www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Natuurlijk Bovennatuurlijk
De woorden horen, de werken doen
Gary Best

Uitgeverij Inside Out Publishers, Amersfoort 2007
205 blz., € 16,95.1. CV-Koers - april 2007


Recensie door Willem Henri den Hartog

Een theologisch fundament én een praktische toepassing voor het werk van de Heilige Geest in de gemeente. Dat is wat Gary Best wil geven in zijn boek Natuurlijk Bovennatuurlijk. Best is een leerling van Vineyard oprichter John Wimber. De Vineyard kerken vormen een genootschap dat vanaf zijn ontstaan de nadruk legt op vernieuwing van de kerk en het belang van een krachtdadige doorwerking van de Heilige Geest in dat proces. Daarnaast is Vineyard vooral bekend van christelijke artiesten als Brian Doerksen, Keith Green en Bob Dylan. De nadruk op goede aanbiddingsmuziek komt in het boek van Best dan ook meermalen naar voren. De Heilige Geest paart zich volgens de auteur op een bepaalde wijze aan de muziek om de Heerlijkheid van God bekend te maken.

Maar dit boek wil bovenal uitleggen hoe de Geest iemand wil gebruiken, zodat God zich door deze persoon kan manifesteren. Vroegere opwekkingsbewegingen zoals het methodisme van Wesley vertoonden een nogal arminiaans karakter: de mens moet in actie komen. De opwekkingsbeweging waar Vineyard deel van uitmaakte, gaat juist uit van een meer gereformeerd standpunt: God werkt vanuit zijn soevereine genade. Dat uitgangspunt is ook in dit boek terug te vinden. Het is God die spreekt; een mens is volkomen afhankelijk van deze sprekende God. "God spreekt, wij gehoorzamen en dan handelt God. Hij maakt het onmogelijke mogelijk"

Best moet weinig hebben van populaire christelijke leiderschapsmodellen die beheersing en controle propageren. Nee: bij hem draait het om de krachtdadige doorwerking van de Heilige Geest die menselijke systemen doorbreekt. Een ander theologisch uitgangspunt van dit boek is dat van de gerealiseerde eschatologie. Dat wil zeggen dat de 'krachten van de toekomende eeuw' al openbaar zijn geworden in Jezus, zelfs nu de tegenwoordige zondige eeuw nog niet ten einde is.

De auteur wil zijn lezers ook toerusten om te bidden voor anderen. In dat bidden kan de helende kracht van Gods Geest openbaar worden. Het is daarin vooral belangrijk om te luisteren naar de noden van degene voor wie we bidden, en naar de Geest. In Natuurlijk Bovennatuurlijk wordt verslag gedaan van hoe die Geest ook nu nog wonderen doet. In een tijd waarin opnieuw aandacht is voor wonderen (denk aan het recente nieuws rond de genezing van Janneke Vlot) kan dit boek een goed stuk bezinning geven op die openbaringen van God.

Voor een gereformeerde christen is dit boek soms vervreemdend. Het beschrijft dingen die in kerken van het gereformeerd belijden (nog) gemist worden. Het boek is echter overtuigend door de manier waarop over de genade wordt gesproken, door de doorwrochte theologische studie en het bijbels onderwijs dat geboden wordt. 

www.vergadering.nu