www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

4 RECENSIES


Nooit meer evangeliseren
Mark de Boer
Uitg. Ark Media, Amsterdam 2011
9789033819643
152 blz. € 14,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Nooit meer evangeliseren is een boek voor christenen die God willen dienen en verschil willen maken in deze wereld. Een interessant vierkant boek!
Evangelisatie is voor veel christenen een activiteit waarbij je op straat dingen moet doen die je eigenlijk niet wilt en waar veel mensen niet in geïnteresseerd zijn. Andere christenen zijn juist weer zo enthousiast dat ze niet van ophouden weten. Niet vreemd dus dat evangelisatie voor de meeste niet-christenen gelijk staat aan opdringerigheid. Want of het nu uit plichtsbesef of uit overenthousiasme gebeurt, in beide gevallen ontbreekt er ‘iets’.
Mark de Boer neemt je in Nooit meer evangeliseren mee op zijn zoektocht naar dat ‘iets’: de aansluiting tussen het evangelie en de wereld om ons heen. Vanuit het verlangen dat ook in de 21e eeuw iedereen de kans krijgt Jezus Christus te leren kennen en vanuit de overtuiging dat dit leuker en spannender is dan we ooit konden denken.

‘Het evangelie dat jarenlang in mijn hoofd zat, was de ingepakte, versmalde versie uit de evangelisatiebrochures: God houdt van mij, Jezus is voor mijn zonden gestorven, en als ik dat geloof ga ik naar de hemel. Het enige wat nodig is, is het bidden van een zondaarsgebed, als een soort bezweringsformule. De waarheid in een zip-bestand. Begrijp me goed: het ís waar wat erin staat. Maar inmiddels weet ik dat het niet alles is, en dat veel van wat er niet in staat nu juist de moeite waard is om te laten zien. Ik denk dus dat het hoog tijd is om het evangelie weer uit te pakken en de volle schoonheid ervan aan het licht te brengen.’
 


4. De Band - juli 2012 - www.filadelfia-zending.nl 

Nooit meer evangeliseren

Recensie door Barend Verkerk

Een uitdagende titel, een makkelijk leesbaar boek, maar met een inhoud waar je wel even stil van wordt. De inleiding is herkenbaar,vermoed ik, voor velen van ons. Ook ik heb in ieder geval met zweet in de handen, spanning in de maagstreek en met frisse tegenzin aangebeld bij huizen in mijn eigen dorp om mensen te confronteren met het evangelie. Of met een enquête in de hand op straat mensen aangesproken met hetzelfde doel. En kerst- of paasliederen gezongen in het winkelcentrum met een bij elkaar geraapt koortje, waarbij ik ook een beetje in elkaar dook als er een collega of leerling (Barend is werkzaam in het onderwijs, red.) langskwam.

Evangeliseren is niet zo eenvoudig,vroeger al niet, maar in de tegenwoordige wereld al helemaal niet. Mark de Boer is directeur van Agapè, een organisatie die zich bij uitstek bezig houdt met het verspreiden van de boodschap van de Bijbel in deze tijd. En dan lijkt zo'n boek wat paradoxaal.

Analoog aan een ontroerend verhaal over een oude piano (die ik overigens ken omdat dit instrument in Marks ouderlijk huis staat, waar ik nog regelmatig kom omdat zijn vader mijn vriend was) beschrijft Mark het verval, de (her)ontdekking en het herstel van het goede nieuws over Jezus. Het is duidelijk dat hij wil aansluiten bij de ontwikkelingen in deze postmoderne wereld zonder daarmee de eigen identiteit prijs te geven. Door zoals hij zelf zegt "een spoor van hoop, van goede daden en goede woorden te trekken, een glimp van het koninkrijk te laten zien, met Jezus als de spil waar alles om draait."

'Maar alleen dat zou te makkelijk zijn als recept voor nieuwe evangelisatie'. De mensen willen dat christenen eerlijk zijn, zichzelf zijn, ook iets laten zien van zwakheid. Alleen zo kan het verhaal van God in ons geschreven worden. Het is zo belangrijk dat we eerst onszelf (laten) ontdekken voordat we als een licht in de wereld kunnen schijnen: "Ik hoef niet alles te weten, ik volg Jezus, zo goed en kwaad als ik kan."

