www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


IsraŽl leeft
Twintig jaar bidden voor IsraŽl
Pieter Bťnard
Uitgave Chai pers
113 pagina's, Ä 7,95
ISBN 9789073632394
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Nooit eerder kwam ik een manuscript tegen dat in chronologische volgorde twintig jaar gebed duidde. Niet zo maar gebed, maar gebed voor een bijzonder volk en land met een hoofdstad die het centrum van de wereld wordt genoemd. 
Natuurlijk, ik heb het over IsraŽl. Over het uitverkoren volk. Ik heb het ook over het door God gegeven land aan dit volk, waar zijn innig geliefde Zoon, onze Here Jezus Christus, heeft rondgelopen, heeft gepredikt en heeft getuigd van zijn Vader. Het land waar Hij aan het kruishout werd genageld, stierf en opstond uit het graf. 
Ik heb het uiteraard over de stad waar God woning maakt en waar, aan het einde van de tijd, het nieuwe Jeruzalem zal nederdalen uit de Hemel. Een stad zo mooi, zo grootÖ En kijk, de grote Zoon van David, zit daar aan de rechterhand van Zijn Vader.
En wat een mensen, wat een enorm feest. 
Twintig jaar leverde Pieter Bťnard, medewerker van Christenen voor IsraŽl, trouw maandelijks zijn gebedsbrieven. Wat was en is er veel te bidden voor IsraŽl. Wat kreeg en krijgt het land te maken met veel leed en groot verdriet. Maar wat gaf de God van IsraŽl ook veel aan Zijn volk en wat stond Hij hen nabijÖ 
Twintig jaar gebedsbrieven over IsraŽl, is twintig jaar een appťl aan christenen om zich te verdiepen in de Bijbelse boodschap over IsraŽl. Wat is er veel verdeeldheid in de kerken. Wat is er in de naam van het christendom veel leed aan dit uitverkoren volk toegebracht. Wat worden we als christenen bepaald bij deze schuld. Hebben wij, als Gods volk in Jezus Christus, deze schuld beleden? 
Nee, dit boek leest niet als een roman. Wel signaleert het, appelleert het, duidt het en geeft het richting. De dag dat ieders oog Hem aanschouwt is niet ver weg. De tekenen van de tijd bieden aan deze uitspraak houvast. Tekenen in dit boek beschreven.
Twintig jaar gebedsbrieven maken dat maar al te duidelijk. 
Onze Here Jezus Christus keert terug. Kijken we reikhalzend uit naar Zijn komst? 
Mogelijk dat 'IsraŽl leeft', u hierbij van dienst kan zijn.
Andrť Groenewegen, Uitgever Chai Pers
 


1. - oktober 2013 - www.uitdaging.nl


Gebed voor IsraŽl

Recensie door  Aad Kamsteeg


Er wordt veel over IsraŽl en het Joodse volk geschreven. Daarom valt het niet mee in een boek over dat onderwerp iets nieuws te zeggen. Dat laatste is Pieter Bťnard, medewerker van Christenen voor IsraŽl, echter wel gelukt. Niet te verwonderen, want de basis van 'IsraŽl leeft' wordt gevormd door twintig jaar maandelijks opgeschreven gebedsbrieven. Twee decennia lang heeft Bťnard voor de Joodse staat gebeden en daartoe ook anderen opgeroepen.


In de afgelopen twintig jaar is er veel rond IsraŽl gebeurd. Dreiging en geweld, mislukte besprekingen, VN-resoluties, noem maar op. In het boek worden al die historische feiten in verband gebracht met Bijbelpassages. Uitgangspunt van Bťnard is namelijk Ďdat wat de profeten eeuwen geleden hebben voorzegd, voor onze ogen zichtbaar wordt'. Daarbij is de terugkeer van het Joodse volk naar 'het hun door God beloofde land' voor hem als 'een profetische steen, geworpen in een wereldwijde vijver'.


Reikhalzend
Opmerkelijk is dat de auteur in het 'natuurlijk herstel van IsraŽl' - bedoeld is onder andere de stichting van de staat - ook 'een teken van geestelijk herstel' ziet. De bekering 'zal op Gods tijd komen', schrijft Benard. Inderdaad neemt in IsraŽl de invloed van de Thora toe, tegelijk is er ook veel vertrouwen in eigen militaire kracht. Bťnard bidt ook voor Messiaanse Joden, voor hen die Jezus als de gekomen Messias aanvaarden. Naar diens terugkeer kijkt Bťnard reikhalzend uit.

www.vergadering.nu