www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Aan zijn voeten
praktische tips voor een waardevolle stille tijd
Wendy Born-Van den Brink
Uitgeverij: Brave New Books, 2016
Paperback
9789402154177
49 pagina's
Prijs: € 12,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Hoe komt het toch dat veel christenen moeite hebben met regelmatig Bijbellezen en bidden? Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Maar, laat het er niet bij zitten! 'Aan Zijn voeten' biedt diverse handreikingen om ermee aan de slag te gaan.'Het beeld van de ijsberg is zo sprekend. Slechts een zevende deel is boven het wateroppervlak zichtbaar. Wat onder het water zit is het meest bepalend. Zo is ook wat in ons leven in het verborgene gebeurt het meest bepalend. Jezus gaf een rijke belofte voor wie in het verborgene investeert in gebed en aanbidding: Uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden (Matteüs 6:6). 
Wendy Born geeft ons met dit boekje een krachtige aansporing om trouw te zijn in het zoeken van de Heer. Hier vinden we uitleg over wat stille tijd inhoudt, praktische aanwijzingen daarvoor en heel mooie citaten. Wat mij ook aanspreekt is de aandacht voor onze houding en motivatie om te bidden en in de Bijbel te lezen. Ten diepste gaat het om Hem in ons leven. Moge dit boekje velen helpen om met vreugde aan Zijn voeten te zitten.' Oscar Lohuis - Bijbelleraar en auteur


2. Christenleven - 20 juli 2023 -  https://christenleven.blogspot.com

Aan zijn voeten

Boekrecensie door Wendy Born-van den Brink
(18 juli 2020)


Sinds kort mag ik voor ons gemeenteblad de rubriek 'Belezen' verzorgen. Ik heb al veel mooie boeken in gedachten om over te schrijven maar het was erg leuk om de eerste keer mijn eigen boek onder de aandacht te brengen dat ik een tijdje geleden geschreven heb. Ik deel graag het stuk dat gepubliceerd is:

Je herkent het vast wel: enthousiast nam je je voor om er elke dag - of in ieder geval regelmatig - voor te gaan zitten. Je wilde tijd doorbrengen met de Heer, lezen uit Zijn Woord en luisteren naar Zijn stem. Maar een paar maanden later moet je vaststellen dat er van dat goede voornemen weinig is terechtgekomen. Hoe komt het toch dat veel christenen moeite hebben met regelmatig Bijbellezen en bidden?
Deze vraag heeft mij erg beziggehouden en in mijn boekje ‘Aan Zijn voeten’ heb ik geprobeerd een aantal oorzaken aan te wijzen. Het praktische boekje wil behulpzaam zijn bij thema’s als:

· Wat is stille tijd?
· Waarom is stille tijd belangrijk?
· Wat kan je stille tijd waardevol maken?
· Mogelijke problemen in je stille tijd
· Hulpmiddelen bij stille tijd

Het is ruim 15 jaar geleden dat ik serieus begonnen ben met het bewust plannen van mijn dagelijkse stille tijd. De aanleiding hiervoor was een ‘wedloop met Jezus’. Dit hield in dat ik mij een dagdeel terugtrok op een stille plek en een groot aantal vragen die ik aangereikt kreeg, voor mijzelf overdacht. Ik nam alleen een Bijbel, pen en kladblok mee en heb deze uren als heerlijk en onvergetelijk ervaren. Vanaf die tijd heb ik heel bewust een dagelijkse periode voor stille tijd ingepland. Het was niet zo dat ik vóór die tijd niet in de Bijbel las of bad, maar eerlijk gezegd deed ik gewoon maar wat, zoals het mij uitkwam. Stille tijd had voor mij toen geen prioriteit, en regelmaat zat er al helemaal niet in! Gelukkig ben ik gaandeweg tot de ontdekking gekomen dat het heerlijk is om dagelijks op een vaste tijd en op een bepaalde plek contact te hebben met mijn Hemelse Vader.

Tijdens het lezen van ‘Aan Zijn voeten’ is het goed om in gedachten te houden dat alles wat in dit boek beschreven is, niet beschouwd moet worden als een ‘verplichting’ of een ‘heilig moeten’. Laten we stille tijd zien als een geestelijk privilege dat God ons uit genade geeft. Het is een geweldig voorrecht dat we hebben om met Hem te communiceren, op een manier waar wij - als Zijn geliefde kinderen - profijt van kunnen hebben en wat Hem uiteindelijk zal verheerlijken!

De Here Jezus zegt dat tijd die besteed wordt om te zitten aan Zijn voeten ‘het goede deel’ is en eeuwigheidswaarde heeft. Dat is een bemoedigende en rijke belofte. Mijn hoop is dat we er opnieuw of voor het eerst aan de slag te gaan zullen gaan en er een gewoonte van te maken die we ons leven lang voor geen goud meer willen missen!

www.vergadering.nu