In het derde deel 'herstel' gaat het vooral om wie we zijn (geworden): "Ik ben het evangelie." Waarom zou je zoveel praten. Het gaat om de relatie, de vriendschap, de communicatie, het vertrouwen. Een inspirerend boek! Zelfs al zou ik nooit meer evangeliseren, als ik mezelf kan zijn als christen is de kans groot dat ik het toch wel doe...


3. De Oogst / Habakuk - 26 april 2012 - www.totheildesvolks.nl/nl/de-oogst | www.habakuk.nu

Nooit meer evangeliseren

Recensie door Bram Neerhof

Je eigen zonde kennen, toegeven dat je het zelf niet weet, erkennen dat je eigen relatie met Jezus ook niet helemaal is wat je ervan hoopte – dat zijn nu niet direct zaken waar wij aan denken bij het woord 'evangeliseren'. Toch is dat wel precies wat Mark de Boer, directeur van Agapè, ons voorhoudt in dit boek.

Waar wij bij evangeliseren denken aan het klaar hebben van het juiste antwoord en het prediken van een duidelijke en stellige boodschap, stelt De Boer daar een andere houding tegenover: verdiep je in de leefwereld van de ander, stel vragen uit echte belangstelling, ontdek voor jezelf opnieuw de grootsheid van het verhaal van God. Breng niet de hele boodschap in één keer, maar beantwoordt stap voor stap de vragen van de ander, geef hem ruimte. Vertrouw op Gods werk in het leven van de ander, bid dat Hij doet wat wij niet kunnen doen. 

'Ik hoef niet alles te weten. Ik hoef niet alles te kunnen. Ik volg gewoon Jezus, zo goed en kwaad als ik kan.'
Aan valse bescheidenheid is geen gebrek, dit soort gezonde bescheidenheid is minder makkelijk te vinden. Het opent ruimte voor een echt gesprek, in plaats van een verkooppraatje in één richting. 

'Nooit meer evangeliseren' betekent: gewoon luisteren en jezelf zijn. Een boek om te lezen, te bespreken en uit te leven. Een absolute aanrader voor wie zegt dat evangelisatie voor anderen is.


2. Nederlands Dagblad - 6 januari 2012 - www.nd.nl

Heerlijk : nooit meer evangeliseren

Boekrecensie door Henk Messelink

Niet lang geleden kreeg ik een mailtje van collega Ruud met het volgende verhaal. Als schoolleider van de Grote Opdracht School (GOS) had ik per cursusjaar een moment om de groep met enquêtes de straat op te sturen. Daar konden ze punten mee halen. Er was wel een regel die ik ze meegaf: verboden te evangeliseren! Als ik dat zag gebeuren dan was het meteen einde oefening en geen punten voor die dag. Resultaat: mensen kwamen echt in contact met de respondenten.’

Een citaat uit het boek Nooit meer evangeliseren, van Mark de Boer. Het geeft heel kernachtig aan waar het in dit boek om gaat: evangeliseren door het juist niet te doen. Natuurlijk zit daar een stuk ironie in en dekt de titel van het boek ook niet de hele lading. De Boer heeft er ook oog voor dat het heel goed kan zijn om heel direct vanuit de Bijbel de boodschap van het evangelie te brengen. Het is dus geen alles-oplossende formule.

Wat bedoelt de schrijver dan wel? In het Engels: the medium is the message. Ofwel: je bent als christen niet zozeer de drager van de boodschap, maar de boodschap zelf. Zoals Paulus ons geen postbodes maar brieven van Christus noemt. De Boer zegt het ook zo: wij zijn getuigen, geen advocaten (laat dat maar aan de Heilige Geest over!). Wij mogen onszelf zijn als christen, ook met onze zwakke en kwetsbare kanten; ook met onze ‘ik weet het niet’-antwoorden. Dat maakt het geheel veel meer ontspannen. Ik mag het evangelie uitstralen in mijn leven en hoef niet voortdurend te preken.

Religieuze pretpaketten
Hoe komt De Boer bij deze benadering? Allereerst geeft hij een korte schets van onze tijd. Er is binnen enkele tientallen jaren zoveel veranderd! Levensbeschouwing speelt nog maar een kleine rol in onze samenleving. De kerk is haast verdwenen en er is nauwelijks iets voor in de plaats gekomen. Veel mensen denken niet diep na over de zin van het leven. Anderen pikken overal iets vandaan en shoppen zo hun eigen ‘geloof’ bij elkaar. Religieuze pretpakketten, noemt De Boer dat. In elk geval laten mensen zich niets meer gezeggen. En tussen al die moderne mensen leven die ouderwetse christenen. Hoe reageren zij hierop?

