www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Allen voor En
Vrouwen en mannen samen voor Koning en kerk
Jol Boertjens
Uitg. Kok Boekencentrum
ISBN: 9789043532174
Pagina's: 256
Prijs: 19,99
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In zijn eerste boek 'Allen voor En' bepleit Jol Boertjens dat vrouwen meer ruimte krijgen om in de kerk hun gaven op alle niveaus in te zetten. Zijn boek brengt verdieping in een discussie die steeds meer tot een daadwerkelijke koerswijziging leidt: meer vrouwen in leidinggevend functies.

In veel kerken waarin de Bijbel autoriteit heeft als Gods Woord is er volgens hem nog te weinig ruimte voor participatie van vrouwen in leiderschap. Hiermee mist de kerk unieke krachtige gaven die God ter beschikking heeft gesteld voor zijn missie.

..


1. - juni 2020 - www.uitdaging.nl 

Allen voor En


Recensie door Jacco Stijkel

Jol Boertjens heeft een goed en toegankelijk boek geschreven over een kwestie die de kerk al geruime tijd bezighoudt: de positie van vrouwen in de gemeente. Mogen vrouwen preken? Mogen vrouwen in de kerkenraad zitting nemen? In (behoudende) evangelische kringen worden deze vragen vaak met 'nee' beantwoord. Hierbij wordt een beroep gedaan op de zogenoemde zwijgteksten, met name 1 Kor. 14: 34 en 1 Tim. 2:11-13. Voor hen staat duidelijk in de Bijbel dat leidende rollen alleen aan mannen zijn voorbehouden. Boertjens worstelde daarmee, ook omdat hij duidelijk zag dat vrouwen gaven hadden voor leidinggevende functies en het spreken.

Boertjens, voorganger in Amsterdam, maakt met 'Allen voor En' zijn debuut met een onderwerp dat garant staat voor veel discussie. Wat ik heel sterk vind aan zijn benadering is dat Boertjens de teksten laat staan: hij zwaks ze niet af, maar wil er ook niet meer in lezen dan er staat. De auteur is op zoek naar de betekenis ervan. Aan het begin van het boek komt 1 Korinthe aan de orde, later in het boek 1 Timothes. Het gaat dan vooral om de
vraag waarom Paulus eerst ruimte geeft aan vrouwen om te profeteren, en vervolgens met rigoureuze zwijgteksten komt. Boertjens wil met nadruk de teksten lezen vanuit de context van die tijd. Op deze manier toont hij overtuigend aan tegen welke achtergrond we de teksten moeten lezen en interpreteren. Ook laat hij zien dat een zwijgplicht voor vrouwen in alle plaatsen en alle tijden onhoudbaar is.

Uiteraard wordt ook Genesis behandeld. Hij benadrukt dat wat scheiding tussen man en vrouw heeft gebracht, een vloek is. Een vloek die door Christus principieel is opgeheven.
Boertjens laat bovendien in 'Allen voor En' heel mooi zie hoe bevrijdend Christus' omgaan met mensen en zijn werk is geweest. Dit is later door de heilige Geest doorgezet (voortgezet) in de kerk. Daarmee werd deze een nieuwe gemeenschap waar mannen en vrouwen tot hun recht kunnen komen. Maar, zo laat Boertjens zien, wel binnen de kaders van de toenmalige Grieks-Romeinse wereld. Dit om niemand voor het hoofd te stoten en de gang van het evangelie niet te belemmeren.

'Allen voor En' is een overtuigend boek. De schrijver gaat grondig te werk en heeft oog voor wat Paulus werkelijk wil zeggen en wat wij daarmee kunnen. Hij Iaat goed zien tegen welke achtergrond en met welke motivatie Paulus zijn moeilijke teksten schrijft. Ik vraag mij wel af of de auteur hiermee mensen die op grond van de Bijbel ervan overtuigd zijn dat de vrouw geen leidende positie mag innemen, hierdoor overtuigd zullen worden. Het heeft er vooral ook mee te maken hoe je de Bijbel leest. Iemand die stelt: 'Ja maar, het staat er letterlijk, Gods Woord is onveranderd', zal zich moeilijk door dit betoog laten overtuigen. Wellicht dat meer aandacht voor hoe je de Bijbel moet/kunt lezen een goede bijdrage had geleverd aan de overtuigingskracht van dit boek. Bovendien vind ik het laatste hoofdstuk 'Een rele reconstructie, overzicht en doorwerking voor de kerk van vandaag' wat aan de magere kant. Ik mis een doordenking hoe de kerk anno 2020 mannen en vrouwen samen kunnen laten functioneren in de kerk zoals God heeft bedoeld. Verder is het storend dat het boek begint met een opsomming van bekende mensen uit de christelijke wereld die het boek aanbevelen. Een boek moet zichzelf aanbevelen.

Behoudens deze opmerkingen mag de conclusie zijn dat Boertjens een heel goed boek heeft geschreven over man/vrouw in de kerk. Het is bovendien een pleidooi om de Bijbel grondig te lezen en te bestuderen. We gaan waarschijnlijk nog veel meer van Boertjens lezen. Hij heeft een goede pen.

www.vergadering.nu