www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


In Gods heiligdom
Studies over de betekenis van de tabernakel- en priesterdienst voor nieuwtestamentische gelovigen
Hugo Bouter e.a.
Uitgeverij OudeSporen online uitgeverij
eerste editie 2017
172 pagina's, zowel met ringband als gebonden
prijs 14,90
ISBN: 9789491797132
Pagina's: 240

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Studies over de betekenis van de tabernakel- en priesterdienst voor nieuwtestamentische gelovigen.
 

..


1. Focus op de Bijbel - maart 2020 - www.focusopdebijbel.org

In Gods heiligdom


Recensie door Gerard Kramer

Dit fraai uitgevoerde boek kreeg ik onlangs in handen, en het had direct mijn interesse. Wat de auteur erin wil duidelijk maken, is hoe de tabernakel en de tempel lang geleden niet alleen functioneerden als Huis van God in de eredienst - de altaardienst - van Israel, maar ons ook helpen onze eigen christelijke eredienst te begrijpen. Het gaat immers steeds om zinnebeelden en schaduwen van de hemelse dingen waarop wij in het Nieuwe Testament zicht hebben gekregen, oftewel om illustraties waarmee God Zelf aanschouwelijk onderwijs gaf en geeft.

De auteur heeft deze studies niet allemaal zelf geschreven. Van de 27 hoofdstukken is hoofdstuk 9 ontleend aan artikelen van een broer van de auteur, Alfred Bouter in Canada, en hoofdstuk 20 aan materiaal van Trans World Radio.

Ik probeer nu een indruk te geven van de inhoud. De eerste drie studies gaan over het altaar; de 4e over de heffing voor de bouw van de tabernakel; de 5e en de 6e behandelen de ark van het verbond, ook als type van Christus. Daarna volgt een reeks studies over de wolkkolom, de priesterkleding, de dienst in het heiligdom. En dan is daar ineens een indrukwekkend hoofdstuk over ware toewijding, aan de hand van een belangrijke vraag en een belangrijke opdracht. Bouter: 'De keus voor de ware en levende God en voor de Christus der Schriften is nog steeds relevant' (p.100).

Ook de offers worden kort behandeld, waarbij bovendien het verband met de psalmen en met de evangelien wordt gelegd. Als verderop de tempel van Salomo aan de orde komt, koppelt Bouter dit aan studies over tempeltaferelen in het Lucasevangelie en het tabernakel- of tempelplan in het evangelie naar Johannes. Verder worden mooie hoofdstukken gewijd aan onderwerpen als ware aanbidding, het kruis en het brandofferaltaar en het ingaan in het heiligdom. 
Het boek sluit af met acht verschillen tussen het hemelse en het aardse heiligdom, en met de drie tempels in het boek Openbaring.

Een enkel puntje van kritiek: een thematisch boek als dit zou nog bruikbaarder zijn als het een register van Schriftplaatsen bevatte, en een overzicht van gebruikte literatuur. Maar mijn waardering voor dit met mooie foto's uitgevoerde boek is groot. Het verdient een breed lezerspubliek, want het laat op een overzichtelijke manier glashelder zien hoe belangrijk het Oude Testament is voor het begrijpen van het Nieuwe Testament, en dus ook voor de praktijk van ons persoonlijk en gemeentelijk leven als christenen anno 2020.

www.vergadering.nu