www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Er was eens een God 
de bijbelse geschiedenis 
Jan Blokker. 
Co-auteurs: Bas Blokker, Jan Blokker
Uitgever Contact - ISBN 9025426166  - Prijs 35,00 

Meer over vader en zonen Blokker...

 


1. Nederlands Dagblad - 15 november 2006 - www.nd.nl

Blokker

Recensie door Reina Wiskerke

De Bijbel is opnieuw naverteld voor lezers uit een postchristelijke samenleving. Eerder maakte dominee Nico ter Linden er furore mee. Nu dienen zich drie ongelovige zielen aan, zoals ze zichzelf noemen. Het zijn de columnist Jan Blokker, publicist Jan Blokker jr. en NRC-redacteur Bas Blokker.
De drie hebben hun ‘Bijbelse geschiedenis’ als titel meegegeven: Er was eens een God (uitg. Contact, 35 euro). Ze wilden hiermee de Bijbelse God niet wegzetten als een sprookjesfiguur, melden ze. ,,Hij is de ware hoofdpersoon van dit boek. Hoe meer wij in de bijbel lazen, hoe meer wij onder de indruk raakten van het karakter van de God van de Israëlieten.’’ Het ,,bovenaards balanceren, het geworstel, het gedonder en gesmeek geeft de onzichtbare God van de Israëlieten meer reliëf dan de mooiste afbeeldingen van de goden Baal en Astarte’’.

De Blokkers wilden de verhalen uit de Bijbel navertellen én iets laten zien van het historische decor. Het is dan ook geen vertelboek geworden, maar een beschrijving van wat er in de Bijbel staat, gelardeerd met allerhande, al dan niet wetenschappelijke overwegingen en met citaten uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

Het boek is geďllustreerd met tekeningen van J.H. Isings, in 1950 gemaakt voor Wolf Meesters’ De Bijbel behandeld voor jonge mensen. Dat is even wennen. Het lijkt of de platen van hun beschermende woonvorm zijn beroofd om ze te laten dwalen in een mondaine wereld. 

De auteurs hebben gebruikgemaakt van de kennis van de theoloog Harry Kuitert en de Leidse nieuwtestamenticus Henk Jan de Jonge. Dat bij het schrijven het Bijbelverhaal vooropstond, betekent niet dat zij de zondvloed of de opstanding van Jezus voor waar aannemen, delen ze ter inleiding mee. De drie Blokkers zijn het met Kuitert eens dat de verhalen in de Bijbel ‘van verbeelding’ zijn.

Om even de sfeer te proeven. Het boek begint aldus: ,,Op zondag 23 oktober van het jaar 4004 voor Christus schiep God hemel en aarde. Degene die dat uitrekende was James Ussher, aartsbisschop van Armagh.’’ Even verderop staat er: ,,De onzelieveheer van de joden en de christenen schiep zes dagen lang even bedaard als stelselmatig.’’ Het boek eindigt na een citaat uit Openbaring 21 (‘Hij zal alle tranen van uit hun ogen wissen.’) met: ,,Zo was het beloofd. De elf discipelen die veertig dagen na Golgota de herrezen Jezus ten hemel zagen varen, hadden de verzekering gekregen dat hij ooit zou terugkeren. Toen al drong zich een sprookjesachtige zin op: ze leefden nog lang en gelukkig. Maar wanneer?’’

www.vergadering.nu