www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Geloven is weer mens worden
Jerram Barrs & Ranald Macauly
ISBN 9789063182205
Navigator Boeken, 232 blz., prijs € 16,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Wat is geestelijk leven? God schiep ons 'naar zijn beeld' en het was 'goed, ja zeer goed'. Dat is het bijbelse kader om over geestelijk leven te praten.
Geestelijk leven is dus niet supermens zijn, maar gewoon m-e-n-s zijn. Met ons lichaam en allerlei materiële dingen. En met onze geest en innerlijke verlangens. Met gevoel, verstand en wil. Levend in een relatie met God en anderen.
Geestelijk leven is ook niet stijf en kleurloos, alsof een christen alleen maar volgens regeltjes leeft en niet van het leven kan genieten. God wil dat wij echte mensen zijn, geen zwevende, religieuze figuren die niet met beide benen op de grond staan. Leven met God is niet saai, maar zit vol avontuur!
Velen ervaren in onze cultuur clichés en oppervlakkigheid en haken van het geloof af, omdat ze niet zien hoe het geloof iets met hun leven en hun wereld te maken heeft. 
'Het' is misschien een mooi verhaal, maar het 'zweeft' en het heeft uiteindelijk niets met het echte leven te maken.
Dit boek benadrukt dat christen-zijn alles te maken heeft met het concrete, alledaagse leven.
Geloven is écht mens worden.
Jerram Barrs en Ranald Macaulay hebben lange tijd samen in de L'Abri-gemeenschap in Engeland gewerkt.
Barrs is in Nederland bekend geworden als spreker op de congressen 'Verlangen naar geestelijke groei' van Grace Invest.


1. Bodem - juni 2008 - www.bodem-online.nl

Geloven is weer mens worden

Boekrecensie door Henk P. Medema 
Het is goed om over eenvoudige dingen opnieuw na te denken. Dat is zeker ook het geval als het gaat om de eerste beginselen van het evangelie, waarvan je misschien langzamerhand begon te denken dat je ze had begrepen. 

Geloven is weer mens worden, luidt de uitdagende stelling van dit boek. Veel rechtzinnige christenen schrikken er misschien van. Krijgen we vage vrijzinnigheid te horen, lichtzinnigheid, misschien new age? Geloven hebben we generaties lang gedefinieerd als: bekeerd worden of zijn, behouden worden en zijn, het eigendom van de Heer Jezus zijn. Weer mens worden lijkt ons terug te plaatsen op het niveau waar we waren voordat we in Gods licht kwamen en Christus leerden kennen, door de werking van de Geest.

Laat de auteurs rustig uitpraten, luister naar hen. Want dit boek met z’n uitdagende titel voert ons juist terug naar de kern van het evangelie. Het rekent af met gnostiek, christelijk platonisme, superspiritualiteit, overgeestelijkheid, scheiding tussen heilig en werelds. We schrikken misschien als we ontdekken dat een zo indrukwekkende geestelijke leider als Watchman Nee, vermoedelijk zonder het zich bewust te zijn, sommige van deze leringen meenam in zijn onderwijs. Ze worden hier liefdevol en helder aangewezen. Al lezend ontdek je trouwens hoeveel van deze overgeestelijke motieven (waarschijnlijk met de beste bedoelingen gebeurd) zijn ingeslopen in het evangelische gedachtegoed, in tal van stromingen en kringen.

Dit is een hoognodige verheldering van het evangelie van God. Goed verstaan fundeert dit evangelie de nieuwe mens niet alleen maar in de verlossing van de zonde (daarmee teruggrijpend op Genesis 3) maar vooral in Christus, die ons naar het beeld van God terugvoert (daarmee het fundament zoekend in Genesis 1). Zo komt er bijbelse ruimte voor het zelf, het gezin, het verstand – en dat zijn maar enkele van de thema’s die in dit boek nader worden onderzocht.
Alleszins de moeite van het lezen waard.

www.vergadering.nu