www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Genade
Het faillissement van de mens en de goedheid van God
Jerry Bridges
Navigator Boeken, Driebergen, 1991.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nlGenade - je komt het woord nog zelden tegen. Met de begrippen zonde, bekering en berouw lijkt het in onbruik te zijn geraakt. En daar ligt volgens Jerry Bridges de oorzaak van het faillissement van veel levens. 'Genade' wortelt in Jezus Christus. Genade mag tot bekering leiden, maar is tevens onontbeerlijk om van dag tot dag als christen te leven. Het boeiende van dit boek is dat de auteur in dertien hoofdstukken laat zien hoe mensen van ontvangers uitdelers van de goddelijke genade kunnen worden.
Krachtig, praktisch en diep gefundeerd ontwikkelt Bridges zijn onderwerp, waarbij hij niet schroomt uit zijn eigen leven mee te delen. Bij de presentatie van zijn studie voel je de harteklop van een mens die met God leeft: nederig, warm en overtuigend.


1. Uitdaging - mei 2010 - www.uitdaging.nl
Genade is niet te verdienen

Gepokt en gemazeld als ik ben in de gereformeerde leer, ben ik van jongs af aan bekend met het woord ‘genade'. Maar vooral gesprekken met anderen, gebeden en ook boeken hebben me verder geholpen om te begrijpen wat genade inhoudt en meer nog wat het betekent voor mijn eigen leven. Jaren geleden kozen een vriendin en ik het boek Genade van Jerry Bridges uit om door te nemen in onze gezamenlijke bijbelstudie. Dat boek heeft mij verder op weg gebracht om echt uit genade te leven. Want hoe komt het toch dat we vaak denken dat we de genade van God moeten verdienen? Waarom zou er ook voor mij genade zijn, daar ben ik toch veel te slecht voor? En omdat ik mij slecht voel over mijn eigen prestaties, neem ik aan dat ik beter moet presteren om bij God te horen. Bridges ontmaskert die opvatting in zijn boek. Genade valt niet te verdienen.

Jerry Bridges begint zijn boek Genade met te zeggen dat wij in geestelijk opzicht failliet zijn, we staan met lege handen voor God. Geen prettige boodschap. Op het moment dat we christen worden, beginnen we afstand te nemen van onze meest opvallende zonden. We gaan naar de kerk, geven geld weg en proberen er te zijn voor de ander. En dan halen we een rare truc met onszelf uit, zegt Bridges. We beginnen op basis van onze goede werken te leven, in plaats van op basis van genade. Bridges: ‘Op z'n best zien we het christen-zijn als een mengsel van eigen verdiensten en Gods genade. Niet dat we dat echt bewust doen en zo tot de conclusie komen dat onze relatie tot God bijvoorbeeld bestaat uit vijftig procent eigen werken en vijftig procent genade. Het is meer zo dat we dat onbewust aannemen, als gevolg van onze aangeboren wettische houding - die nog eens wordt versterkt door de christelijke omgeving waarin we leven.' Ik moest er even de tijd voor nemen om dit tot me door te laten dringen. God houdt van mij, punt. Ik hoef niet eerst iets te doen om daar aanspraak op te maken. Want ‘niets wat je ooit doet of nalaat leidt ertoe dat Hij je meer of minder liefheeft. Hij aanvaardt je enkel en alleen door zijn genade door het verlossingswerk van Jezus Christus.' Als ik in die waarheid ga staan, komt er ruimte en vrijheid. Heerlijk om in het boek van Bridges bevestigd te worden van de onwrikbare liefde van onze hemelse Vader voor ons. ‘Vraag je je voortdurend af of God wel blij is met jou? Glimlacht Hij met vaderlijke goedkeuring naar jou? Het antwoord op die vraag is een onomwonden ja.'

Het boek gaat nog verder, over de kracht van de Geest en de heiliging die daaruit voortvloeit. ‘Heiliging: de radicale verandering, die God aanbrengt in het hart van iemand die op Jezus Christus als zijn Verlosser vertrouwt.' Bridges haalt in dit verband Romeinen 12 vers 2 aan over de vernieuwing van ons denken. En Filippenzen 2 over God die zowel het willen als het werken in ons werkt. ‘De heilige Geest maakt ons effectief ondanks onze ongeschiktheid. Dit is de prachtige paradox van het leven onder de genade. Als we ontdekken dat we zwak in onszelf zijn, komen we erachter dat we sterk in Christus zijn.'
Mede door dit boek nam mijn onbevangenheid naar God toe. Onnodige ballast kon ik afleggen. Ik kan bij Hem komen zoals ik ben.

www.vergadering.nu