www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Biblica
Atlas van de Bijbel
Barry J. Beitzel (hoofdredactie)
Librero, Kerkdriel, 2017
575 paginaís
Ä 29,95
Hardcover
Afmeting: 34 x 25,9 x 4,6 cm
ISBN: 9789089984135
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Een prachtige cultuurhistorische reis door de landen uit de Bijbel.
Biblica is de meest toonaangevende en actuele atlas van de Bijbel ter wereld. De indrukwekkende verhalen, inspirerende personen en intrigerende achtergronden uit de Bijbel komen hierin tot leven.

..


1. - 16 augustus 2021 - www.uitdaging.nl 

Indrukwekkend mooie Bijbelatlas

Recensie door Marco van Putten

Een atlas is een boek met landkaarten en/of afbeeldingen over een bepaald onderwerp. Librero heeft getracht om een atlas te maken van de Bijbel getiteld ĎBiblicaí. Hoe is dat gedaan?


Dit boek biedt een cultuurhistorische reis door (de landen van) de Bijbel. Het zou de meest toonaangevende en actuele atlas van de Bijbel ter wereld zijn. Het zou inzicht geven in de intrigerende achtergronden van de Bijbel. Het internationale team van academische auteurs (Joods en christelijk, waaronder dominees, priesters, historici en archeologen) die de atlas hebben samengesteld hebben verschillende religieuze achtergronden. Een personalia van de auteurs is opgenomen.

In de Inleiding wordt het ontstaan van de Bijbel beschreven, het vertalen van de Bijbel, zoals de Septuaginta, de apocriefen en Bijbelse archeologie. Deze atlas, voorzien van meer dan 650 groot afgebeelde fotoís, schilderijen en tekeningen en 125 exclusieve landkaarten, is opgedeeld in acht delen. De meeste aandacht gaat uit naar het boek Genesis en de Verovering van IsraŽl door de wereldrijken. Het boek is bedoeld voor de moderne lezer, maar vraagt aandacht voor de locatie waar de Bijbelse gebeurtenissen plaatsvonden. Het Land IsraŽl dus. Dit Land heeft ook een centrale plaats in het Jodendom.

Er wordt informatie gegeven over topografie, geologie, klimaat, vegetatie en de prominente locaties. Bijbelse personen worden in hun historische, culturele, sociale en geografische context geplaatst. Bijbelcitaten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV 2004). Het boek is voorzien van twee handige boeklinten.

Het boek sluit af met een register van plaatsnamen, een naslaggedeelte met tabellen, stambomen, een literatuurlijst en een verklarende woordenlijst. Er is informatie opgenomen over de recentste archeologische vondsten en opgravingen en actuele informatie over Theologisch onderzoek. Het boek is voorzien van een register van plaatsnamen en een verantwoording van de illustraties.

Evaluatie
Dit is een fraai uitgevoerde beschrijving van de Bijbel dat op redelijk betrouwbare wijze de verschillende onderdelen van de Bijbel in beeld brengt. Vooral interessant zijn de exclusieve landkaarten met informatie die geografische inzicht geven in de Bijbelse gebeurtenissen. Er is ook veel aandacht voor de geschiedenis van het Midden-Oosten en die van de Staat IsraŽl.

De tekst in dit boek bestaat echter wel uit kleine letters en soms worden nogal moeilijke woorden gebruikt. Ook gaan de auteurs geregeld uit van de huidige meerderheidsmening in de Bijbelwetenschap. Zo wordt uitgegaan van de late datering van de Uittocht (midden 13de eeuw BCE) en dat de huidige vorm van het Oude Testament pas tijdens of na de Babylonische ballingschap zou zijn ontstaan. Toch geven ze toe dat de precieze details van de Bijbeltekst overeenstemt met archeologische vondsten wat erop wijst dat de kerntekst van de Bijbelboeken minstens door oog- of oorgetuigen moet zijn opgeschreven.

Theologisch volgen de auteurs vaak de kerkelijke (katholieke) traditie. Zo zou de Here Jezus het christendom hebben gesticht en Petrus door Hem als leider (paus) van de christenen zijn aangesteld!

Dit boek is echt een must have.

www.vergadering.nu