www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Vader ten Boom
Man van God
Corrie ten Boom
Uitgeverij Gideon
160 pag, 
Prijs: €14.95
ISBN 9789059991224
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Casper ten Boom was een vakkundige horlogemaker en een eerlijk zakenman die hoog in achting stond bij zijn medemiddenstanders in Haarlem. Hij was een actief lid van de Nederlandsche Hervormde Kerk. Als mens wist hij bij velen het beste naar boven te halen. Hij was een man van God, die door zijn diepe geloof een grote invloed op zijn kinderen had.

In Vader Ten Boom haalt zijn bekendste dochter, Corrie ten Boom, herinneringen op aan haar vader, die in 1944 overleed in de gevangenis van Scheveningen, waar de nazi’s hem hadden opgesloten. Ze vertelt over de liefde en de bemoedigingen die ze als kind van hem ontving. Ze deelt brieven die haar vader aan haar en andere gezinsleden schreef. En zo leer je als lezer Casper ten Boom kennen, als een man met een diepe toewijding aan Christus, een warme belangstelling voor zijn medemens, een sterk medeleven met mensen in nood en een grote liefde voor het Joodse volk. Het was voor hem vanzelfsprekend om tijdens de Tweede Wereldoorlog in zijn bekende huis aan de Barteljorisstraat een schuilplaats te bieden aan Joden.

‘Bij het lezen van dit boek zie je een man tot leven komen die voor ieder van ons een voorbeeld kan zijn; standvastig, opstaand tegen onrecht, vol liefde voor de medemens en vol vertrouwen op zijn hemelse Vader. Casper ten Boom was werkelijk een man van God.’
Frits Nieuwstraten, directeur Corrie ten Boomhuis, Haarlem

..


1. - 18 augustus 2021 - https://libris.nl/westerhofboeken-jufferenwal/

Vader ten Boom – Man naar Gods hart

Boekrecensie door Jenno Sijtsma

De hoeksteen van zijn karakter was zijn voortdurende, trouwe wandel met de Heer, zijn kennis en zijn geloof in de Bijbel. Vader Casper geloofde dat de Bijbel van toepassing was op ieder onderdeel van zijn dagelijks leven. Iedere dag begon hij in de werkplaats met gebed en Bijbellezen, met zijn gezin en zijn medewerkers.

Corrie ten Boom vertelt aan het begin van dit boek hoe ze samen met neef Peter, die met hen in de gevangenis heeft gezeten, op een dag een oude koffer die vol zat met veel brieven en papieren die door haar ouders en andere familieleden waren geschreven, begonnen te lezen. Er kwamen allerlei herinneringen bij haar boven aan haar jeugd in de Barteljorisstraat In Haarlem.


Horlogemaker
Vader was achttien jaar toen hij naar Amsterdam ging en daar horloges begon te repareren. Het was in de Jodenbuurt en door zijn vriendelijke karakter kreeg hij contact met de buren, die hem al gauw uitnodigden aanwezig te zijn bij hun Joodse feesten. Er kwamen studenten die evangeliseerden en vader sloot zich aan bij een christelijke jongemannenvereniging. Ze begonnen te werken onder de armen en noemden dit ‘Tot Heil des Volks’. Op deze vereniging kwam hij in contact met Cor Luitingh, die onderwijzeres was in een van de klassen. Ze trouwden in 1884. De eerste jaren waren verre van gemakkelijk. Het huis was erg klein en een zoontje van anderhalf jaar stierf. Moeder was de rots in de branding, en vader was ten einde raad door de slechte financiële positie. Door een groothandelaar in horloges en klokken, een christen, werd vader geholpen, maar de man pleegde bedrog en vader ging failliet. Maar vader had een rotsvast vertrouwen en schreef aan zijn vrouw: ”Maar achter dit alles is een goddelijk plan, en door lijden zullen wij de heerlijkheid binnengaan. Ik weet dat ik niet altijd van die waarheid overtuigd ben, maar ik geloof dat God ons zijn trouw zal tonen. De Heer zal voorzien.”

Barteljorisstraat (BJ)
Toen de vader van Casper minder werd en stierf, verhuisde het gezin naar Haarlem, waar ze de gelukkigste tijd van hun leven doormaakten. Corrie schrijft dat ze er meer dan vijftig jaar gewoond heeft, maar dat het een onpraktisch huis was, met steile, smalle wenteltrappen, veel te klein voor tien mensen. Aan weerskanten stonden veel hogere huizen, zodat maar weinig zon onze ramen bereikte. Daar groeide het gezin op in de vroomheid die vader en moeder eigen was. De kinderen ervoeren een blijdschap die in moeilijke tijden toch hun deel was. Corrie vertelt dat vader altijd wel een tekst paraat had om in welke situatie dan ook maar mensen te helpen en te troosten. Toen ‘ik hem vroeg of hij al die teksten uit het hoofd geleerd had zei hij:” Nee, de Heer geeft mij de woorden die ik nodig heb. De Heer wil deze mensen veel meer helpen dan ik, en Hij gebruikt jou en mij. Maar, kind, vergeet niet dat ieder woord dat je uit je hoofd kent, een kostbaar werktuig is dat Hij door jou kan gebruiken.” Corrie vertelt: ”Ik heb vaak aan deze woorden gedacht. Tijdens de ijskoude uren van het appél in het concentratiekamp bracht de Heilige Geest mij Bijbelteksten in herinnering, waarvan ik me niet kon herinneren dat ik ze had geleerd. Ik gebruikte ze dan in de Bijbelbespreking later op de dag. Wat geweldig is het, als we Gods Woord diep in ons hart hebben.”

Man naar Gods hart
Die vier woorden schreef ik bovenaan deze aankondiging. Ik wil besluiten met een gebeurtenis die zo kenmerkend is geweest voor deze horlogemaker en vader. Toen hij met Corrie op een ochtend langs de boekwinkel van Vernhout kwam, nodigde die ons binnen te komen, schrijft Corrie. Daar vertelde hij van zijn probleem: hij kon de zaak kopen, maar de aankoop zou een enorme last voor hem betekenen. Vader stelde voor ervoor te bidden en beide mannen knielden neer. Het was een indrukwekkend gezicht: twee waardige, bebaarde mannen, die zich neerbogen voor hun God. Toen ze opstonden zei vader: ”Ik ben ervan overtuigd dat je het huis moet kopen”. Vernhout deed het en de jaren daarna bevestigden dat dit de juiste beslissing was geweest”.

www.vergadering.nu