www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


In gesprek over seks
Een nieuwe kijk op gezonde seksualiteit
Arjet Borger
uitg. Ark Media, Amsterdam, 2013
ISBN 9789033800191
159 blz., € 17,95

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Het is een uitdaging om kinderen en jongeren op de juiste manier te begeleiden in het omgaan met seksualiteit. Arjet Borger laat zien hoe je het gesprek over seks kunt integreren in de opvoeding, zodat kinderen wijs en weerbaar worden. Alleen het geven van een norm is niet voldoende. Seksuele voorlichting gaat niet alleen over of het wel of niet binnen het huwelijk hoort. Het is juist belangrijk om kinderen en jongeren voldoende informatie over seksualiteit te geven, zodat zij hun eigen keuzes kunnen maken. Als gezondheidswetenschapper is Arjet bekend met onderzoeken naar seksuele gezondheid en goede voorlichting. Die kennis combineert ze met informatie uit gesprekken met ouders, jongeren en jeugdleiders. Ze voegt algemene informatie over seksualiteit samen met hoe we daar als christenen mee om kunnen gaan. Interessant voor ouders en zeker ook voor leraren, jongerenwerkers, jeugdleiders, voorgangers en predikanten. Arjet Borger (1982) studeerde Oefentherapie Mensendieck en Gezondheidswetenschappen (MSc). Ze heeft een adviesbureau op het gebied van seksuele gezondheid en preventie. Eerder schreef ze de website www.vrijeliefde.nl. Ook geeft Borger spreekbeurten en trainingen. 
www.arjetborger.nl
 


1. - 27 juni 2013 - www.rd.nl 

”In gesprek over seks” biedt veel om over na te denken

Recensie door Sarina Brons-van der Wekken


In onze maatschappij lijkt alles te moeten kunnen wat betreft seksualiteit. Christenen reageren daarop met de boodschap om geen seks voor het huwelijk te hebben, maar vaak krijgen jongeren weinig extra informatie.

Gezondheidswetenschapper Arjet Borger (1982) is ervan overtuigd dat het erg belangrijk is om te praten over seksualiteit, temeer vanwege de te eenzijdige gerichtheid in de samenleving op lichamelijkheid, lust, opwinding, genot. Omdat seks veel meer is dan dat en jongeren dit vaak niet weten, schreef ze voor opvoeders het boek ”In gesprek over seks”.

Borger lanceerde begin 2010 haar website vrijeliefde.nl. Een jaar later verscheen haar eerste kinderboek over Saar en Jop en in 2012 kwam daar het vervolg op: ”Saar en Jop praten over seksualiteit”.

In ”In gesprek over seks” staan geen praktische voorbeeldengesprekken. Ook gaat de auteur niet in op de gebrokenheid in deze wereld juist op het terrein van de seksualiteit en op de afhankelijkheid van God om tegen de zonde te strijden. Wel biedt het boek veel inzichten en adviezen die het lezen meer dan waard zijn en die handvatten bieden voor het aangaan van een gesprek over dit onderwerp.

Voorbeeldfunctie
Borger begint met de betekenis die seksualiteit voor de ouder heeft. Vervolgens gaat ze in op seksualiteit in relatie tot de kinderjaren en de tienertijd. Volgens haar is in de kinderjaren vooral de relationele vorming belangrijk. Kinderen hebben positieve ervaringen met intimiteit nodig om zich als persoon te kunnen ontwikkelen en relaties te leren aangaan. Ouders hebben hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie.

Als het gaat om seksuele voorlichting vindt de auteur het belangrijk dat het tempo van het kind wordt gevolgd en er pas informatie wordt gegeven als het kind zelf vragen stelt. Ze wil ook niet meer uitleggen dan nodig is. Het wordt niet duidelijk waar deze terughoudendheid vandaan komt. Waarom zou een opvoeder niet meer vertellen als er een goede gelegenheid is? En zou het juist niet goed zijn om het initiatief tot gesprek te nemen als kinderen zelf geen vragen stellen?

Borger geeft nuttige informatie over de ontwikkelingsfasen van een kind in de tienerjaren, zodat ouders meer te weten komen over groepsdruk, verliefdheid en relaties........
Lees verder...

www.vergadering.nu