www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De laatste ernst
Over de plaats van hemel en hel in prediking en pastoraat
Ds. J. Belder
Omvang 135 pagina's
Prijs 13,50 euro
Uitgever Royal Jongbloed
ISBN 9789088971266
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Zijn ook christenen meer gericht op de aarde dan op de hemel? Wie gelooft nog in hemel en hel, zoals de Bijbel ons die voorhoudt? Het christelijk geloof mag zijn invloed in de samenleving grotendeels zijn kwijtgeraakt, maar de gedachte dat de dood een definitief einde van ons bestaan is, wordt door velen betwijfeld. Ook binnen de kerken wordt verschillend gedacht en gesproken over de toekomst.
In De laatste ernst brengt ds. J. Belder de veelheid aan gedachten en ideeŽn in kaart en toetst hij hun waarde aan de Bijbel. Maken wij ernst met 'de laatste ernst'? Een vraag waar we niet aan voorbij mogen gaan.

..


1. De Oogst - september 2016 - www.totheildesvolks.nl/de-oogst/home

De laatste ernst


Recensie door Matthijs Guijt

Welke plaats krijgen hemel en hel vandaag de dag in prediking en pastoraat? Welke plaats heeft het denken hierover in ons persoonlijk leven? Deze vragen liggen aan de basis van het boek 'De laatste ernst' van de hervormde emeritus predikant J. Belder. Het boek maakt deel uit van de Artios-reeks, een serie publicaties voor geloofstoerusting die vanuit de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland wordt geinitieerd.

Belder brengt de veelheid aan gedachten en ideeŽn - zowel binnen als buiten de kerk - over hemel en hel in kaart en toetst ze aan de Bijbel.

'De laatste ernst' is geen populaire of eenvoudige thematiek, maar Belder wijst terecht op het belang ervan: 'Wanneer de hel uit het geloofsboek van de kerk verdwijnt, zal de hemel op z'n minst gaan verbleken.' Met name door de invloed van de moderne theologie is de aandacht verschoven van het hiernamaals naar het hiernumaals. Trouw zijn aan de aarde werd de ultieme christelijke opdracht.

Belder ageert tegen deze ontwikkeling en toont aan dat het serieus nemen van hemel, hel en oordeel kan bogen op een lange christelijke traditie. Hij bepleit geen (terugkeer naar) hel- en verdoemenispreken, maar stelt wel vast dat wie 'de volle raad van God' wil prediken, niet om de hel heen kan als uiterste consequentie van het verwerpen van het Evangelie. 'Er zijn uiteindelijk maar twee soorten mensen; degenen die tegen God zeggen: "Uw wil geschiede", en degenen tegen wie God ten slotte zegt: "Jouw wil geschiede" (C.S. Lewis).'

Het is veelzeggend dat uitgerekend Jezus vaak en indringend sprak over de hel. 'Maar met geen andere bedoeling dan dat we daar niet zouden terechtkomen.'

Godzijdank spreekt de Bijbel niet minder duidelijk van het onvoorstelbare toekomstperspectief dat gelovigen mogen verwachten: het eeuwige genieten van Gods tegenwoordigheid. Belder citeert ds. Hans Bette in zijn poging de heerlijkheid van de hemel onder woorden te brengen: 'De hemel is een plaats van "aanbidding, lied en melodie, heilige stilte, opperste vreugde, echte troost, ongestoorde liefde..."'


www.vergadering.nu