www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Man van God
dagboek voor mannen
Don M. Aycock (red.)
Uitg. Barnabas, Heerenveen 2010
paperback, € 16,95
400 pag.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Man van God is een dagboek voor mannen van alle leeftijden. Het dagboek is opgebouwd uit 52 weken. Elke week bespreekt een nieuw (sub)thema uit het dagelijks leven van een man, zoals:
- relaties (met God, gezin, vrienden)
- de kerk (leiderschap, zending, gebed)
- werk (arbeidsethos, omgang met collega's)
- samenleving (buren, vrijwilligerswerk)
- tijd (prioriteiten, vrije tijd)
- financiën (investeringen, spaargeld)
- emoties (boosheid, eenzaamheid, blijdschap)
- problemen (zelfgerichtheid, slechte invloed van anderen)
- lichaam (fysieke gezondheid, seksualiteit)

De dagstukjes bestaan steeds uit een bijbeltekst, een persoonlijke en praktische toepassing en een gebed. Elke week is geschreven door een andere auteur. De 52 auteurs komen uit verschillende vakgebieden. Ze zijn voorganger, professor, deskundige of schrijver, of hebben op een bepaald gebied veel levenservaring. Ze hebben verschillende kerkelijke achtergronden, maar hebben één ding gemeen: ze willen een 'man van God' zijn.


1. Nederlands Dagblad - 28 mei 2010 - www.nd.nl

Geen hele maand maar slechts een week

Boekrecensie door Aad Kamsteeg

Waarom ervaar ik frisse tegenzin wanneer ik weer eens een christelijk boek ‘speciaal voor mannen’ op mijn bureau krijg? Ik heb er inmiddels een heel stapeltje van. Verwacht ik weinig herkenbaarheid en originaliteit en tegelijk veel moralisme, meligheid en voorspelbaarheid? Of ben ik misschien bang dat de schrijvers te dicht bij me in de buurt komen en me met vragen confronteren die ik eigenlijk niet wil horen? Nu ligt er weer een nieuw boek: Man van God. Alleen de titel al. Ambitieuzer kan niet.

Maar ik vergis me. Bij Man van God gaat het om een verwijzing naar Paulus’ typering van Timoteüs die ,,dienaar van God’’ (mens van God) wordt genoemd.
Vervolgens wordt Timoteüs gemaand zich ver te houden van geldzucht, rechtvaardig en vroom te leven, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid te tonen (1 Tim. 6: 11 e.v.).

/>

Moet dat vooral mannen worden voorgehouden?
Waarmee zouden specifiek zij worstelen? Ik sla maar een slag: met het uiten van hun gevoelens, met de neiging hun kracht in hun werk te zoeken, met hun seksuele fantasieën, met hun huiver hulp te vragen… Helpt Man van God in dat alles? Het boek snijdt, net als Paulus tegenover Timoteüs, een veelheid aan onderwerpen aan: relaties, familie, kerk, werk, maatschappij, tijd, emoties, problemen, lichaam, financiën.

Namaakgoden
Van de auteurs – niet minder dan 52 mannen in getal – had ik nog nooit gehoord.
Hun inleiding leek me nogal gedateerd.
Logisch, want 'God’s Man' werd oorspronkelijk al in 1998 uitgegeven.
Redacteur Don M. Aycock heeft het over ,,een revolutie die vandaag plaatsvindt onder mannen’’, waarmee hij onder meer doelt op ,,enorme groei van de mannenbeweging’’ bijvoorbeeld die van de Promise Keepers. Die groei is inmiddels al weer voorbij, ook in ons eigen land.

Verder vraag ik me af of ,,we nog steeds hongeren naar God’’, zoals optimistisch wordt beweerd. Dat er sprake is van een ,,diepgeworteld geestelijk vacuüm’’ lijkt me juist. Maar mannen kunnen zichzelf kennelijk goed voor de gek houden. Ze kunnen lang volhouden dat ze echt gelukkig zijn met wat Tim Keller in zijn jongste boek ,,namaakgoden’’ (Counterfeit Gods) noemt. Dat laatste kan niet alleen buiten, maar ook binnen de kerk gebeuren.

Gewoon goed
Maar de dagelijkse stukjes zijn goed, gewoon goed. In de eerste plaats zijn ze kort en bondig, geen omhaal van woorden, gezochte exegeses of merkwaardige toepassingen. Je zou er de dag mee kunnen beginnen, misschien door een kwartiertje eerder op te staan. Want langer zal het lezen van de bijbelplaats, de vijf tot zes alinea’s dagboek en het korte gebed niet duren. Men kan zich een slechter begin van de dag voorstellen.

Er zijn verschillende redenen dat ik de stukjes sterk vind. Ze hebben elke keer een praktische insteek met illustraties die duidelijk maken dat de schrijvers als burgers van Gods koninkrijk met hun hele hebben en houden ook burgers in de samenleving willen zijn. De voorbeelden die zij gebruiken om de Bijbelse boodschap duidelijk te maken, beginnen niet te vervelen zoals mij zo langzamerhand bij Max Lucado overkomt.

Geheim
Het geheim zit ’m misschien in het feit dat elke auteur geen hele maand voor zijn rekening hoeft te nemen, maar slechts een week. Het meest aansprekend echter zijn de accenten die worden gelegd. 
Een voorbeeld. ,,Er werd een baby gedoopt. De voorganger goot water over het hoofd van het kind, tilde de baby op: Hier heb ik het levende bewijs van de tekst ‘Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft liefgehad.’ ’’ 
Dag 1 in week 1 weet ‘trouwens al wat het belangrijkst is: Matteüs 6 vers 33 met ,,Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je gegeven worden’’. 
En vervolgens de illustratie: ,,Een verbijsterde echtgenoot wiens vrouw een scheiding had aangevraagd, zei: ‘Ik heb haar alles gegeven wat een vrouw zich maar zou kunnen wensen.’ Fout! Het is waar dat hij haar spullen in overvloed gaf. Maar wat ze eigenlijk wilde was hem. Ze wilde aandacht van en een relatie met haar man.’’

Zo is het. Als ons prioriteitenlijstje niet klopt, zal ons emotionele en geestelijke leven uiteindelijk een puinhoop worden.
,,Heer, geef me genoeg wijsheid om te weten wie en wat er het meest toe doen. Amen.’’

www.vergadering.nu