www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Een vast fundament
Basislessen geestelijke groei
Arjan Baan en ds. Etienne Maritz
253 blz.; prijs € 15 (excl. verzendkosten)
De map is te bestellen via geestelijkgroeien@solcon-nl of 0571-273748.


Meer...
1. Oogst - september 2008

Groeien naar volwassenheid
Recensie door Gertjan de Jong

Wat bedoelt Paulus als hij schrijft over de 'volheid van Christus'? En waar blijven de 'stromen van levend water' die Jezus beloofde? 'Een vast fundament – basislessen geestelijke groei' wil gelovigen helpen om geestelijk volwassen te worden. Deze cursus is tijdens een opwekking gemaakt door de Zuid Afrikaanse predikant Etienne Maritz en aangepast en uitgebreid naar de Nederlandse context door evangelist Arjan Baan. De cursus is verdeeld over 23 lessen met 'groei-onderwerpen' als heiligmaking, geestelijke oorlogsvoering en vervulling met de Heilige Geest. De bijbelstudies kunnen individueel of in groepsverband gebruikt worden.

Nu is er aan cursusmateriaal in Nederland geen gebrek. Toch brengt deze map een verfrissend geluid. Je merkt namelijk dat de schrijvers in alles en zonder compromissen aan het Woord van God willen gehoorzamen.
De basis van de cursus is geen marketingstrategie of psychologisch model, maar enkel de Bijbel, aangevuld met prikkelende citaten van christenen als Charles Spurgeon, Andrew
Murray en Neil T. Anderson.

Nu en dan merk je dat de schrijvers een reformatorische achtergrond hebben. Een term als de toe-eigening van het heil' zal een evangelische christen bijvoorbeeld wat minder bekend in de oren klinken. Maar wat vooral opvalt, is het eenvoudige en bijbelse onderwijs. Je merkt dat de inhoud gerijpt en geďnspireerd is door een opwekking. Je proeft de passie en de oprechte bewogenheid. En in het radicaal volgen van de bijbelse lijn overstijgen de samenstellers de kadertjes van 'reformatorisch' en 'evangelisch'. Het is te hopen dat veel christenen de rijkdom en geestelijke kracht van dit onderwijs zullen ontdekken.www.vergadering.nu