www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Mijn weg van Boeddha naar Christus
Een persoonlijk verhaal
Esther Baker
Uitg. Ark Media, Amsterdam 2011
152 blz. € 15,95
9789033819483

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Mijn weg van Boeddha naar Christus is een waargebeurd verhaal van een Westerse vrouw, die zich eerst bekeerd tot het Boeddhisma, maar later haar geluk vindt bij God.
“Daar rende ik met mijn kaalgeschoren hoofd en in mijn donkerbruine gewaad naar een Anglicaanse kerk in een nabijgelegen dorp. De gedachten maalden door mijn hoofd: ik moet met iemand praten. Ik moet weten wat er met mij aan de hand is!”
Als Westerse vrouw gaat Esther Baker op zoek naar de zin van het leven. Ze wordt boeddhist en leeft jarenlang gedisciplineerd en toegewijd het sobere kloosterleven: geen geld, slechts één maaltijd per dag, weinig slaap, geen enkel fysiek contact. Ze weet zich gevoed en gesterkt door het boeddhisme. Maar dan krijgt ze glimpjes te zien van de volheid van leven in Christus. Een getuigenis op video, een bezoek van een christelijke zendeling… ze wordt steeds zekerder: Er is een God, en Hij roept haar. Op haar weg naar Christus ontdekt Esther dat zij heel veel heeft prijsgegeven en zichzelf veel heeft ontzegd. Maar waarom? En wat heeft het haar gebracht?
Langzamerhand ontdekt ze een leven in vrijheid als geliefd kind van God. Dit boek vertelt ook welke bijzondere stappen de schrijfster vervolgens zette…
Dit is niet een ‘standaard bekeringsverhaal’ maar een eerlijk, toegankelijk en indrukwekkend verslag van een persoonlijke geestelijke reis. 
Lees nu het getuigenis van Esther Baker in Mijn weg van Boeddha naar Christus! Met achterin het boek gebedspunten en aanwijzingen om mee verder te gaan en een duidelijk overzicht van belangrijke verschillen tussen het christendom en het boeddhisma.

2 RECENSIES


2. De Oogst - 1 mei 2011 - www.totheildesvolks.nl

Mijn weg van Boeddha naar Christus

Recensie door Gertjan de Jong

Bekeringsverhalen kunnen je geloof versterken, verfrissen. Dat geldt zeker ook voor het verhaal van de Engelse Esther Baker. Van huis uit kreeg ze geen positief beeld mee van het christelijk geloof.

Haar vader, die in zijn jeugd ernstig was verwaarloosd, klaagde er vaak over dat de kerk hem nooit had geholpen (afgezien van de ‘donaties’ uit de collectezak).

Tijdens haar studie in Londen bestond Esthers leven uit veel drinken, feesten en vrije seks. Tot het niet meer ging. Op haar eenentwintigste was ze uitgeput, doodmoe en eenzaam. Het boeddhisme leek perspectief te bieden. Een frisse wind na de extreme genotzucht en de emotionele uitputting daarna. Ze besloot boeddhistisch non te worden in Thailand. Jarenlang leefde ze onder de strengste voorschriften. Het doel: afsterven, het gelukzalige niets (nirwana) bereiken. Ze werd steeds magerder. ‘Als je ooit uit het klooster komt, moet je een cursus volgen over hoe je gewoon moet doen,’ zei haar verontruste vader

Tijdens een nachtelijke meditatie liet een abt hen af en toe een ‘gepaste’ film kijken om wakker te blijven. Een van de films was ‘The Law of Love’, een film over het werk van de christen Jackie Pullinger onder drugsverslaafden in Hong Kong. Die film betekende het begin van een verandering.
‘Steeds meer begreep ik dat ik vast zat in afgoderij: het aanbidden van de schepping in plaats van de Schepper.’ Zo ging Esther de weg van Boeddha naar Christus. Uiteindelijk is ze als zendelinge in Thailand gaan werken.

Het boek sluit af met een helder overzicht van de verschillen tussen Boeddha en Christus. Een indrukwekkend boek!


1. Reformatorisch Dagblad - 1 januari 2011 - http://www.nd.nl/images/library/PDF/110506g_fgk06.pdf

Bekering door verbondenheid

Boekrecensie door Simon van der Lugt

Een hartelijke aanbeveling en een dringend advies: dit is een boek dat u zeker moet kopen en dan twee keer lezen.
Het persoonlijke verhaal van Esther Baker is een bekeringsgeschiedenis en daarvan horen wij er veel te weinig. Tot onze eigen schade. 

