www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Het Meesterwerk van God
Het hart van het boek Openbaring
Henk Binnendijk
Uitgeverij Kokboekencentrum
Nederlands
Paperback
9789043528313
Druk: 1 mei 2017 176 pagina's
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In 'Het meesterwerk van God' schrijft Henk Binnendijk over het laatste Bijbelboek: Openbaring. Al schrijvend brengt hij vele onderwerpen samen: leven, Bijbel, geloof, prediking en geschiedenis. Al deze thema's komen uit bij het hart van het evangelie. Waar loopt alles op uit en waar gaat het leven om? Henk Binnendijk onthult een schitterend vergezicht: het onovertroffen meesterwerk waar God aan werkt en waar de mens alleen nog maar van kan dromen. Want: 'als God de schepper is van een grenzeloos groot heelal met volgens de laatste schattingen 70 triljoen sterren [...] en Hij een plan heeft waar Hij al bijna zes millennia aan werkt, dan moet dat een grenzeloos groot plan zijn, een Meesterwerk!'

..


2. - 30 augustus 2017 - www.rd.nl 


Henk Binnendijk geeft pastorale uitleg bij Openbaring

Recensie door dr. J. Hoek

De bekende evangelist en voormalige EO-presentator Henk Binnendijk neemt de lezer in ”Het meesterwerk van God” mee op een reis door de 22 hoofdstukken van het laatste Bijbelboek, Openbaring.

Binnendijk is hierbij niet de vakkundige exegeet die vanuit een zorgvuldige uitleg van de Griekse grondtekst en in gesprek met commentatoren keuzes maakt en verantwoordt. Het boek bevat de aantekeningen van een gelovige Bijbellezer die tegelijkertijd een bewogen pastor is.

Uitlegkundig hakt Binnendijk herhaaldelijk zonder nadere argumentatie knopen door – bijvoorbeeld over de ruiter op het witte paard in Openbaring 6 en inzake de betekenis van Openbaring 20...........
 
Lees verder...


1. Bol.com - 2017 - www.bol.com

Een uitleg van het nieuwtestamentische boek Openbaring

Boekrecensie door Drs. J. Wilts

Dit boek bevat een uitleg van het Nieuwtestamentische boek Openbaring. Deze uitleg is niet gestoeld op theologisch-wetenschappelijk inzicht, maar wil vooral vanuit een behoudend-protestantse invalshoek verheldering en steun voor het geloof bieden. 

Globaal wordt in de uitleg de lijn van het Bijbelboek gevolgd en worden passages toegelicht met het aanhalen van veel andere Bijbelpassages. Binnendijk (1934) richt de focus niet op Openbaring als onthulling van de toekomst, maar als onthulling aan de gelovige wie Jezus voor hem of haar is. 

De vele voorbeelden uit het dagelijks leven van gelovigen – van de aandacht voor eigen kinderen ('Jezus eerst') tot de omgang met smartphones – en de voorbeelden uit Binnendijks eigen evangelisatiewerk helpen daarbij. 

Binnendijk is bekend als (oud-)programmamaker bij Evangelische Omroep. 

Gespreksvragen bij elk hoofdstuk maken het boek ook geschikt voor kringwerk. 

www.vergadering.nu