www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Van Noyon tot Genève
Tien woonplaatsen van Calvijn in beeld
M.A. van den Berg, W.J. Eradus, Sjaak Verboom
Uitg. De Banier, Apeldoorn 2009
204 blz. geb. met dvd. € 28,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


http://www.refdag.nl/artikel/1400521/Noyon+was+Calvijn+bijna+vergeten.html

 


1. Nederlands Dagblad - 4 september 2009 - www.nd.nl

Letterlijk in de voetsporen van Calvijn

Recensie door Roel Sikkema

Straatsburg, Bazel, Genève, dat zijn drie namen die direct met Calvijn worden geassocieerd. Maar de grote reformator heeft op meer plaatsen gewoond. Dit boek toont hoe die steden er nu uitzien.

Voor in het boek staat een kaartje van Frankrijk. Daaruit blijkt dat Calvijn in maar liefst tien steden heeft gewoond. Soms maar kort, zoals in Angoulême, Poitiers of het Zuid-Franse Nérac. In die plaatsen was hij maar een paar maanden, hooguit een jaar.
Calvijn werd precies vijfhonderd jaar geleden geboren in het Noord-Franse Noyon. In 1523 vertrok hij voor studie naar Parijs, waar hij tot 1528 bleef. Daarna studeerde hij tot 1533 in Orléans, een periode die hij twee jaar onderbrak in Bourges (1529-1531). Waarschijnlijk kwam hij in 1534 in Nérac tot bekering. In 1535 kwam hij naar Bazel, van waaruit hij een jaar later naar Genève vertrok. Twee jaar later werd hij die stad uitgezet en verbleef hij van 1538-1541 in Straatsburg. In het laatste jaar ging hij nogmaals naar Genève, waar hij in 1564 overleed.

Strenge opvattingen
Het boek bevat mooie foto's van Sjaak Verboom. Vooral liefhebbers van oude architectuur kunnen hun hart ophalen. De meeste steden, waarin Calvijn heeft gewoond, staan bij kenners bekend om hun middeleeuwse kathedralen. Noyon, Parijs, Bourges en Straatsburg zijn wat dat betreft hoogtepunten. Interessant is dat het daarbij natuurlijk ook gaat om gebouwen die Calvijn zelf gekend heeft.

Er is in al die steden weinig overgebleven dat nu nog aan Calvijn herinnert, met uitzondering van Genève. Hoewel, net zoals nu in Nederland ook nog maar weinig aan Willem van Oranje herinnert, moet je in Genève wel met een lampje zoeken naar invloeden van de reformator. Zeker als het gaat om het gedachtegoed van de reformator. Interessant is wat prof. Philip Benedict op de bijgevoegde dvd vertelt. Hij is hoofd van het Instituut voor Reformatiestudies aan de Universiteit van Genève. Toen hij als Amerikaan in die stad zijn colleges begon, ging hij ervan uit dat de studenten wel een basiskennis over Calvijn zouden bezitten. Maar veel verder dan dat ze wisten dat hij iets met Servet te maken zou hebben, ging hun kennis niet. Voor veel inwoners van de stad is Calvijn een historische figuur, die alleen nog maar bekend is vanwege zijn strenge opvattingen.

Meerwaarde
Op de bijgevoegde dvd maakt Calvijnkenner dr. M.A. van den Berg een rondwandeling door Genève. Langs de kathedraal Saint-Pierre, het Calvijnmuseum, het College de Calvin en zelfs langs het Servetmonument. Qua opzet lijkt het filmpje op het boek, maar het heeft door de toelichting van Van den Berg wel een zekere meerwaarde. Bovendien kunnen er details worden getoond, die in het boek geen plaats konden krijgen.

Het camerawerk is ook hier van Sjaak Verboom, die hiermee laat zien dat hij ook goed documentaires kan maken. De tekst in het boek wordt verder gecompleteerd met toeristische informatie met onder meer per stad een stadsplattegrond.

www.vergadering.nu