www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Licht op Lukas
John Blanchard
Uitgeverij De Banier Utrecht, 2001
201 blz., € 12,75.
9789033607264
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit boek is een hulpmiddel om de boodschap van Lukas beter te begrijpen en toe te passen in het leven van elke dag. De heldere en praktische uitleg bij de tekstgedeelten maakt Licht op Lukas bijzonder geschikt voor gebruik op bijbelkringen, maar ook voor persoonlijke bijbelstudie.

en 

Licht op Markus
John Blanchard
Uitgeverij De Banier Utrecht, 2001
9789033607271
103 blz., € 12,75.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Licht op Markus is speciaal geschreven om jonge christenen te helpen bij het lezen van de Bijbel. In 45 dagen lees je het Evangelie van Markus. Blanchards korte, kernachtige bijbelstudies stimuleren je om zelf de Bijbel te onderzoeken en de boodschap van Markus toe te passen in je dagelijks leven

[ Bezoek John Blanchard Nederland succes
Het bezoek van John Blanchard, internationaal bekend als (apologetisch) auteur en spreker, was een succes. Met belangstelling werd er door studenten, jongeren en ouderen geluisterd naar de boodschap die Blanchard bracht. Blanchard was onder de indruk van de serieuze wijze waarop jongeren in Nederland met het geloof omgaan.
Blanchard is auteur van o.a. 'Waar was God op 11 september?' en 'Zalig zijn zij'. In april zijn twee nieuwe boeken verschenen: 'Licht op Markus' en 'Licht op Lukas'. In het najaar van 2008 verschijnt er een bijbelstudieboek over Jakobus.]


1. CV-Koers – juli/augustus 2007

Licht op Lukas en Licht op Markus 

Recensie door Willem Henri den Hartog
De bijbelstudieboekjes ‘Licht op Lukas’ en ‘Licht op Markus’ verschenen ongeveer twintig jaar geleden bij Evangelical Press in Engeland, een uitgever van degelijke en betrouwbare evangelicale literatuur. Nu zijn ze eindelijk in het Nederlands vertaald. De kracht van deze boekjes is dan ook hun tijdloze karakter.

Waarheden uit het Evangelie worden beknopt en toegankelijk uitgelegd. Het doel dat de auteur een internationaal vermaarde apologeet voor ogen staat, is de toepassing van de boodschap van de Evangeliën in het leven van elke dag. Het meest geschikt zijn de boekjes voor de persoonlijke stille tijd.

Licht op Markus bevat 45 korte bijbelstudies over het Evangelie van Markus. Het boekje is speciaal geschreven om jonge christenen te helpen bij het lezen van de Bijbel. In 45 dagen lees je zo het Evangelie van Markus door.

Licht op Lukas is een bijna dubbel zo dikke uitgave en bevat 62 bijbelstudies. De auteur probeert in dit boekje alleen de Bijbel zelf te laten spreken. Hij bedient zich daarom niet van secundaire literatuur. Volgens Blanchard laat je op deze manier zien dat Gods Woord een wonderbaarlijke eenheid vormt.

Deze aanpak heeft echter als nadeel dat er weinig nieuwe of originele inzichten worden voorge schoteld. Zo komt de auteur bij het verhaal van de Emmaüsgangers niet verder dan erop te wijzen dat we dagelijks de relatie met de opgestane Heer moeten onderhouden. Dat
is rijk, maar dit verhaal bevat nog veel meer toepassingen.

De boekjes worden voorzien van praktische tips om de bijbelwoorden tot vrucht te laten zijn in het
persoonlijke leven. 

www.vergadering.nu