www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Discipelen vanuit genade
Mark Becking
Bestelnr.: 9789090278872
Prijs : € 14,95


Dit boek bestellen...

Onbewust blokkeren we Gods liefde door patronen van onze ‘oude mens’. Soms doen we nog te veel ons best of leven onbewust nog uit veroordeling. Daardoor dringt Gods Woord niet door tot ons hart en verandert ons leven niet ten volle. Velen verlangen naar een vrij, overgegeven leven in Christus, maar lopen tegen die onbewuste blokkades aan. Hoe kun je anderen deskundig en op een Bijbelse manier begeleiden in het vernieuwen van hun denken? In dit boek laat Mark Becking heel praktisch zien hoe je dat doet. Mede door de herkenbare voorbeelden een zeer behulpzaam boek voor iedereen die andere christenen wil helpen groeien in genade en geloof.

Mark Becking is directeur van Charis Bible College Nederland en Andrew Wommack Ministries.

Meer op www.discipelenvanuitgenade.nl 

..


1. CIP - 11 april 2014 - www.cip.nl

God maakt vrij van ziekte en armoede

Recensie door Rik Bokelman en Dick van den Bos

De genadeleer ontbreekt in veel Nederlandse kerken

"Veel mensen hebben God in hun geest ontvangen, maar kampen nog altijd met leugens in hun denken, een laag zelfbeeld of zelfmedelijden. Dat is niet in lijn met de Bijbel. Ieder mens heeft de autoriteit gekregen om deze bolwerken van de boze te slechten." Dat zegt Mark Becking, oprichter van Charis Bible College Nederland en schrijver van het boek ‘Discipelen vanuit genade’. Volgens hem moet er meer aandacht komen voor Gods overvloedige genade, waarnaar ons denken vernieuwd en waarop ons geloof gericht zou moeten worden. Dat is de weg om de schatten die God voor ons heeft klaar liggen te ontvangen.

Het is een teleurstelling die elke christen wel kent: mensen die dienen in Gods koninkrijk, actief zijn in de kerk, maar in de omgang onprettiger zijn dan menig niet-christen. Becking gaat hier op in. “Het probleem is dat mensen te weinig genadeonderwijs krijgen. Ze kennen het begrip genade wel, maar echt op hartniveau beseffen dat je geliefd bent, is er vaak niet.” Als je niet de liefdevolle genade van God op jezelf toepast, zul je ook niet genadevol naar anderen reageren. “Mensen focussen daarentegen teveel op hun eigen zonde, of leven in de kramp om heilig te leven. Tegen hen kan ik één ding zeggen: op eigen kracht gaat heilig en overwinnend leven nooit lukken.”

Wereldgelijkvormig
Om het geloof op hartsniveau te krijgen, is alleen luisteren naar Gods Woord niet genoeg. “Vooropgesteld, het Woord tot je nemen is erg belangrijk! Het zorgt ervoor dat je Gods genade gaat ontdekken. Doordrenk je met het Woord door veel tijd daarvoor apart te zetten. 

Maar het is de bedoeling dat je het Woord dat je ontvangt, actief op jezelf gaat toepassen. Romeinen 12 spreekt over veranderen door vernieuwing van je denken. Je denken moet niet meer door je ziel (wil, gevoel, verstand) beïnvloed worden, maar door je geest, die volgens de bijbel één is met Gods Geest. Je ziel is van nature wereldgelijkvormig en ik-gericht. Die omslag in je denken vraagt om een actief proces, waarbij je een wilsbesluit moet nemen. 

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

Soms moeten mensen hierbij geholpen worden omdat er leugens in hun denken zitten, waarvan ze zich niet bewust zijn. “Dit noem ik discipelen, mensen individueel een spiegel voorhouden. ‘Waarom pas je dit niet toe op dit gebied van je leven? Het helpt je om verder te komen.’ Met dit soort gesprekken wijs je mensen op gedragingen, houding, emoties e.d. die niet stroken met de nieuwe schepping die ze zijn in Christus. (2 Kor. 5:17).”

Vrijgezet
De maatschappij staat hier haaks op. “Je hoort in het wereldsysteem elke dag het tegenovergestelde. Je moet via prestaties hogerop komen, gedraag je sociaal wenselijk, etc. Maar als christen zou je heel anders in het leven moeten staan. Ín Christus heb je alles al ontvangen, je hebt Zijn karakter, Zijn wijsheid, enzovoorts. Laat dat door je heen werken! Veel christenen missen dit fundament ín Christus, of het is nog niet ten volle in hen uitgewerkt. Als zij dan in de bediening terecht komen of bij activiteiten betrokken worden, gaan zij daar wereldgelijkvormig mee om.”

Als Gods genade volledig in je leven heeft uitgewerkt, ga je volgens Becking ook letterlijk zien dat je meer dan overwinnaar bent, op lichamelijk en emotioneel gebied, maar ook in praktische zin, bijvoorbeeld in je financiën. Je ziet Bijbelteksten als Filipenzen 4:19 werkelijkheid worden en zal niet meer te kampen hebben met armoede of tekorten. “De bijbel vertelt ons dat we zijn vrijgezet van zonden, ziekten, vervloekingen en armoede. Je moet dit alleen in geloof aanvaarden, net zoals je bijvoorbeeld je behoud in geloof aanvaardt.” 

Hoewel zijn boodschap radicaal is, is Becking geen aanhanger van de Word of Faith-movement. Hij benadrukt: “Ik leg veel nadruk op geloof, maar genade moet er altijd aan vooraf gaan. Bij de focus op geloof – vóór genade – zie je vaak een verharding. Mensen gaan vanuit hun vlees, vanuit eigen kracht, geloof opwekken (claimen) voor dingen die Gods Woord zegt, in plaats van vanuit geloof in de genade van God deze dingen leren te ontvangen. Het is ‘uit genade gegeven, door geloof aanvaard’. Eerst moet je de genade – Gods onvoorwaardelijke acceptatie – tot je nemen, dan ontvang je door geloof wat het Woord zegt. Ik spreek in dit opzicht van ‘de balans tussen genade en geloof’.”

Voor de Bijbelschool van Becking groeit het animo snel. “We zijn nog maar drie jaar bezig en we zien het aantal mensen steeds bijna verdubbelen. Nu hebben we 45 fulltime studenten, volgend jaar verwachten we er 70. Dat aantal is erg hoog voor een Bijbelschool. Elke ochtend, vijf dagen in de week, trekken we samen op. Dat is uniek en hard nodig. In het lichaam van Christus zijn veel mensen verwond geraakt, en kampen met leugens in hun denken. Zó veel werkers zijn burn-out geraakt. Het is de hoogste tijd dat het leven vanuit genade, door geloof, écht door gaat breken. Dan leef je van glorie tot glorie.”

www.vergadering.nu