www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Intelligent designDe zwarte doos van Darwin
Michael J. Behe
Uitgeverij Ten Have, 358 blz., € 24,90


1. CV-Koers - februari 2006

Intelligent design

Boekrecensie door Willem Henri den Hartog

De natuurwetenschappelijke discussie over intelligent design gaat voort. Vertoont de schepping sporen van ontwerp en is zij logischerwijze het product van een Ontwerper? Of is onze wereld met alles erop en eraan het resultaat van blind toeval? In het voorjaar van 2005 publiceerde een aantal Nederlandse wetenschappers onder leiding van hoogleraar Cees Dekker het boek Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp. Deze maand zal een vervolgboek verschijnen: En God beschikte een worm.

Intussen heeft Uitgeverij Ten Have een herdruk op de markt gebracht van het boek van de Amerikaanse biochemicus Michael J. Behe: Intelligent design - De zwarte doos van Darwin. Hierin poneert Behe dat je gezien de resultaten van de natuurwetenschap, de biologie en andere hiermee samenhangende wetenschappen er niet omheen kunt dat er ondubbelzinnige sporen van ontwerp traceerbaar zijn in de natuur. Behe's boek is tamelijk specialistisch, hoewel een geïnteresseerde hem heel ver zal kunnen volgen. Wie het debat over intelligent design, dat in het komende voorjaar ongetwijfeld weer zal losbarsten, graag grondig wil volgen, kan niet om dit boek van Behe heen. Het geldt als een klassieker op het terrein van intelligent design.

www.vergadering.nu