Je kunt allerlei houdingen aannemen: bevriezen, vechten, vluchten of verliezen. Dat werkt allemaal niet. Je kunt ook een kameleon worden, maar dan eentje die rood is, als de omgeving groen is en groen, als de omgeving rood is. Dat is de weg die De Boer wijst: christenen, die midden in de samenleving staan, tastbaar en zichtbaar anders dan de omgeving. Het goede nieuws van God is maar niet een groot verhaal (dat ook!) maar ook een manier van leven, een leven vol liefde, zorg en gerechtigheid. Gods volk zelf is het levende getuigenis van Gods macht en kracht, liefde en zorg. Evangelisatie is dus verweven met heel je leven.

Maar dat betekent wel dat christenen betrouwbare, eerlijke mensen dienen te zijn, die ook open zijn over hun eigen zwakheden. Op die manier kun je echt verbinding maken met de mensen om je heen, in een uitnodigende, open houding. Zo krijgen mensen om je heen de gelegenheid hun wereldbeeld bij te stellen zodat het bestaan van God en de redding door Jezus steeds aannemelijker worden. Het gaat erom verbanden te stichten, gemeenschappen aan te gaan, ‘belonging before believing’. In die gemeenschap is liefde, aanvaarding, genade dus. In die gemeenschap kun je laten merken dat het opgeven van je autonomie en het zeggen ‘Jezus is Heer’ voor jezelf net zo moeilijk is als voor de ander.

Relatie is dus het sleutelwoord. En dan een eerlijke relatie, zonder verborgen agenda’s. Laat vriendschap vooral vriendschap zijn en blijven. Wees maar gewoon aardig en vriendelijk, zonder bijbedoelingen. Daar staat of valt alles mee.

Nodig in verlegenheid
Ik heb geprobeerd zo de inhoud van dit boek samen te vatten. Ik ben er heel enthousiast over. Het werkt inderdaad ontspannend en tegelijk stimulerend. Dit is echt een boek ‘op tijd’, een boek dat we als gelovigen vandaag nodig hebben, juist in onze verlegenheid. Het lijkt in onze tijd haast onmogelijk de blijde boodschap ‘kwijt te raken’. Je kunt daarbij zomaar een gevoel van machteloosheid krijgen, dat je verlamt. Dit boek helpt je om uit die houding op te staan en in onze maatschappij christenen te zijn, die leven vanuit Gods liefde. En natuurlijk, dan zijn er ook woorden nodig. De Boer geeft dat ook duidelijk aan. Verkondiging is onmisbaar. Maar die verkondiging is pas overtuigend als de woorden van de spreker zelf eerlijk en doorleefd zijn. Ik ben getuige en wat ik heb met God, kan ik anderen doorgeven.

Graag beveel ik dit boek bij u aan. Het is vlot geschreven en voor iedereen gemakkelijk leesbaar. En het komt gewoon heel dichtbij zonder je af te schrikken of bang te maken. Het helpt je om het evangelie uit te pakken en door te geven.


1 . Uitdaging - december 2011 - www.uitdaging.nl


Het humoristische abc van Adrian Plass

Boekrecensie door redactie Uitdaging

Je bent deel van wat je overbrengt

Evangelisatie is voor veel christenen synoniem met 'staan op straat waarbij je dingen moet doen die je eigenlijk niet wilt doen en waar veel mensen niet in geinteresseerd zijn.

Dergelijke evangelisatie, uit over-enthousiasme of misplaatst plichtsbesef, is niet de juiste manier, meent Mark de Boer. Hij is directeur van Stichting Agapè.

In Nooit meer evangeliseren legt hij uit waarom. "Stop maar met evangeliseren, want het werkt niet, zegt De Boer. "Mensen zitten niet te wachten op onze boodschap.' Het verhaal over schepping, waarheid of vergeving wordt nauwelijks interessant gevonden.

Evangeliseren kan echter ook anders, meent de schrijver. De Boer: "Jezus zei niet: 'Het is een waar gebeurd verhaal' of 'hier is mijn mening', maar: 'Ik bén het verhaal' Voor christenen geldt dus: Je bent zelf deel van wat je wilt overbrengen."

www.vergadering.nu