www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


De kern van het probleem
Henry Brandt en Kerry L. Skinner
Uitgeverij: Medema, Vaassen, 2001
Pagina's: 208

Waar gebeurde verhalen laten zien hoe God mensenlevens vormt en verandert. Velen van ons zitten niet lekker in hun vel. Is het leven echt zo ingewikkeld?
Henry Brandt is een internationaal bekend auteur en spreker en is al meer dan 40 jaar huwelijks- en gezinstherapeut. Hij is de auteur van vele boeken.
Kerry L. Skinner is verbonden aan de Southern Baptist Convention.

Oogst / Vereniging Tot Heil des Volks
Recensie P. d. B. - mei 2001
Het boek 'De kern van het probleem' is een soort autobiografie van de Amerikaanse auteur H.R. Brandt, met medewerking van K.L. Skinner. De auteur betoogt dat alle problemen, met name op het gebied van relaties, terug te voeren zijn tot één bron: de zonde. Thema's als vrede in de wereld en boosheid bekijkt hij vanuit deze optiek en zijn veertig jaar ervaring als psycholoog. De auteur gaat vooral uit van het onderscheid tussen christelijke hulpverlening en hulpverlening vanuit een humanistische visie. Het grote verschil ligt volgens hem in de visie op de zonde. Mijns inziens heeft hij echter onvoldoende oog voor mensen met gedrags- en psychiatrische stoornissen, die niet geholpen worden als je tegen hen zegt dat alles teruggaat op de zonde en ze zouden moeten gaan bidden. Dit is wel de algemene teneur van het boek. De auteur noemt pijnstillers medicijnen die geen genezing brengen. Dit is niet alleen een open deur, maar het geeft ook blijk van een verkeerde verwachting.

Storend vind ik ook de manier waarop bijbelteksten worden gebruikt. Vrijwel op elke bladzijde staat een tekst genoemd zonder dat op de bijbelse context wordt ingegaan. De Nederlandse vertaling is matig, met name blijkt dat in hoofdstuk negen. De eerste negen hoofdstukken zijn vooral gebaseerd op succesverhalen.

Pas in hoofdstuk 10, over het omgaan met ongeneeslijke kanker, en hoofdstuk 11, over het gebed, komt de auteur boven het niveau uit van vele boeken die over dit onderwerp zijn geschreven. Als je kanker hebt, gebruik je dan 'de middelen' die kunnen worden geboden, zoals bestraling en chemotherapie, of zoek je naar Gods leiding in je leven en vrede tijdens een pijnlijk doodsproces? Dit zijn vragen waarop hij op open en eerlijke wijze ingaat en waarvan we veel kunnen leren.


www.vergadering.nu