www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Het verlangen van God
Henk Binnendijk
Uitgeverij Kok
208 pagina's
€ 14,99
ISBN 9789029723312
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het verlangen van God: een hartverwarmende blik op oneindig. Hoe ziet Gods toekomst eruit? En hoe ziet onze toekomst eruit? Die vragen zijn het uitgangspunt van 'Het verlangen van God'. 

Henk Binnendijk gelooft dat God grote plannen met ons heeft. Groter dan ons verlossen van onze zonden en verwelkomen in de hemel. Onze toekomst is een hemel op aarde. Met gespreksvragen.

Televisiepresentator, programmamaker, spreker en evangelist Henk Binnendijk is een geliefde en veelgelezen auteur van geloofsboeken. In 'Het verlangen van God' getuigt hij van zijn geloof in een grootse toekomst en in Gods plan dat in de Bijbel wordt ontvouwd.

..


2.   indekerk.be Blog - december 2014 - indekerk.be...

Het verlangen van God

Boekrecensie door Jacques Rommel

Ik beken het: ik ben een fan van Henk Binnendijk. Wanneer hij spreekt, dan verstaat hij de kunst om met een paar zinnen en één of twee verzen uit Gods woord je hart te raken. Ook kan hij als geen ander moeilijke geestelijke principes op eenvoudige wijze duidelijk maken. Ik geloof dat het Einstein was die zei dat hij die er niet in slaagt om iets wat moeilijk is eenvoudig uit te leggen, hiermee bewijst dat hij het niet echt heeft begrepen. Henk Binnendijk begrijpt het hart van God blijkbaar beter dan de meesten van ons.

Ook in zijn jongste boekje: ‘Het verlangen van God’. Kort gezegd bestaat het verlangen van God er reeds van bij de schepping in om ‘mensen te scheppen naar Zijn beeld en gelijkenis’. Dat verlangen heeft God nooit opgegeven, ook niet in jou of in mij. In wezen is dat het doel van ons bestaan hier op aarde en onze ultieme bestemming in de eeuwigheid. Vanuit dit uitgangsgpunt gaat de schrijver godsdienst definiëren en wel met een duidelijk onderscheid tussen ware en valse, vruchtbare en vruchteloze godsdienst. Hij betoogt dat de foute variant erin bestaat dat de mens God dient en de correcte variant erin bestaat dat de mens toestaat dat God de mens dient. Niet onze inspanningen en vruchten, maar Gods werk in ons, Zijn vrucht in ons leven. Hoe meer we vanuit die houding leven, hoe meer we zullen voldoen aan Gods plan om mensen te worden naar Zijn beeld en gelijkenis.

In het boek krijgen we verder een aantal besprekingen van mensen die hier soms in slaagden en soms ook niet. Bijbelse figuren die op goede momenten aan Gods verlangen voldeden en op andere momenten grandioos in de fout gingen. U kent ze wel: Abraham, Isaak, Jakob, Mozes, Petrus. We zouden ongetwijfeld onszelf kunnen toevoegen aan dat lijstje. Vermoedelijk is ook onze godsdienst een opeenvolging van werken uit eigen kracht, afgewisseld met heldere momenten waarin we de Geest aan het werk laten. Op grotere schaal wordt gesproken over twee soorten godsdienst bij Israël en bij de christenen. Er zijn in de Bijbel ook enkele mannen en vrouwen Gods die hoofdzakelijk God aan het werk lieten en daardoor een eenduidig positief portret geschetst krijgen in de Schrift en in het boek van Binnendijk. Zo waren er Jozef, Maria, Johannes en natuurlijk Jezus zelf, die als enig verlangen had om de wil van de Vader te doen. Het boek eindigt met een blik in de toekomst, een schets van de stad van God. Het hemelse Jeruzalem zal bevolkt zijn met hen die in dit leven leefden volgens het Verlangen van God of dat tenminste verlangden, met God zelf als het Licht en zijn Zoon in hun midden.

Het boek telt 22 korte hoofdstukjes, met daarna per hoofdstuk enkele vragen die bijvoorbeeld in de kringen of in de stille tijd kunnen overdacht worden. Ik vond het een heel fijn en leerzaam boek.


1. - juli-augustus 2014 - www.uitdaging.nl


Straks...

Recensie door de redactie Uitdaging

De bekende spreker Henk Binnendijk werd kortgeleden tachtig jaar. Hij kreeg een feestje aangeboden door Kok, de uitgeverij die al jarenlang boeken van Binnendijk uitgeeft. Toen ging het om boeken naar aanleiding van tv-programma's, nu is er Het verlangen van God.

Met dit boek vraagt Binnendijk aandacht voor wat hij 'Gods scheppingsplan' noemt: de Drie-enige God wil mensen maken 'die ons evenbeeld zijn: Dat plan is door de zondeval en de noodzakelijke redding door Jezus niet van tafel, nog steeds - betoogt Binnendijk met kracht - gaat God met Zijn oorspronkelijke plan door.

Teveel
Bewust staat hiervoor 'met kracht'. Want onder Binnendijks stelling ligt bij hem de overtuiging dat kerken en gemeenten teveel met Gods reddingsplan bezig zijn, alsof het erom gaat dat je als mens gered wordt. Daarmee doe je God tekort. Dat is niet nieuw: al eeuwenlang is volgens Binnendijk te vaak sprake van 'twee soorten godsdienst'.

Is dit echt zo?
Gaandeweg het boek bekruipt je als lezer het gevoel: Is dit echt zo? Ligt, bij kerken en gemeenten, het accent echt alleen of vooral op dat reddingsplan en is er niet ook (en terecht) veel aandacht voor het nieuwe leven, als beeld van God, dat nu begint en straks volmaakt wordt? Deze, kritische, vraag doet niet af aan de waarde van het boekje: het is laagdrempelig geschreven en reikt veel Bijbels materiaal aan waar je zinvol over door kunt praten.

www.vergadering.nu