www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

Nederlands Dagblad - 9 april 2004

Jakobs Laatste Woorden.
De zegenspreuken van Jakob voor zijn zonen en voor de twaalf stammen
Hugo Bouter. Uitg. Johannes Multirnedia Doorn, 2004; 94 blz., 9,90

/>

Aartsvader Jakob profeteerde op zijn sterfbed, en dat was niet mals voor zijn twaalf zonen. Eerstgeborene Ruben raakt zijn hoge rechten kwijt (hij pleegde overspel met Jakobs bijvrouw Bilha), Simeon en Levi worden vervloekt. Anderen, onder wie Juda en Jozef, wordt een rijke zegen in het vooruitzicht gesteld. Hugo Bouter, lid van de Vergadering van Gelovigen, schreef een boekje met bijbelstudies over Genesis 49, waarin hij uitvoerig stilstaat bij Jakobs laatste woorden. De schrijver duidt die woorden en legt verbanden met de persoonlijke geschiedenis van de zonen, de toekomst van het joodse volk en uiteindelijk met die van de hele wereld. Dat patroon keert ieder hoofdstuk terug. Noem het overzichtelijk, voorspelbaar is het ook. En omdat de opmaak niet sprankelt, straalt het boekje een zekere saaiheid uit. Jammer, want inhoudelijk geeft Bouter heel aardige voorzetten om door te denken over die bijzondere vergezichten van Jakob en in het verlengde daarvan, over Gods zegen en vloek.

  Hugo Bouter Boeken Online

www.vergadering.nu