www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Laat maar waaien
Hoe Gods Geest je opfrist
Pieter Both
Buijten &Schipperheijn Motief
132 pagina's
ISBN: 9789058819079
€ 13,50

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Veel gelovigen verlangen naar verdieping: een geloof dat hen raakt, vult en in beweging zet. Pieter Both laat zien hoe dat. God kan je echt vullen met zijn Geest.
Laat maar waaien is een praktisch en doordacht boek. Het bevat vele inzichten uit de Bijbel en het dagelijkse, gewone leven. Ook zijn vijf modules toegevoegd voor groepsgesprekken.
Een achterliggende gedachte van Laat maar waaien is dat protestanten en evangelischen van elkaar kunnen leren: beide tradities hebben mooie kanten van Gods Geest ontdekt, die elkaar aanvullen.
Pieter Both noemt zich fan van de heilige Geest. Hij heeft een opvallend nuchtere en tegelijk diepzinnige stijl. Hij schreef eerder Dag zeggen, over het overlijden van zijn jonge vrouw, God begint klein, met 100 wijsheden over kinderen en De eerste keer vader, met de beste tips voor ouders.

..


1. - december 2016 - www.uitdaging.nl 

Hoe Gods Geest je opfrist


Recensie door Jacco Stijkel

Over hoe de Geest van God werkt in onze tijd zijn de meningen van christenen verdeeld. Dat bleek onlangs maar weer eens toen de Canadese prediker Randy Clark, bekend van de Toronto Blessing, sprak op een leiderschapsconferentie van het Evangelisch Werkverband. Waar de één vooral bedenkingen heeft, ziet de ander juist ruimte voor de Geest in traditionelere kerken.

Dominee Pieter Both heeft met 'Laat maar waaien' een vlot geschreven en zo nu dan en ook prikkelend boekje geschreven over de Heilige Geest. In 'Laat maar waaien' wil hij een bruggenbouwer zijn tussen beide groepen. Tegen de charismatische groep zegt hij: 'Wees niet zo drammerig alsof iedereen in tongen moet spreken, Gods Geest werkt op verschillende manieren' en tegen de groep gelovigen die het spectaculaire werk van de Geest laat stoppen bij de apostolische tijd: 'Je weet niet wat je mist'. Both wil niet veroordelen maar juist verbinden en daarmee wijzen op het werk van de Geest. Het boek bevat vijf hoofdstukken: de kracht van de Geest, hoe de Geest je verandert, de Geest vooral actief in gemeenschappen, het alledaagse van de Geest en wie de Geest is.

Veel mensen denken bij het werk aan de Geest aan spectaculaire uitingsvormen als het spreken in tongen en genezingen. Both laat zien hoe God door zijn Geest werkt in en door gelovigen. Hij benadrukt dat de Geest troost en vreugde geeft. Dit is niet alleen een individueel proces: maar vindt juist ook plaats in gemeenschappen, grote en kleine.
Both gaat moeilijke vragen niet uit de weg: wat als je niks ervaart van God in je leven. Hij wijst dan naar de woestijnervaringen van Bijbelse personages als Mozes en Paulus, maar ook naar Johannes bij het Kruis: je hebt als gelovige perioden in je leven waar je niks merkt van God, maar waarin Hij wel enorm met je bezig is.

Het laatste hoofdstuk 'Wie is de Geest' vond ik persoonlijk het meest boeiende. Werkt Gods Geest ook door mensen die niet of anders geloven? Hij heeft het voorbeeld van een kunstenaar die aangeeft geďnspireerd te zijn door iets buiten zichzelf. Of hoe zit het met mensen die het goede doen? Doen zij dat door Gods Geest? Tot slot wijst Both in dit hoofdstuk erop dat de werking van de Geest er onlosmakelijk mee verbonden is dat God de God van Israël is. Heel mooi dat Both dit alles aanstipt, jammer dat het hierbij blijft. Deze vragen schreeuwen om diepere doordenking.

Dit boek is geen stevige theologische verhandeling over de Geest. Het boek wil een opfrissing zijn, en dat is het zeker. Het inspireert je als lezer om meer werk te maken van de aanwezigheid van God in je leven en God de ruimte te geven dat Hij kan werken. Laat Hij het maar doen. Daarmee is het boek geschikt voor christenen van welke achtergrond dan ook. Doordat er na elk hoofdstuk een handout voor een gespreksavond is toegevoegd, is het boekje prima geschikt om te gebruiken in kringen.

www.vergadering.nu