opwekken bewust te worden wat het betekent te geloven in God. Het gaat om een persoonlijke relatie, want “een mens moet eerst God beminnen en het enige wat hij dan in een ander mens zal beminnen is God” Juist vanuit die liefde voor God zal blijken dat “gehoorzaamheid een dochter van de liefde is”. De armen zijn onze kruiers, die ons bezit van de aarde naar de hemel brengen. En daar zullen wij (daardoor) een schat hebben”,

Opstanding
Een ander thema dat maar liefst tweemaal in de preken van Augustinus voorkomt is de opstanding van de doden. De eerste preek daarover duurde maar liefst een uur en de volgende zelfs twee uur. In de eerste preek staat hij uitvoerig stil bij de mensen die weigeren te geloven dat er Überhaupt een opstanding uit de doden mogelijk is of dat de opstanding van Christus er werkelijk geweest is . Duidelijk klinkt het: “Christus is opgestaan uit de doden omdat Hij God is en dat geloven wij” .Vanuit dat geloof gaat Augustinus er uitvoerig op in en wil hij met allerlei voorbeelden duidelijk maken hoe de christen een geestelijk lichaam zal hebben in de opstanding. Het is een geladen spreken vanuit het weten dat een mens pas echt rijk is als hij rijk in zijn hart is. Rijk door de zekerheid van het geloof.

Heb ik met een vraagteken
Deze bundel met tweeëntwintig preken die niet eerder in het Nederlands vertaald zijn, vertellen hoe Augustinus in het leven stond en als pastor steeds opnieuw de mensen wilde overtuigen, wilde troosten en bemoedigen. De veelheid van thema’s die aan de orde komen, maken het voor mij tot een verrijkende en leerzame ervaring. Natuurlijk zou ik hier en daar het accent anders leggen en sommige uitspraken krijgen van mij een vraagteken, maar door alles heen spreekt hij mijn hart aan, en hopelijk ook dat van u die dit leest.

www.vergadering.nu