www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De Tabernakel
De symboliek van Gods heilige woonplaats
Door Bladwijzer

ISBN: 9789087720988
2019, ETZ Media, Alblasserdam
Aantal pagina's: 14
Prijs : € 3,99
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De tabernakel
Brochure De Bijbelwijzer over de Tabernakel laat je heel gecomprimeerd kennis maken met alles wat over de Tabernakel geleerd wordt in het Oude en Nieuwe Testament.
De Tabernakel was de plaats waar God wilde wonen onder de mensen. Hoe deze plek was ontworpen en gecreëerd, vertelt je veel over het wezen van God.

Laat je met de Bijbelwijzer over de Tabernakel meenemen in de wereld van deze heilige woonplaats, leer alle elementen en hun betekenis kennen:
* Het interieur
* De verering van God
* De ark van het verbond
* Symbolen die op Christus wijzen
* De offers in het heiligdom
* De kleding van de hogepriester


..


1. - 30 juni 2020 - www.uitdaging.nl 

De Tabernakel in kaartvorm uitgelegd

Recensie door Marco van Putten


De Tabernakel, Israëls eerste heiligdom, heeft symboliek die niet iedereen begrijpt. Zeker niet vanuit het Nieuwe Verbond. De Evangelische Traktaatzending probeert met een uitvouwbare ‘kaart’ die symboliek samen te vatten. Hoe is dat gedaan?

De ‘kaart’ behandelt al de onderdelen die in de Bijbel genoemd worden, zoals de Verbondsark, de offers en de kleding van de hogepriester. Uitgelegd wordt wat de Tabernakel is, waarvoor die dient, wanneer die is gebouwd en dat God de bouw ervan had bevolen. Bij de uitleg wordt verwezen naar Bijbelteksten uit het Oude en Nieuwe Testament. Bijbelcitaten komen uit de Herziene Statenvertaling.

Op de achterkant wordt dieper ingegaan op allerlei zaken, zoals de verschillen tussen het Oude en het Nieuwe Verbond, verwijzingen naar de Here Jezus en een chronologie van de geschiedenis van de Verbondsark. 

Kanttekening door Harry Sleijster
Deze vreemde zin in deze recensie zal velen verbazen:
"Jammer is dat de uitleg traditioneel is (dogmatisch), zoals dat de Here Jezus voor altijd de zonde verzoend heeft..."

Er zou dus volgens de recensent geen verzoening voor eens en voor altijd zijn en bijgevolg ook geen zekerheid van behoudenis en geen zekerheid van de volledige vergeving van de zonden van de wedergeborene. Helaas zijn er velen in de evangelische en kerkelijke wereld die dit ook geloven en dit dus niet kennen.

Geloven dat het verzoeningswerk "voor eens en altijd" op het kruis is volbracht, valt veel christenen zwaar. Men wil dat beperken tot het verbreken van de zondemacht, maar het zou niet inclusief de verzoening van de zondaar en zijn zonden zijn. 

Ze denken dat de vergeving van onze dagelijkse zonden afhangt van ons belijden ervan, en niet belijden zou betekenen: niet vergeven. Maar dat is niet zo. De dagelijkse vergeving van zonden is gebaseerd op het volmaakte werk dat op het kruis(!) eens voor altijd volbracht is.
Lees meer hierover op:  https://www.vergadering.nu/brlist/verzoening.htm

Evaluatie
Dit is een nuttig gereedschap voor studie, om samen te bespreken en voor onderwijs. Op deze ‘kaart’ staat opmerkelijk veel. 

Jammer is dat de uitleg traditioneel is (dogmatisch), zoals dat de Here Jezus voor altijd de zonde verzoend heeft, terwijl Hij in de Bijbel toch expliciet als Middelaar van onze dagelijkse zonden staat beschreven. Wat Hij voor altijd heeft gedaan is het verbreken van de ‘zondemacht’ (Kol. 1:13). 

Ook zijn enkele belangrijke zaken niet beschreven, zoals het drankoffer, en niet alles stemt overeen met de grondtekst van de Bijbel. Het is dan ook geen makkelijke materie. Deze ‘kaart’ is een aanrader.


www.vergadering.nu