www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Vasten: de moeite waard!
Mike Bickle en Dana Candler
ISBN 9789079026012
Shamar, Zeewolde,
160 blz., prijs € 12,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl1. Bodem - juni 2008 - www.bodem-online.nl

Vasten: de moeite waard!

Recensie door
Jan-Reindert Voogdt

Sinds een jaar of tien is er veel aandacht voor gebed en aanbidding onder met name jongere christenen. Er werden allerlei gebedsinitiatieven ontwikkeld (zoals The Call, gebedsconcerten, 24-7 gebed) en er werd veel geschreven over gebed en vasten.
De auteur van dit boek, Mike Bickle, is bekend als leider van International House of Prayer (IHOP), een gebedsnetwerk dat in de VS en daarbuiten stadions vol jongeren bij elkaar brengt voor gebed en aanbidding. Sinds 1999 vindt er in hun thuisbasis Kansas een non-stop gebedsbijeenkomst plaats, die (betaald) continu via internet is te volgen. 

Vanuit de overtuiging dat Jezus’ terugkomst niet lang meer op zich laat wachten, roept Bickle in dit boek op om het bidden en vasten een onderdeel van ons alledaagse leven te maken. De auteur legt uit dat dit helpt om intimiteit met God te ervaren, sterker te staan tegen zonde en zelfs dat het ons in staat stelt de wereld te veranderen. Dit alles helpt ons geestelijk waakzaam te zijn, nu ‘de dag nadert’.
In dit boek worden zeven bijbelse motivaties voor vasten beschreven, waarna de laatste, die ‘bruidegomsvasten’ wordt genoemd, het meest wordt uitgewerkt. Deze term is ontleend aan Mt9:15,15 Jezus zeide tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij vasten. 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de NBG-vertaling 1951, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951, waarin Jezus zegt dat de vrienden van de bruidegom na zijn vertrek zullen vasten. Dit soort vasten komt voort uit geestelijke honger, een geschenk van God, dat aanspoort om op zoek te gaan naar grotere openbaringen van zijn liefde. Als je vast, voel je je lichamelijk zwak en dat maakt het beter mogelijk om Gods kracht te ervaren. Ook legt het de ervaring van gemis bloot, die we anders het zwijgen opleggen door eten of amusement. Het is goed dit gemis te voelen, want dat maakt dat we Gods volheid zullen najagen en ervaren. Verder bespreekt het boek hindernissen en gevaren van vasten, zoals emotionele spanning, druk op relaties, eetstoornissen en wetticisme. Ten slotte roept het boek op ons voor te bereiden op de ‘wereldwijde crisis’, de eindtijd, door bij elkaar te komen in plechtige bijeenkomsten van voorbede en berouw.

Dit boek is een vurig pleidooi voor gebed en vasten als manier om ons op God te richten. Vooral de beschrijving van een leefstijl waarin we onze geestelijke verlangens laten afstompen door verstrooiing, afleiding en eten, was voor mij herkenbaar en overtuigde mij dat een regelmatig vasten helpt om me open te stellen voor Gods realiteit. De bijbelse onderbouwing vind ik minder overtuigend. Herhaaldelijk wordt Mt9 gebruikt als ondersteuning voor de stelling dat we moeten vasten; maar wordt de kerk, de bruid van Christus, nu opeens aangeduid met ‘vrienden van de bruidegom’? In het NT wordt niet veel gesproken over de betekenis van vasten. Dat Paulus bijvoorbeeld een leefstijl van bidden en vasten had, zoals de schrijvers vermelden, kun je volgens mij niet uit de Bijbel opmaken. Ook vroeg ik me tijdens het lezen af hoe al dit ‘uitstrekken naar meer’ en ‘hongeren naar God’ valt te rijmen met Jezus’ woorden: ‘Ik ben het levensbrood, wie tot mij komt, zal nooit meer hongeren...’

www.vergadering.nu