www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Op vaste grond
Aad van den Bos
Paperback
Novapres, 2012
ISBN 9789063182960
Prijs 15,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Wie zijn geloof en leven baseert op wat er in de Bijbel wordt gezegd over God, Jezus en de Geest van God, heeft vaste grond onder de voeten. Vanuit deze overtuiging en ervaring is dit boek geschreven. 'Naast doorleefd bijbels geloof zien we binnen kerken en gemeenten veel onwetendheid over wat er in de Bijbel staat en oppervlakkig geloof. Er is ook veel onzekerheid en verwarring over wat de bijbelse boodschap inhoudt. Een oorzaak daarvan is dat er door voorgangers en andere kerkgangers aan bijbelse begrippen een onbijbelse ≠ aan kerkelijke 'smaken' aangepaste ≠ inhoud wordt gegeven. Gezamenlijke verheldering, verootmoediging, verandering en verdieping zijn hard nodig. In deze tijd van kerkverlating en de daarmee samenhangende behoefte missionair te zijn, is bezinning op de onopgeefbare boodschap en het eigene van de christelijke kerk een eerste vereiste.' 

De auteur geeft in dit boek zicht op wat authentiek bijbels geloof is. Helder laat hij de rijkdom daarvan zien. Daarbij aarzelt hij niet te wijzen op enkele vergissingen die in verschillende kringen bij de uitleg van de Bijbel worden gemaakt. Duidelijk geeft hij aan waarin dat geloof wezenlijk verschilt met opvattingen van '(post)moderne gelovigen'. 

Dit boek is geschreven voor jongeren en ouderen die er voor gekozen hebben bij een kerk of gemeente te (gaan) behoren en hun geloof en levenspraktijk nog eens bewust tegen bijbels licht willen houden. Ook anderen die graag willen weten wat het bijbelse geloof inhoudt en wat de praktische consequenties ervan zijn, zullen in dit boek veel informatie vinden. Het geeft een begrijpelijk 'abc' van op de Bijbel gebaseerd christelijk geloof. In een bijlage wordt een helder overzicht van de bijbelse geschiedenis van het volk IsraŽl gegeven.
 


2 . Biblion - mei 2013 - www.deboekensalon.nl 


Boekrecensie door Ds. Jenno Sijtsma

De auteur (1950), predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is ervan overtuigd dat het christelijk geloof authentiek Bijbels geloof is. Daarom belicht hij in acht hoofdstukken achtereenvolgens de Bijbel, God, mens, verbond, Messias, Jezus, geloven, en christelijk geloof. 

Hij is lange tijd docent godsdienst geweest en dat merk je: hij heeft de gave om de zaken die van groot belang zijn glashelder en kernachtig, in begrijpelijke taal, zonder moeilijke woorden te formuleren. Kenner van de Bijbel als hij is, staat zijn boek niet bol van allerlei verwijzingen naar al of niet geleerde boeken die bevestigen wat hij schrijft, integendeel, hij verwijst zo'n 750 keer naar teksten uit de Bijbel. 

Zijn boek wil een handreiking voor jongeren zijn, maar het kan ieder die meer van de Bijbel en het authentieke christelijke geloof wil weten een uitstekende dienst bewijzen. Ook voor catechese en gespreksgroepen de moeite waard. 


1. - april 2013 - www.uitdaging.nl 

Recensie door de redactie Uitdaging

Op vaste grond

Wie zijn geloof en leven baseert op wat er in de Bijbel wordt gezegd over God, Jezus en de Geest van God heeft vaste grond onder de voeten. Vanuit deze overtuiging en ervaring is dit boek geschreven.

'Naast doorleefd bijbels geloof zien we binnen kerken en gemeenten veel onwetendheid over wat er in de Bijbel staat en oppervlakkig geloof. Er is ook veel onzekerheid en verwarring over wat de bijbelse boodschap inhoudt.
Een oorzaak daarvan is dat er door voorgangers en andere kerkgangers aan bijbelse begrippen een onbijbelse - aan kerkelijke 'smaken' aangepaste - inhoud wordt gegeven. Gezamenlijke verheldering, verootmoediging, verandering en verdieping zijn hard nodig. In deze tijd van kerkverlating en de daarmee samenhangende behoefte missionair te zijn, is bezinning op de onopgeefbare boodschap en het eigene van de christelijke kerk een eerste vereiste.'

De auteur geeft in dit boek zicht op wat authentiek bijbels geloof is.
Helder laat hij de rijkdom daarvan zien. Daarbij aarzelt hij niet te wijzen op enkele vergissingen die in verschillende kringen bij de uitleg van de Bijbel worden gemaakt. Duidelijk geeft hij aan waarin dat geloof wezenlijk verschilt met opvattingen van '(post)moderne gelovigen'.

Dit boek is geschreven voor jongeren en ouderen die er voor gekozen hebben bij een kerk of gemeente te (gaan) behoren en hun geloof en levenspraktijk nog eens bewust tegen bijbels licht willen houden. Ook anderen die graag willen weten wat het bijbelse geloof inhoudt en wat de praktische consequenties ervan zijn, zullen in dit boek veel informatie vinden. Het geeft een begrijpelijk 'abc' van op de Bijbel gebaseerd christelijk geloof.
In een bijlage wordt een helder overzicht van de bijbelse geschiedenis van het volk IsraŽl gegeven.

www.vergadering.nu