www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Dit boek bestellen...Eindtijd, IsraŽl en de Islam
Drs. J. van Barneveld
Prijs 12.95
Cover paperback
Aantal pagina's 168
9789064511233
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit boek gaat over de eindtijd. Maar ook over welke rol IsraŽl en welke rol de Islam in het eindtijdgebeuren spelen.
Als we spreken over de eindtijd zitten we onmiddellijk met een probleem. Want Petrus riep al een kleine 2000 jaar geleden "Het eind van alle dingen is nabijgekomen" (1 Petrus 4:7). Wat verstaan we onder 'eindtijd'? 
Ook wat IsraŽl betreft is duidelijkheid belangrijk. We hebben het dan over het Joodse volk dat uit de ballingschap is teruggekeerd naar het land dat God aan Abraham, Izak en Jakob en hun nakomelingen onder ede heeft beloofd. Plus de Joden en de andere stammen van IsraŽl die nog in de verstrooiing leven. 
Het gaat ook over de Islam. Volgelingen van de profeet Mohammed. De leer van de Islam ligt vast in de Koran en in de Islamitische traditie (Hadith). Het gaat in dit boek niet in de eerste plaats over de leer van de Islam. De nadruk ligt vooral op de eindtijdvisie die de laatste jaren binnen de Islam is ontwikkeld.
Jan van Barneveld laat opmerkelijke en verrassende dingen zien die de moeite van het lezen absoluut waard zijn!

1 RECENSIE


1. 20 mei 2010 - www.janvanbarneveld.nl
Eindtijd, IsraŽl en de Islam

Boekrecensie door JvB

Het gaat in dit boek om de eschatologie (eindtijdleer) van de Islam. Het streven van de moderne Islam, met name van de leiders van Iran en van de jihadisten is het oprichten van een wereldwijd kalifaat, waarin de sharia regeert. Het doel van Mohammed, van de Koran, van elke trouwe Moslim is het koninkrijk van Allah hier op aarde te vestigen.

Direct al in hoofdstuk 2 worden de belangrijkste eindtijdfiguren uit de Hadith (de islamitische traditie) geschetst. De bekendste is de Mahdi. Maar ook Isa (Jezus) speelt een grote rol.

Het derde hoofdstuk heet: ďDe Islam op weg naar de eindtijdí. Iets uit het leven van Mohammed, dat nog steeds model staat voor het handelen van de Moslims van vandaag, wordt verteld. Dat komt duidelijk uit in de rede van Ahmadinejad die hij voor de VN heeft uitgesproken. Vervolgens worden fragmenten uit de eindtijdleer van de Islam gegeven. De vernietiging van IsraŽl is het eerste doel van de verovering van de wereld, want Jeruzalem moet de hoofdstad worden van de islamitische messias, de Mahdi.

Het vierde hoofdstuk vertelt hoe de huidige opmars van de Islam de derde poging is van de Islam om Europa te veroveren. Verder wordt verteld hoe de terugkeer van het Joodse volk en vooral de verovering Jeruzalem in 1967, de opkomst van een eindtijdvisie binnen de Islam heeft op gang gebracht en gestimuleerd. Een interessant stuk uit hoofdstuk vier is de beschrijving van de groei van de Europese Unie. Veel uitleggers van het profetische woord uit de Bijbel zien in de EU het profetisch voorzegde herstel van het oude Romeinse rijk, het rijk van de antichrist. Zo komen in onze tijd vijf of zes hedendaagse ontwikkelingen samen die op een eindtijd wijzen.

Hoofdstuk 5.1 legt beschrijft aan de hand van de droom van koning Nebukadnezar over het grote beeld dat hij zag, en de uitleg die de Heer gaf aan DaniŽl, de eindtijdvisie van veel bijbeluitleggers. Maar hoofdstuk 5.2 beschrijft een verrassende, andere visie. Men ziet het eindtijdrijk van antichrist als de opkomst, beter gezegd als het herstel van een wereldwijd islamitisch kalifaat onder leiding van Turkije. Ook daar zijn bijbelse argumenten voor. Bovendien, Turkije was vijf eeuwen een wereldmacht van betekenis. Denk aan het Ottomaanse rijk. Ten slotte hoofdstuk 5.3 waarin de schrijver een scenario voorstelt waarbij beide visies (de EU als rijk van de antichrist en het kalifaat als rijk van de antichrist) probeert samen te voegen. Ook voor dit scenario zijn er tekens en ontwikkelingen die daarop wijzen.

Het onthullende is dit boek is dat duidelijk blijkt want de drijvende kracht is van de jihadisten, in wezen van de Islam. Het is een religieuze ijver om het kalifaat op te richten. Het gaat om de strijd om het Koninkrijk. In die strijd vervult IsraŽl een sleutelrol.

www.vergadering.nu