www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Climax Atlantis
Alleroudste geschiedenis van de mensheid
Jan G. Blaauw
Uitg. De Nieuwe Haagsche, Den Haag 2012
9789491168314
280 blz. € 17,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Bijbel als uitgangspunt voor lijvig geschiedenisboek
Mythe rond Atlantis ontrafeld

APELDOORN – Wanneer iemand veertig jaar de tijd neemt om een boek te publiceren, mag je gerust spreken van een levenswerk. En wellicht ook van een uit de hand gelopen hobby. Jan G. Blaauw, een geboren en getogen Hagenaar die sinds 2003 in Apeldoorn woonachtig is, schreef Climax Atlantis, met als subtitel de ‘Alleroudste geschiedenis van de mensheid’. Naar zijn weten is dit het eerste Nederlandstalige boek annex naslagwerk dat de oudste beschikbare dynastieën en koningslijsten en geschiedenissen van de mens zo nauwkeurig heeft opgetekend.

In 280 pagina’s en 85 hoofdstukken neemt Blaauw de lezer mee door de historie, te beginnen bij Adam en Eva. De evolutieleer is niet aan de Bijbelgetrouwe 73-jarige auteur besteed: “De chronologische geschiedenis van het ‘Boek der boeken’ is doorslaggevend. Met dat uitgangspunt ben ik mijn onderzoek gestart.”
Blaauw hoefde begin jaren ’70 overigens niet op ‘nul’ te beginnen. “Er was al de nodige Amerikaanse en Engelse literatuur over de oudheid verschenen, maar ook de feiten die daarin werden gepresenteerd, nam ik niet zomaar voor lief. Terecht, zo bleek, want nader onderzoek leerde dat niet alle gegevens met elkaar strookten. Zo was er bijvoorbeeld veel onduidelijkheid over de precieze data van de Zondvloed en de Babylonische spraakverwarring.”
Tijdens zijn studie raadpleegde de Apeldoorner een schat aan historische boeken. Op een later tijdstip kwam daar ook het internet bij, met hulp van Hoogleraar Theologie Peels die de aanvankelijk digibete senior de weg wees naar Wikipedia. Om er vervolgens achter te komen dat ook de daar aangeboden informatie niet altijd juist was. “Koning Agamemnon heeft niet gevochten tegen Troje, wat Wikipedia ons wil doen geloven. Hij stierf in het gevecht met Athene in 1069 voor Christus.”
De passie waarmee Blaauw over zijn boek verhaalt, werkt aanstekelijk. De titel van het werk verwijst naar de mythische stad Atlantis, die volgens de overlevering – én Wikipedia weer – verzonken op de oceaanbodem zou rusten. Niets van dit alles, volgens Blaauw. “Atlantis heeft wel degelijk bestaan, maar is de naam van het Egyptische wereldrijk dat zijn ondergang vond na een vulkaanuitbarsting op Santorini in 1625 voor Christus en de daaropvolgende tsunami.”

Climax Atlantis is verschenen in een oplage van 555 stuks en kost 17,50 euro. Het is te koop bij boekhandel Nawijn & Polak, Marktplein 24 in Apeldoorn of te bestellen via de website www.denieuwehaagsche.nl


2. Nederlands Dagblad - 28 december 2012 - www.nd.nl

Wat bewijzen al die jaartallen?

Boekrecensie door Dick Schinkelshoek


Huiveringwekkend lange lijsten met oude koningen en dynastieën uit de Bijbel en ver daarbuiten, en felle discussies over jaartallen uit een ver verleden – wat voor nut heeft dat? De fascinerende wereld van de Bijbelse chronologie.
Buiten zichzelf van vreugde was de Amerikaan Glenn Moore toen hij ontdekte dat je de wereldgeschiedenis en de Bijbelse geschiedenis kunt opdelen in fasen van 49 jaar. Die gedachte is al terug te vinden in het apocriefe Boek van de Jubileeën (geschreven ongeveer 200 voor Christus), maar volgens Moore tot nu toe nooit serieus genoeg genomen. Zoals Amerikanen vaker doen, richtte Moore rond zijn ontdekking een ‘bediening’ op, de Jubilee Countdown ministeries. Dat ‘countdown’ slaat op de toekomst, want als je de Bijbelse structuur van de wereldgeschiedenis legt op de toekomst, staan ons in de herfst van 2016 bijzondere gebeurtenissen te wachten.

Dat soort speculaties hoef je in het dikke boek van Jan Blaauw niet te verwachten. Blaauw stelde een boek samen met ellenlange lijsten van Egyptische farao’s, Assyrische vorsten en Israëlitische koningen. Angstwekkend nauwgezet presenteert hij rijen jaartallen en dynastieën. Zelfs als hij meent ontdekt te hebben welke hoge Egyptische ambtenaar de Bijbelse Jozef is (een man met de naam Khafre) – en even verderop Atlantis met het oude Egypte identificeert – blijft zijn toon rustig.

Toegegeven, hier en daar wreekt zich Blaauws neiging om alles kloppend te krijgen wel degelijk een beetje. Zo identificeert Blaauw de koningin van Scheba, die – zo becijfert hij – in 946 of 945 voor Christus koning Salomo moet hebben bezocht, met de beroemde vrouwelijke farao Hatseput. Dat is bijzonder onwaarschijnlijk. Niet alleen omdat de meeste geleerden de regering van Hatseput vijfhonderd (!) jaar eerder dateren, maar ook omdat de identificatie van Scheba met Ethiopië dat toentertijd onder Egyptisch gezag zou staan erg omstreden is.

Natuurlijk kunnen de geleerden best ongelijk hebben, al dateert Blaauw de Egyptische dynastieën wel erg laat om niet in de knoop te komen met de zondvloed die hij in het jaar 2269 voor Christus dateert, maar interpretaties van de geschiedenis kunnen ook te mooi zijn om te kloppen.........
 


1. De Stentor - 28 juli 2012 - www.destentor.nl

Oudste geschiedenis van de mensheid

APELDOORN - Jan G. Blaauw heeft er veertig jaar over gedaan, maar het resultaat mag er wezen. Een 280 pagina's tellend boekwerk dat in 85 hoofdstukken is verdeeld. Centraal staat de alleroudste geschiedenis van de mensheid en de titel luidt Climax Atlantis.

Voor alle duidelijkheid: van een mistig, verzonken rijk dat ergens op de oceaanbodem rust wil de Bijbelgetrouwe Apeldoorner niets weten. Hij spreekt van transparant, eerlijk en onthullend. Atlantis heeft naar zijn mening wel degelijk bestaan, maar in een andere vorm dan Wikipedia omschrijft. Atlantis staat voor Atlas en die naam dragen twee Egyptische farao's ook. Atlas (Atlantis) is ook de naam van de toenmalige hoofdstad van Egypte die in 1625 door een tsunami werd verwoest na een vulkanische uitbarsting op het eiland Santorini (Thira) die de laaggelegen Nijldela in rouw dompelde...........

Lees verder...

www.vergadering.nu