www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Drievoudig snoer of zijden draadje?
Geloven in het christelijke huwelijk
Bram de Blouw

Uitg. Novapres, 208 blz.
Prijs 16,90
ISBN : 9789063183561
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het christelijke huwelijk staat onder druk. De van oudsher geldende regels in het burgerlijk recht en het familierecht worden steeds meer gewijzigd. De vanzelfsprekendheid van bijbelse waarden en normen wordt steeds minder in een maatschappij waarin christenen een minderheid vormen. Familie- en gezinsstructuren wijzigen. Ook binnen de kerken zien we steeds meer ongehuwd samenwonenden en komt echtscheiding steeds vaker voor. In dit boek vragen we ons af of het christelijke huwelijk nog bestaanrecht heeft. Willen we als christen bewust blijven kiezen voor het huwelijk zoals God het bedoeld heeft? Is het huwelijk nog van deze tijd?
Is het huwelijk een drievoudig snoer of hangt het aan een zijden draadje? 
De conclusie van de schrijver is duidelijk: 'Noem me naef. Noem me lichtgelovig. Noem me onrealistisch. Noem me een hemelbestormer. Noem me fundamentalistisch. Het maakt me niet uit hoe je me noemt. Ik wil blijven geloven in het huwelijk als de door God gegeven verbintenis tussen een man en een vrouw die van elkaar houden. Hij heeft het bedoeld als de gezondste en meest voorspoed brengende relatie op aarde. Hij schiep man en vrouw naar Zijn beeld en zei: 'Verlaat je ouderlijk huis, ga met elkaar trouwen en word een van (geest, ziel en) lichaam.' 
Drievoudig snoer of zijden draadje is een boek dat het christelijke huwelijk centraal stelt, tegen alle verdrukking in.

..


1. Boekhandel Westerhof - 8 november 2017 - www.boekhandelwesterhof.nl

Drievoudig snoer of zijden draadje handboek voor een christelijk huwelijk

Recensie door ds. Jenno Sijtsma

Om teleurstellingen in het huwelijk te vermijden is het belangrijk jouw partner volledig te accepteren zoals hij/zij is. En als je denkt dat je dat niet kunt, omdat sommige karaktertrekken van je partner jou moeilijk vallen, dan moet je daaruit de consequentie trekken. Trouw dan niet met hem of haar. Maar op het moment dat je 'ja' tegen elkaar zegt en onder Gods zegen elkaar jullie trouw beloven, dan beloof je daarmee ook volledige acceptatie van elkaar. Ook als het in de loop van de tijd misschien tegenvalt. Het is de keuze die je bij het begin van het huwelijk maakt.


Al meer dan veertig jaar werkt auteur Bram de Blouw (1954) samen met zijn vrouw Helma als huwelijkscounselor in binnen en buitenland, met als specialisatie zorg na echtscheiding. In zijn nieuwe boek Drievoudig snoer of zijden draadje?, met als ondertitel Geloven in het christelijke huwelijk, gaat hij vanuit zijn overtuiging als christen diep in op allerlei aspecten die met een christelijk huwelijk te maken hebben Dat betekent uiteraard, dat moet helaas zo gesteld worden, dat voor veel mensen, ook voor christenen het boek niet gelezen zal worden. Zij baseren zich op het standpunt dat het huwelijk in deze tijd niet per se hoeft te beantwoorden aan de Bijbelse normen, en dus zien zij de titel alleen al als ouderwets en uit de tijd. Jammer, want het tegendeel is waar: voor wie zijn christen-zijn in alle oprechtheid wil beleven, ook in de keuze van een huwelijkspartner, is dit zonder meer een doordacht en helder, maar ook ernstig geschreven boek.

Zoek eerst het koninkrijk van God
In dit tussenkopje staat waar het bovenal en in alles om gaat in een christelijk huwelijk: geef God de eer die Hem toekomt, wil ieder voor zich maar vooral ook samen leven als kind van God. Als je zo in een diepe verbondenheid en tegelijk afhankelijkheid van God je leven en je relatie wil zien, dan mag je ervan verzekerd zijn dat je de zegen, die je knielend voor God en zijn gemeente in de kerk hebt ontvangen zult ervaren. Dan is en wordt je huwelijk meer en meer een drie-eenheid, waarin de liefde groeit in en door alle omstandigheden. Juist als je ervan overtuigd bent volledig afhankelijk te zijn van God en zijn Heilige Geest is er de behoefte om samen de Bijbel te lezen en te bidden. Om bij voortduur te beleven hoe verrijkend het is op Hem en vandaaruit op elkaar te kunnen vertrouwen en bouwen. Als er een geestelijke verbinding met elkaar is, komt het vrijwel nooit tot een echtscheiding, zo schrijft de auteur. Door te luisteren, ieder voor zich maar ook samen naar alle richtlijnen en adviezen over onderlinge relaties in de Bijbel leren we hoe we ons zouden moeten gedragen in het huwelijk. De kern daarvan is: ben je bereid te doen wat God van je vraagt.

Liefde is aanvaarding
De auteur geeft vele belangrijke adviezen, die op zich zo gewoon klinken, maar die in de praktijk veelal moeilijker te beleven zijn dan we denken. Bijvoorbeeld: durf kwetsbaar en de minste te zijn, aanvaard elkaar, streef naar puurheid in je huwelijk en accepteer elkaar volledig. Dat laatste is al moeilijk genoeg, want we beoordelen de ander toch gemakkelijk vanuit onze eigen visie en beleving. Ook onderwerpen als geloven in het doel van je huwelijk, geloven in de kracht van het geloof, geloven in de paradoxen in het huwelijk, geloven in onderdanigheid aan elkaar en andere worden nauwgezet besproken. Als u begrijpt dat ik met deze bespreking het boek in veler handen wens, ook en juist voor mensen die de belangrijkste keuze van hun leven moeten maken, dan is mijn werk niet voor niets geweest. Ik ben er diep van overtuigd dat het boek zonder meer tot zegen gezien mag worden en te beschouwen is als een diep gravend en voorbeeldig handboek voor wie gelooft in een christelijk huwelijk en dat wil beleven.

www.vergadering.nu