www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Met Israel op weg naar de eindtijd
- Geheel herziene uitgave
Jan van Barneveld
Uitg. Chai Pers / Christenen voor Israel
Ä 17.95
9789057983450
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Met IsraŽl op weg naar de eindtijd.
Een belangrijk boek over de Bijbelse en profetische betekenis van de actualiteit rondom Israel
Met IsraŽl op weg naar de eindtijd is een uitwerking en verdieping van de vele seminars die de schrijver in de loop van de jaren door het land heeft gehouden.
Een groot deel van het boek gaat over de Bijbelse profetieŽn. De speciale aard van het profetische woord van de Bijbel wordt in de hoofdstukken 2 en 3 besproken. 
De hoofdmoot gaat over de verbasende, indrukwekkende en enorm snelle wijze waarop God zijn woord in deze tijd waarmaakt. Kortom, er worden in onze tijd veel eeuwenoude profetieŽn vervuld en er staan nog een groot aantal profetieŽn op het punt vervuld te worden. 
De HERE zegt van tevoren wat Hij gaat doen, en Hij doet ook precies wat Hij heeft gezegd. 
Ook toekomstige vervullingen over de terugkeer van IsraŽl, rijke beloften voor IsraŽl en allerlei mogelijke (eindtijd)oorlogen komen aan de orde. De schrijver brengt al die vervullingen onder de noemer van de ďTijd van het Herstel van IsraŽlĒ. 
Een tijd die uitloopt op de lang verwachte komst van het Koninkrijk van God. Uiteraard wordt hierbij Jeruzalem, de stad van de Grote Koning, niet vergeten. Ook de rol van de Islam komt aan de orde. 


Jan van Barneveld aarzelt niet om een aantal controversiŽle onderwerpen te behandelen. 
Bijvoorbeeld het raadsel van het uitstel van het Koninkrijk, het tijdstip van de opname van de Gemeente en verschillende visies op de eindtijd en de eschatologie komen ter sprake. 

Met IsraŽl op weg naar de eindtijd is een belangrijk boek, een Ďmustí voor iedereen die zoekt naar meer inzicht en begrip van Gods machtige handelen in deze tijd en de rol en plaats van IsraŽl in Gods plan.
Deze derde druk is een geheel vernieuwde en tot begin 2012 bijgewerkte uitgave van de eerdere versie die verscheen in 1999.

Drs. Jan van Barneveld studeerde fysica en wiskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (1959). In die vakken heeft hij heel wat jaren les gegeven, o.a. in Ghana. Daarna pionierde in diverse takken van het ontwikkelingswerk in TEAR, de Barmhartige Samaritaan (Operatie Schoenendoos) en voor de Amsterdam Conferenties van de Billy Graham Organisatie. Vanaf 1967, na een reis naar IsraŽl, is hij zonder onderbreking actief geweest voor IsraŽl. Lezingen, seminars, israŽlreizen, artikelen in verschillende tijdschriften en de boeken: ďIsraŽl onze oudere broederĒ,ĒOm Sions wil niet zwijgenĒ en ďEindtijd, IsraŽl en de IslamĒ.
  


1. Janvanbarneveld.nl - 31 mei 2012 - www.janvanbarneveld.nl

Met Israel op weg naar de Eindtijd

Boekrecensie door Lex van Bochove (Voorzitter Johannes Multimedia)

Bij de derde geheel herziene druk

Het is al tien jaar geleden toen de tweede, bijgewerkte druk van dit belangrijke boek over IsraŽl, de eindtijd en de kerk verscheen. Verschillende profetisch belangrijke ontwikkelingen die de schrijver toen al zag aankomen en in ďMet IsraŽl op weg naar de eindtijdĒ aankondigde zijn inmiddels werkelijkheid geworden.

Twee voorbeelden: 
De ontwikkeling van de EU en de Arabische wereld naar EurabiŽ en de heroprichting van het Sanhedrin. Ook op een groot aantal andere Bijbelse onderwerpen is dit boek nog steeds actueel. We denken aan het voortgaande herstel van IsraŽl, een het toenemende anti-semitisme en de oorlogsdreigingen rond IsraŽl.

Ook de actualiteit van het Bijbelse profetische woord maakt het boek het lezen en bestuderen meer dan waard. Vragen rond de intocht van de Here Jezus in Jeruzalem (hoofdstuk 10.1) en rond het ďuitgestelde KoninkrijkĒ (hoofdtuk 10) worden diepgaand behandeld. Bijbelse geheimenissen worden niet alleen verhelderend maar ook diepgaand belicht. Verrassend en wellicht voor sommige lezers wat teleurstellend is de visie rond de vele theorieŽn rond de zogenaamde opname van de Gemeente (11.4 en 11.5). Ook het, wat Paulus noemt, ďgeheimenis van de gedeeltelijke verharding van IsraŽlĒ (Rom.11:26) wordt behandeld (10.9). Belangrijk is ook dat dit boek een weg probeert de wijzen naar de opwekking waar door veel gelovigen al zo lang voor wordt gebeden (hoofdtuk 13). Zo komen er nog diverse andere onderwerpen die niet alleen actueel, maar ook voor ons begrip van Gods handelen in deze tijd, van groot belang zijn, aan de orde in dit boek.

We kunnen dan ook niet anders dan het boek van harte aanbevelen.

www.vergadering.nu