www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Dichtbij God
Henk Binnendijk
Voorhoeve/Kok
139 pag., 12,50
ISBN 9789029718684
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Onderwerp dat iedere christen bezighoudt

Het persoonlijke contact met God is de essentie van het geloof. Hij wil graag dat mensen dichtbij Hem zijn.

In Dichtbij God laat Henk Binnendijk op een speciale manier in zijn hart kijken. Belangrijker: Binnendijk laat de lezer in het hart van God kijken. God wil graag dat mensen dichtbij Hem zijn. Het wezen van het christelijk leven is: leven met God. Die omgang kan gepaard gaan met hobbels en kuilen. Dat is niet erg: omgaan met God is een groeiproces dat ons dichter bij de hemel brengt.
 


1. Uitdaging - juni 2008
Langs diepe dalen en hoge toppen
Tijd vrijmaken voor God is het hoogste goed

Dichtbij God zijn lijkt op sommige momenten gemakkelijk, maar op andere juist heel moeilijk. Vooral wanneer we zelf de discipline moeten opbrengen om Hem te zoeken. Via veel persoonlijke voorbeelden geeft Henk Binnendijk tips en Bijbelteksten die je kunnen helpen om dichtbij God te leven.


Boekrecensie door Rianne van der Molen


In Dichtbij God de vreugde van het omgaan met Hem, neemt de auteur ons mee langs mooie en minder mooie momenten in zijn leven. Net zoals die momenten bij andere christenen aanwezig zijn. Vrijwel iedereen heeft ooit een moment van twijfel gehad. Of van woede naar God toe. Bij Binnendijk was dat het overlijden van zijn vader. Henk had net de keuze gemaakt om niet langer te werken in de zaak van zijn vader. Hij was tot geloof gekomen en wilde in Gods dienst gaan werken. Zijn vader vond het niet gemakkelijk en werd ook nog kort na de beslissing ziek. Uiteindelijk stierf hij. Zijn zoon had veel voor hem gebeden, maar dat mocht niet baten. Henk was daarna nogal teleurgesteld in God.


Veel mensen zullen dit soort situaties herkennen. Ze hebben volhardend gebeden voor een vriend of een familielid. Toch wordt de persoon niet beter. Hun relatie met God komt erdoor onder druk te staan. Het zijn 'de teleurstellingen die in dit boek worden erkend, maar die toch niet allesbepalend hoeven te zijn in een relatie met God. Voor alle relaties geldt immers dat de mooie momenten pas echt voor vreugde zorgen als er ook dalen zijn geweest. Met God is dat niet anders. Binnendijk lijkt te zeggen dat die dalen heel bruikbaar zijn voor de relatie met God. Bij hem kwam God juist langs op dat moeilijke moment rondom het overlijden van zijn vader. Juist toen hij er even niets meer aan deed om met Hem in contact te komen. God zoekt ons dus ook. Al betekent dat niet dat we achterover kunnen leunen als christen. Wel geeft het een beeld van een trouwe God, die als zijn kind het even niet meer ziet zitten naar hem of haar op zoek gaat.


Elk van de korte hoofdstukjes waarin het omgaan met God onder de loep wordt genomen is doorspekt met Bijbelteksten. Henk Binnendijk dringt er bij zijn lezers op aan om de Bijbel naast het boekje te houden. De Bijbel is immers het belangrijkste boek dat we als christen kunnen gebruiken. Boekjes ernaast zijn prima, maar als christenen moeten we ons vooral in de Bijbel verdiepen. Hij benadrukt daarbij dat kennis van de Bijbel geen doel op zich is. De ontmoeting met Hem moet tijdens het lezen altijd centraal staan.
Henk Binnendijk wil zijn lezers enthousiast maken voor de Bijbel en het bidden. Uit zijn werkje spreekt een onuitputtelijk enthousiasme voor God en Zijn Woord. Iets wat zeker over zal slaan op veel van zijn lezers.

www.vergadering.nu