God werkt op wonderlijke wijze als Hij mensen ervan overtuigt dat Jezus de enige weg tot behoud is. Dat moeten gelovigen en gemeenten vaak horen. Met dit boekje krijgt u een bijzonder verhaal over Gods werk in handen. Ik raad u aan het verhaal bij de eerste lezing van voor tot achter tot u te nemen als een heerlijk bewijs van Gods actuele ingrijpen in het leven van mensen als u en ik.


Esther Baker is een getalenteerde jonge vrouw uit Engeland als zij in de jaren zeventig studeert aan een prestigieuze Londense tuinbouwopleiding. Zij heeft het verlangen om de wereld te zien, de plaatsen waar de planten groeien die zij in haar opleiding heeft leren kennen. Ongeremd is het leven tijdens haar studentenjaren. Ze vloekt als ze zin heeft, ze rookt als een ketter, ze drinkt teveel op feestjes en heeft verschillende relaties en one-night-stands. Zij leeft met haar vrienden alsof ze goden zijn, zonder beperkingen, totaal vrij, dat was althans haar gedachte. En toch, als zij met haar diploma in de hand bij de poort van de school staat, denkt ze: en nu? ‘Als mijn leven nu voorbij was, zou dit dan echt het enige zijn dat ik gedaan heb?’ Plotseling weet ze zeker dat zij haar leven niet zal wijden aan de tuinbouw. Ze wil op zoek naar de waarheid.

Verslaafden helpen
Esther Baker komt in haar zoektocht uit bij het boeddhisme en zij geeft zich er helemaal aan over. Zij bezoekt het Verre Oosten en laat zich wijden als non: dat wil zeggen dat zij leeft volgens strenge regels, dagelijks uren meditatie, leven van wat anderen je te eten geven, één maaltijd per dag. Maar God weet haar hart te bereiken, en zo komen er barsten in de zekerheid die zij gevonden had in het boeddhisme. Zij komt in aanraking met christenen die haar goede opvang weten te geven. Als zij werkelijk Christus aanneemt tot Heer, verlaat zij het boeddhistische klooster en vindt haar plaats in de christelijke gemeenschap.
Het eind van het verhaal is dat zij in Thailand terechtkomt om daar verslaafden te helpen, vanuit Gods liefde.

Verbondenheid
Nadat u de eerste keer dit verhaal in volle kracht tot u hebt laten doordringen, zonder mitsen en maren, lees dan het boekje nog eens, liefst in een leesgroepje. Dan kunt u over tal van punten een heerlijk gesprek ontwikkelen, echt tot opbouw en verdieping. Ik geef een paar voorbeelden. Let er eens op hoe de weg van bekering niet begint bij zondebesef. Echt en diep zondebesef is een fase die komt na de bekering. Het eerste dat telt in haar nieuwe leven is het besef van verbondenheid met God en mensen. Juist daardoor komt ware kennis van zonde. Een tweede punt van bespreking kan zijn de aantrekkingskracht van het boeddhisme. Het is niet voor niets dat Esther Baker na een losbandig leven juist hierin haar heil vond. De combinatie van meditatie en de boeddhistische gemeenschap is heel krachtig. Bedenk eens wat dat zegt over de te verwachten kracht van de christelijke gemeenschap bij bekering.

Derde punt: de manier waarop God mensen bereikt. Hij werkt met het Woord, maar niet minder met bijzondere tekenen en aanwijzingen.
Er bestaat geen toeval en Gods ingrijpen is aanwijsbaar als Hij mensen tot geloof roept. Hoe herkenbaar is dat? Ten vierde kun je een mooi gesprek opzetten over het verschil tussen geest en verstand. Esther Baker ontvangt geloofsgroei in de kring van hen die de doop door onderdompeling belangrijk vinden, bidden in tongen en de doop met de Heilige Geest als aparte ervaring verwachten.

Daarbij leert zij dat God de hersenen kan omzeilen en rechtstreeks onze geest aanraken. Is dat op Bijbels getuigenis gestoeld? Boeiende gespreksstof! Deze punten kan ik met nog verschillende andere aanvullen, maar eenmaal op gang komt u als lezer zelf wel verder.

Pseudoniem
Naast het signaleren van één enkele drukfout (p. 93: 1 Johannes 10:10) heb ik nog een vraag bij deze zin uit de opening van het boek: ‘Dit verhaal is echt gebeurd, maar sommige namen van mensen en plaatsen zijn gefingeerd, waaronder die van mij, de schrijfster’. Waarom? Ik vind het niet erg als ik weet dat iemand een pseudoniem gebruikt, maar ik mis de uitleg. Welk gevaar moet voorkomen worden nu dit verhaal gepubliceerd wordt? 

www.vergadering.nu